21 °C Rethymno, GR
24/09/2020

Απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στον Θ. Νίνο για τη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης

Παραθέτοντας στοιχεία με πίνακες για τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., τα χρέη των δημοτών και τις οφειλές της επιχείρησης προς τρίτο, αλλά και για τα έργα που είναι σε τροχιά υλοποίησης και εκείνα που σχεδιάζονται, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. απαντά στον επικεφαλής της μείζονας αντιπολίτευσης του Δήμου Ρεθύμνου, Θοδωρή Νίνο, στα ερωτήματα που ο δεύτερος είχε θέσει σε σχέση με τον αριθμό των χρηστών ύδρευσης και άρδευσης, τις γεωτρήσεις, τους υγειονομικούς ελέγχους, αλλά και τις απώλειες νερού από διαρροές.

Ειδικότερα, στην απάντησή του ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. αναφέρει:

«Με αφορμή την από 15/05/2020 επιστολή που αποστείλατε στην Υπηρεσία μας, καθώς και στα Μέσα Ενημέρωσης του Ρεθύμνου και στα πλαίσια της ενημέρωσης που έχετε ζητήσει, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

Σαφέστατα δεν μπορείτε να διαψεύσετε ότι από προηγούμενο χρόνο σας έχουμε προσκαλέσει να έρθετε στην Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες αλλά και τον σχεδιασμό μας. Δεν κατανοούμε γιατί τώρα και έναν χρόνο δεν έχετε ανταποκριθεί.

Ωστόσο, απαντούμε στα ερωτήματά σας ως παρακάτω και σας επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες και επεξηγήσεις των απαντήσεών μας. Αποστολή της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. είναι η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών, απόλυτα αναγκαίων στην καθημερινότητα των πολιτών, πράγμα που καθιστά τη λειτουργία της πολυσύνθετη.

Αναλυτικά λοιπόν, σας απαντάμε σε κάθε ένα από τα ερωτήματά σας, ως ακολούθως:

Σχετικά με την διακοπή υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου που αναφέρετε τον Αύγουστο του 2018, οφείλουμε να επισημάνουμε πως κάνετε αναφορά στον παραλήπτη της παροχής ύδατος, δηλαδή την ΔΕΥΑΡ, χωρίς να αναφέρεστε στην πραγματική αιτία της διακοπής αλλά και να καταλογίσετε τις ευθύνες σε εκείνους που πραγματικά είναι υπαίτιοι.

 1. Οι χρήστες ύδρευσης του Δήμου Ρεθύμνου είναι 36.896 και αυτοί της άρδευσης 5.406.
 2. Στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. εισήλθαν για το έτος 2019, συνολικά από τον Ο.Α.Κ. 5.285.310 m3.
 3. Για το σύνολο του Δήμου Ρεθύμνου οι συνολικές τιμολογούμενες ποσότητες νερού για το 2019 ήταν 6.911.632 m3. Ενδεικτικά, η Ύδρευση τιμολογεί 4.913.318 m3 και η Άρδευση, 1.998.314 m3.
 4. Οι ενεργές γεωτρήσεις του Δήμου Ρεθύμνου είναι 70.
 5. Τα αποτελέσματα των Υγειονομικών Ελέγχων είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό μας ιστότοπο deyar.eu και βρίσκονται στη διάθεση όλων των Δημοτών μας. Μέσα από αυτόν, ακολουθώντας την «όδευση» Δραστηριότητες – Ποιότητα Νερού, βρίσκουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν το πόσιμο νερό.
 6. Για τις απώλειες ύδατος, ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι συνολικές διαρροές για την πόλη του Ρεθύμνου υπολογίζονται σε ποσοστό περίπου 41%. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στους μέσους όρους των απωλειών νερού για τις ΔΕΥΑ όλης της χώρας.
 7. Το κόστος λειτουργίας ανά γεώτρηση και ανά κυβικό μέτρο αντλούμενου νερού, όπως γνωρίζετε εξάλλου, είναι ποικίλο γιατί εξαρτάται από τα βάθη άντλησης της γεώτρησης. Ωστόσο, το κόστος της τιμολόγησης του νερού επιμερίζεται στο σύνολο των καταναλωτών στα πλαίσια της ίσης κοινωνικής αντιμετώπισης των πολιτών από τον Δήμο και τη ΔΕΥΑΡ.
 8. Η πόλη σαφέστατα είναι διηρημένη σε τομείς και ζώνες διακοπής ύδατος.
 9. Οι οφειλές της ΔΕΥΑΡ προς τρίτους, με ημερομηνία 18/05/2020 ανέρχονται στα 3.048.987 ευρώ.
 10. Οι συνολικές οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΡ ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 7.477.924 ευρώ.
 11. Τα διακανονισμένα οφειλόμενα ποσά προς τη ΔΕΥΑΡ ανέρχονται τα 2.200.854 ευρώ.
 12. Σας απαντούμε στην ερώτηση σας με τη Σύμβαση «Υπηρεσία παροχής επεξεργασμένου Νερού στη θέση Πλατανιάς».
 13. Η απάντηση για την ενίσχυση της υδροδότησης της πόλης μέσω της επεξεργασίας των υδάτων του Φράγματος των Ποταμών είναι αυτονόητη και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ερώτησή σας, ειδικά από τη στιγμή που κατέχετε θέση μέλους στο νέο Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Να ληφθεί υπ’ όψιν πως προκειμένου το συγκεκριμένο έργο να καταστεί επιλέξιμο και χρηματοδοτούμενο τελικώς, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. έδωσε την απαιτούμενη επιστολή αναγκαιότητας του έργου, στον Ο.Α.Κ.
 14. Στα ερωτήματα 14 και 15 σχετικά με τις υδροδοτήσεις με μεταφορά νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. με νόμιμες διαδικασίες ( ΠΔ 28/80, Ν.3463/06 ΕΚΠΟΤΑ και Ν. 4412/16) υδροδοτεί οικισμούς όπου αυτό είναι απαιτητό.
 15. Η αντιμετώπιση βλαβών είναι μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της κάβε περίπτωσης. Παρόλα αυτά, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν ανά επίπεδο βλάβης.

