29 °C Rethymno, GR
03/07/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019

Απολογισμό έργου στην περίοδο της θητείας του έκανε το απερχόμενο Δ.Σ. του ΟΑΚ

• Έγινε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, βελτιώθηκαν τα οικονομικά του στοιχεία • Η ασάφεια του ρόλου του Οργανισμού και η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων του από το κεντρικό κράτος, επιβραδύνουν τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων του

Αναλυτικό απολογισμό των πεπραγμένων του έκανε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για την περίοδο της θητείας του, δηλαδή από τον Μάιο του 2016, όταν και ορίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έως και σήμερα. Τον απολογισμό έκαναν ο πρόεδρος του ΟΑΚ κ. Δημήτρης Κουνενάκης και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Φώτης Καζάσης.

Όπως ανέφεραν, ο προγραμματισμός, όπως τέθηκε από την ανάληψη των καθηκόντων του Δ.Σ. τον Μάιο του 2016 αφορούσε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των μεγάλων έργων, καθώς και στα ζητήματα της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων. Ειδικότερα για το ζήτημα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τέθηκε από το Δ.Σ. ως προτεραιότητα να προτείνει ο Οργανισμός την άμεση ένταξη της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού του έργου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενώ παράλληλα έθεσε σε υψηλή προτεραιότητα και τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος και έργων οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο δίκτυο. Ο προγραμματισμός αυτός, όπως ανέφερε ο κ. Καζάζης: «επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό και αποτελεί μια παρακαταθήκη για σημαντικές δράσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η ολοκλήρωση αυτών των προγραμματισμένων δράσεων αλλά και η διεκδίκηση νέων σε συνδυασμό με την παρούσα υγιή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και με την προϋπόθεση πάντα της ενίσχυσης του Οργανισμού σε επίπεδο στελέχωσης και επιχειρησιακής ικανότητας μπορούν να εγγυηθούν τη μελλοντική βιωσιμότητά του και τη σημαντική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης».

Ο κ. Καζάσης πλην των δράσεων και του έργου του Οργανισμού, αναφέρθηκε επίσης τόσο στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΟΑΚ όσο και στην βελτίωση των οικονομικών του στοιχείων στην περίοδο της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.

Για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών είπε: «Αναδιοργανώθηκαν οι υπηρεσίες του Οργανισμού με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαδικτύου στην έδρα του Οργανισμού με εγκατάσταση μικροκυματικού μισθωμένου κυκλώματος 20Mbps. Από το 2019 και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Από το 2019 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα Δημόσιας Λογιστικής ΝΠΙΔ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του ΟΑΚ. Από το 2019 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ο αναβαθμισμένος ιστότοπος και πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΚ».

Για την οικονομική βελτίωση του Οργανισμού, ανέφερε ότι εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης του ΟΑΚ με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ισορροπία στα τρέχοντα και να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα. Συγκεκριμένα είπε ότι:

α) Η χρήση που αφορά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 ήταν κερδοφόρος με τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων να ανέρχονται σε κέρδη ποσού 1.357.961 ευρώ έναντι ζημίας ποσού ευρώ 2.741.282 κατά την προηγούμενη χρήση. Η βελτιωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά την κλειόμενη χρήση 2016 εισπράχθηκε κρατική επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών 2,05 εκατ. ευρώ.

 • Η χρήση που αφορά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 ήταν ζημιογόνος με τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων να ανέρχονται σε ζημία ποσού ευρώ 927.327 έναντι κέρδους ποσού ευρώ 1.357.961 κατά την προηγούμενη χρήση. Η αναστροφή των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό προβλέψεων ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Η χρήση που αφορά την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 ήταν κερδοφόρος με τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων να ανέρχονται σε κέρδη ποσού ευρώ 911.535 έναντι ζημίας ποσού ευρώ 927.327 κατά την προηγούμενη χρήση. Η αναστροφή των αποτελεσμάτων οφείλεται στην είσπραξη ειδικών επιχορηγήσεων που ανήλθαν σε 2,17 εκατ. ευρώ για το 2018 έναντι 1,41 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση και αφορούν κυρίως στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών «ΒΟΑΚ και Αποσελέμη».

Ο κ. Καζάσης επισήμανε όμως αφενός το τοπίο σε ό,τι αφορά το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΟΑΚ που παραμένει θολό όπως είπε και αφετέρου την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων του από το κεντρικό κράτος, λέγοντας ότι:

«Παραμένει σε εκκρεμότητα ο ρόλος, το περιεχόμενο και η δράση του Οργανισμού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαρό τοπίο σε βάρος του μακροχρόνιου προγραμματισμού.

Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων του Οργανισμού με αυτές των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής του νησιού και της έλλειψης αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και ο διαπιστωμένος διαχρονικά τρόπος διαχείρισης των θεμάτων αυτών από την κεντρική διοίκηση επιβραδύνουν τις δραστηριότητες του Οργανισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία υλοποίησης των υποδομών στην Κρήτη».

