22 °C Rethymno, GR
17/04/2021

ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Αναμονή για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη) για την κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Ρεθύμνου. Η πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο μετά και την μελέτη που έγινε, ωστόσο η δημοτική αρχή φαίνεται να επανεξετάζει το θέμα σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση του σταθμού, καθώς αυτή αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων προβλέπεται στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ο οποίος βασίζεται στη λογική της διαλογής στην πηγή, δηλαδή, στον διαχωρισμό και την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων να γίνεται σε επίπεδο κάθε Δήμου, με στόχο τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει σε κάθε δήμο να υπάρχουν πράσινα σημεία, όπου θα συγκεντρώνονται τα απορρίμματα για να διαχειρίζονται μετά αναλόγως από τον Δήμο. Ο ΕΣΔΑΚ μέσω διαγωνισμού που ηγήθηκε ανέθεσε σε μελετητή την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την χωροθέτηση πράσινων σημείων στους δήμους του νησιού.

Ειδικότερα, για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του δήμου αν και ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, το τοπίο εξακολουθεί να παραμένει θολό σε σχέση με την χωροθέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Η μελέτη του έχει ολοκληρωθεί και ο σταθμός χωροθετήθηκε να κατασκευαστεί στα Τρία Μοναστήρια, ενώ ο φάκελος κατατέθηκε για χρηματοδότηση του έργου στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι κάτοικοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνοντας ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος, ενώ και όποια άλλη πρόταση έπεσε στο τραπέζι προκάλεσε αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που βρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος που θα πληροί τις προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει, τότε ενδέχεται η πρόταση του δήμου να τροποποιηθεί.

Η μελέτη που έχει κατατεθεί προβλέπει θέσεις εκφόρτωσης κατασκευή μικρού προκατασκευασμένου οικίσκου και όλων των συνοδών έργων υποδομής για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία του, όπως οι περιφράξεις, αντικεραυνική προστασία, ηλεκτροφωτισμό, φυτεύσεις, ασφαλτοτάπητες, σύστημα πυρόσβεσης, κ.α., όπως επίσης και προμήθεια 8 ελκυστήρων και 11 αποσυμπιεζόμενων containers χωρητικότητας τουλάχιστον 55 m3 και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 20 τόνων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αναγκαιότητα για τη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων χαρακτηρίζεται μεγάλη, ο οποίος θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων του μητροπολιτικού δήμου, περιορίζοντας σημαντικά τα δρομολόγια που σήμερα εκτελούν τα απορριμματοφόρα του δήμου προς το ΧΥΤΑ εξοικονομώντας καύσιμα και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και δημιουργώντας περιβαλλοντικά οφέλη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι σήμερα περίπου 15 απορριμματοφόρα φτάνουν στον ΧΥΤΑ Αμαρίου, περνούν από οικισμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την όχληση και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δημιουργείται. Με τη λειτουργία του σταθμού θα γίνεται μεταφόρτωση των απορριμμάτων και ο προγραμματισμός είναι να υπάρξει όφελος και εξοικονόμηση τόσο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και κόστους, ενώ το κυριότερο θα είναι το περιβαλλοντικό όφελος.

Σημειώνεται ότι για τον δήμο Ρεθύμνου το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης προβλέπει επί της ουσίας τρία μεγάλα έργα: α) ένα Σταθμό Μεταφόρτωσης, ο οποίος βάσει του ΓΠΣ έχει χωροθετηθεί σε οικοπεδικό χώρο 4,5 στρεμμάτων του δήμου στην περιοχή Τρία Μοναστήρια, δίπλα από το δημοτικό νεκροταφείο, όπου εκεί θα μεταφέρονται αρχικά τα απορρίμματα και θα συμπιέζονται για να οδηγούνται στη συνέχεια στο ΧΥΤΑ β) «Πράσινα Σημεία» -στα οποία θα γίνεται διαχωρισμός των απορριμμάτων και γ) διαλογή στην πηγή, δηλαδή διαχωρισμός όλων των απορριμμάτων ανά κατηγορία, έτσι ώστε να μειώνεται ο όγκος των σύμμεικτων, που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΑ.

Αναζητούνται χώροι και για πράσινα «σημεία» για την διαλογή στην Πηγή

Σε ό,τι αφορά στα «Πράσινα Σημεία» εξακολουθούν να αναζητούν χώρους για τη δημιουργία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρότασή του για την ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» ο δήμος Ρεθύμνου έχει υποβάλλει ως προτεινόμενο έργο την κατασκευή πράσινων σημείων στον δήμο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο, το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

H ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

– προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων,

– ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,

– εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ,

– ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων,

– χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού,

– διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Σίγουρο είναι είναι ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν άμεσα τόσο για την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων όσο και για τα πράσινα σημεία -εκτιμάται ότι θα γίνει ένα μεγάλο περιφερειακά του δήμου, ενώ αναζητείται οικοπεδική έκταση για την στέγαση της υπηρεσίας Καθαριότητας σε σύγχρονους χώρους. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον. Η οργάνωση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για το ίδιο το περιβάλλον όσο και για την εικόνα της πόλης, την εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και την εξοικονόμηση κόστους.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Λελεδάκης τόνισε πως ο δήμος εξετάζει κάθε πιθανή λύση για τη χωροθέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των πράσινων σημείων. «Σαν δήμος, είμαστε σε φάση αναζήτησης, γιατί πρέπει οι χώροι που θα εξευρεθούν να πληρούν συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους επιστήμονες. Ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και αυτό είναι το σημαντικότερο και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε. Κατά δεύτερον θα εξυπηρετηθούν οι δημότες και κατά τρίτον θα διευκολυνθεί η υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία θα μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά της και με λιγότερο κόστος. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, πράσινο σημείο και νέο κτίριο Καθαριότητας είναι τρεις δράσεις που θα δρομολογηθούν συνολικά και συλλογικά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων».