24 °C Rethymno, GR
22/06/2021

Ανασύνταξη των δασικών χαρτών με επίλυση των προβλημάτων τους ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου

Ανασύνταξη των δασικών χαρτών με άμεση επίλυση των προβλημάτων, όπου αυτοί εμπεριέχουν, ζητά το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου με ψήφισμα το οποίο εξέδωσε.

Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης, αντιλαμβανόμενο και συμμεριζόμενο πλήρως την αγωνία και την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, οι οποίοι δυστυχώς και ατυχώς βρίθουν πολλών και σοβαρών σφαλμάτων, επισημαίνει τα εξής:
α) την ανάγκη ορθής σύνταξης του δασολογίου,
β) την αδυναμία της διοικητικής υποστήριξης αυτού του μεγάλου εγχειρήματος από την υπάρχουσα δύναμη του Δασαρχείου Ρεθύμνης. Άλλωστε, η διαχρονική υποστελέχωση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, αποτυπώνεται στην ποιότητα των δασικών χαρτών, με επακόλουθη συνέπεια την παροχή ελλιπούς πληροφορίας. Ωστόσο, η άρτια και αξιόπιστη αποτύπωση των δασικών χαρτών αποτελεί συστατική προϋπόθεση του νόμου,
γ) επανέρχεται στο προσκήνιο το μεγάλο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δια της αποτυπώσεως των δασικών εκτάσεων, όχι τόσο του δασολογίου, αλλά κυρίως κατά την επόμενη φάση της κτηματογράφησης των συγκεκριμένων περιοχών, όπου το ελληνικό δημόσιο σπεύδει να καταχωρήσει όλες τις δασικές μη αποχαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δημόσια κτήματα.
Κατόπιν των παραπάνω, αφενός καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, αφετέρου το Δ.Σ. Ρεθύμνης, θεωρεί αναγκαία και απαραίτητα τα εξής:
1. Την αναστολή της έναρξης των προθεσμιών της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ώστε να δοθεί η δυνατότητα μέσω ανασύνταξης των δασικών χαρτών της επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων, της διόρθωσης των λαθών και της άρσης των αδικιών που έχουν προκύψει.
2. Την απουσία δεσμευτικής προθεσμίας για άσκηση προσφυγών από τους πολίτες στην Α’ φάση ανάρτησης των χαρτών, ώστε να γίνουν οίκοθεν διορθώσεις όλων των σφαλμάτων και όλων εκείνων των περιπτώσεων που διαλαμβάνονται ήδη στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2723/20 τ. Β΄) του κ. Χατζηδάκη, αλλά και στην προγενέστερη (ΦΕΚ 1366/17 τ. Β’) του κ. Φάμελλου, ούτως ώστε να αποκαθαρθούν οι δασικοί χάρτες από περιττές και αδικαιολόγητες καταχωρήσεις δασικών εκτάσεων, χωρίς τα ζητήματα αυτά να εισαχθούν σε Επιτροπές. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, να ξεκινήσει η όποια προθεσμία για τους πολίτες.
3. Την αναστολή του κτηματολογίου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διόρθωσης των δασικών χαρτών.
4. Την άμεση διοικητική υποστήριξη της Δασικής Υπηρεσίας του Νομού μας και τη στελέχωση της με το απαραίτητο προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.
5. Την τοποθέτηση κλιμακίων ειδικών επιστημόνων στις έδρες όλων των Δήμων του Νομού μας, για να βοηθήσουν τον κόσμο να αντιληφθεί εγκαίρως ποιοι έχουν πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος και πώς πρέπει να το διαχειριστούν.
6. Τον εξορθολογισμό του κόστους με δραστική μείωση των παραβόλων που συνοδεύουν την κατάθεση αντιρρήσεων.
7. Τη συμπερίληψη στις μη δασικές περιοχές των δημόσιων και δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, κτιριακών εγκαταστάσεων) και να σεβαστεί η ελληνική πολιτεία το τεκμήριο της νομιμότητας όλων των διοικητικών πράξεων που έχει εκδώσει έως τώρα στις συγκεκριμένες περιοχές.
8. Την προστασία αναγνωρισμένων δικαιωμάτων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους που αφορούν χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και τη νομοθετική κατοχύρωση του καθεστώτος των αγροτικών επιδοτήσεων.
9. Την αξιοποίηση του υποβάθρου του κτηματολογίου για επιτάχυνση της διαδικασίας ενσωμάτωσης υφιστάμενης και συγκεντρωμένης πληροφορίας και κατ’ επέκταση ταχύτερης διόρθωσης των δασικών χαρτών.
10. Την άμεση εφαρμογή όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, αλλά και την επείγουσα προετοιμασία επιπρόσθετων μέτρων τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω την ορθή και δίκαιη διαχείριση του ζητήματος, και θα έχουν ως αποτέλεσμα:
• Να ενσωματωθούν στους δασικούς χάρτες καλλιεργούμενες εκτάσεις καταχωρημένες στο ελαιοκομικό μητρώο, το αμπελουργικό μητρώο, τη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ, καθώς και παραδοσιακές μορφές γεωργίας (αναβαθμοί/πεζούλες), δασωμένους αγρούς (με χαρακτηρισμό ΑΔ) και εκχερσώσεις (με χαρακτηρισμό ΔΑ), χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης διοικητικών πράξεων, θεωρώντας ως πρόδηλο λάθος άλλο χαρακτηρισμό για αυτές πλην του αγροτικού.
• Να αποχαρακτηριστούν εκτάσεις με αυτοφυή στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με δεδομένο ότι τα κλίματα της Κρήτης είναι ξηροθερμικά και η όποια βλάστηση δεν έχει σχέση με το δασικό χαρακτήρα της περιοχής.
• Να σεβαστεί το ελληνικό δημόσιο ότι στην Κρήτη δεν υφίσταται το τεκμήριο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.998/1979, ως αυτό ισχύει σήμερα, και να ξεκαθαρίσουν τα ιδιοκτησιακά θέματα των ιδιωτών λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην Κρήτη είναι συχνή η απουσία συμβολαιογραφικού τίτλου.
Καταλήγοντας, ο Δήμος Ρεθύμνης, δεσμεύεται να συνδράμει τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους νόμιμα εμπλεκόμενους, με όλη τη δυνατότητα της τεχνικής του υποδομής και το πληροφοριακό υλικό που διαθέτει (π.χ. ανταλλάξιμα, GIS κτλ), ούτως ώστε να γίνει εντέλει, ορθά και δίκαια η αποτύπωση της δασικής κατάστασης στο Δήμο μας και το Νομό μας.

Το τελικό κείμενο καταψήφισαν οι κ.κ. Βουρβαχάκης και Μανουσογιάννης, οι οποίοι είχαν καταθέσει διαφορετικά σχέδιο ψηφίσματος καθένας.