Θέλοντας όμως να σας δώσουμε ευρύτερα την εικόνα όσων γίνονται καθημερινά στην Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης ενδεικτικά για τα παρακάτω:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Ρεθύμνου έχει εισέλθει στην σύγχρονη, ψηφιακή εποχή, όπως οφείλει να κάνει κάθε Υπηρεσία που ακολουθεί την εποχή της. Ψηφιοποιήσαμε το σύνολο σχεδόν των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου ο πολίτης να δύναται να εξυπηρετηθεί καλύτερα, γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το Τμήμα Βλαβών, μέσω του εγκατεστημένου Συστήματος Παρακολούθησης, το τελευταίο μόνο τετράμηνο έχει προχωρήσει σε πάνω από 1.000 αποκαταστάσεις βλαβών κάθε επιπέδου σε όλο τον Δήμο Ρεθύμνου. Παράλληλα με τα παραπάνω βέβαια, τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. εκτελούν και άλλες τεχνικές διαδικασίες, όπως οι νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικαταστάσεις και επισκευές υδρομετρητών και απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου εκτελεί πλήθος έργων συνολικού προϋπολογισμού 17.500.000 ευρώ,  στον οποίο εμφανίζονται τα έργα που εκτελεί η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου. Ετοιμάζεται επίσης για την ένταξή της στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εκπονώντας μελέτη για προϋπολογισμό πράξης 630.000.

Ολοκληρώνουμε τις εργασίες εγκατάστασης του συστήματος Τηλεμετρίας στα δίκτυά μας.

Εκτελούμε παράλληλα έργα-ορόσημα σε Πανελλήνιο επίπεδο, όπως αυτό της ολοκλήρωσης του Βιολογικού Καθαρισμού αλλά και της επόμενης διαδικασίας Κομποστοποίησης των στερεών αποβλήτων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται πολύ καλά το εύρος του σημαντικού έργου που επιτελεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., την διαφάνεια η οποία διαπνέει κάθε απόφασή της, την αυξημένη οργάνωσή της και τον ευρύ στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό που εκτελεί καθημερινά. Να ληφθεί υπ’ όψιν πως η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. πραγματοποιεί τιτάνιο έργο υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες τα τελευταία χρόνια με κύρια αιτία την παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας από το 2010 έως και σήμερα, κατάσταση που μείωσε τις οικονομικές δυνάμεις των συμπολιτών μας που αποτελούν τον μοναδικό χρηματοδότη της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Επιπλέον, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. συνεχίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της διατηρώντας την οικονομική της ευστάθεια. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. εκτελεί το έργο της έχοντας στο συνολικό δυναμικό της σήμερα 80 άτομα προσωπικό, εξυπηρετώντας το σύνολο του νέου Δήμου Ρεθύμνου, ενώ η Επιχείρηση το 1991, στα παλιότερα, σαφώς μικρότερα όρια του Δήμου διέθετε 91 άτομα προσωπικό. Μετά τα παραπάνω, σας προσκαλούμε κ. Νίνο στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης και συγκεκριμένα την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 12:30, προκειμένου να ανταλλάξουμε τις σκέψεις, τις εμπειρίες αλλά και την αγωνία μας για τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου αλλά και να ακούσουμε από εσάς τις δικές σας απόψεις και προτάσεις, προς όφελος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και των συμπολιτών μας».

Να σημειωθεί ότι η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα ανά περίπτωση τα οποία δεν είναι δυνατόν λόγω χώρου να δημοσιευτούν.