Όπως τονίστηκε από το απερχόμενο Δ.Σ., με τη συμβολή του Ο.Α.Κ. Α.Ε. εξελίσσονται και έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα (οδικά και υδραυλικά) στο νησί. Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν σε χρήση εμβληματικά αναπτυξιακά έργα τα οποία παρουσίαζαν καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, όπως ο νέος οδικός άξονας Αγ. Βαρβάρας – Αγ. Δέκα (Καστέλλι), η σήραγγα ενίσχυσης του φράγματος Αποσελέμη με τα πλημμυρικά νερά του Οροπεδίου Λασιθίου και η πλήρης και ομαλή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού στα Αγριανά που υδροδοτεί τις ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου, το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ Γούρνες – Χερσόνησος και η γέφυρα Χαμεζίου. Δρομολογήθηκαν προς υλοποίηση έργα όπως η επέκταση του βιολογικού της ΔΕΥΑΒΑ, οι βιολογικοί Σούγιας και Παλαιόχωρας, το νέο διυλιστήριο του βόρειου μετώπου Ρεθύμνου, τα έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, τα αρδευτικά δίκτυα Οροπεδίου Λασιθίου.

Σε ό,τι αφορά την συμβολή του ΟΑΚ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου κατασκευής του ΒΟΑΚ αλλά και τα έργα οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο του νησιού, αναφέρθηκε ότι:

α) Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ολοκληρώθηκε και απεστάλη στις 8-3-2018 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η μελέτη «Αρχική Τεχνική Λύση αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Αγ. Νικόλαο» και η αντίστοιχη μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων στο πλαίσιο της από 10-11-2017 τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΑΚ και υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις προκαταρκτικές ενέργειες και διαδικασίες προετοιμασίας της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του BOΑK Χανιά Άγιος Νικόλαος» ως σύμβαση παραχώρησης, με διεθνή διαγωνισμό με βάση το ν. 4413/2016 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 23/2014. Αυτή η τεχνική λύση αποτελεί την βάση της προτιμητέας χάραξης του νέου ΒΟΑΚ όπως εγκρίθηκε στις 22-3-2019.

 • Υπεγράφη στις 10-1-2018 και είναι σε ισχύ η 1η τροποποίηση της από 26-7-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΚ και του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Στρατηγικού σχεδιασμού – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ωρίμανσης Μελετών ΒΟΑΚ (και συνδετηρίων καθέτων αξόνων αυτού)», με Προϊσταμένη Αρχή την ΔΟΥ του ΥΠΥΠΟΜΕ και Δ/νουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ. Σε αυτή την μελέτη, για την οποία υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορούν να συμπεριληφθούν μεταξύ των άλλων και οι μελέτες Χανιά – Πλατανιάς – Κίσσαμος και Σούδα (ΒΟΑΚ) – Αεροδρόμιο Χανίων.
 • Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, συμβασιοποιήθηκε στις 11-1-2018 και υλοποιείται η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ». Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί:

– Η μελέτη Πέρα Γαλήνοι – Λινοπεράματα Ν. Ηρακλείου (19Km) με Π/Υ 4,5εκ.€.

– Η μελέτη Σούδα – Καλύβες Ν. Χανίων (14Km) με Π/Υ 6,15εκ.€.

– Η μελέτη Σεληνάρι – Νεάπολη Ν. Λασιθίου (6Km) με Π/Υ 2,7εκ.€.

– Οι μελέτες ευστάθειας και προστασίας πρανών σε τέσσερεις (4) θέσεις του ΒΟΑΚ στον νομό Χανίων με Π/Υ 4,7εκ.€.

 • Είναι υπό εκπόνηση η μελέτη Σκαλέτα – Πάνορμος Ν. Ρεθύμνου (9Km). Η μελέτη αυτή εκτιμάται ότι θα εκπονηθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος Φεβρουαρίου και έχει εκτιμώμενο Π/Υ περί τα 4,0 εκ.€. Εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του δρόμου – κόμβων πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης με Π/Υ 2,0εκ.€ για την οποία έχουν ήδη εκπονηθεί οι οριστικές μελέτες και η ΜΠΕ. Έχουν ήδη εκπονηθεί οι μελέτες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις θέσεις «Γαλατά» και «Σταλός» οι οποίες ήδη υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Είναι υπό εκπόνηση η μελέτη οριστικής αποκατάστασης στις δύο αυτές θέσεις, με χρονικό ορίζοντα εκπόνησης και έγκρισης περί τους 2 μήνες. Για όλες τις μελέτες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί ο Οργανισμός προχωρά στην σύνταξη φακέλων έργων προς ένταξη στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚ, παρουσίασε τις σημαντικότερες δράσεις υποδομών ανά Περιφερειακή Ενότητα που έχει δρομολογήσει ο Οργανισμός τις οποίες είτε ήδη υλοποιεί είτε βρίσκονται σε υπό υλοποίηση στάδιο.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αναφέρθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

 

ΠΕ Ρεθύμνης

 1. Εντάχθηκε και είναι σε προετοιμασία δημοπράτησης το έργο «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, Επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
 2. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης το έργο «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασία Νερού» (Διυλιστήριο Βόρειου μετώπου Ρεθύμνου).
 3. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και υλοποιείται το έργο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών έργων Φράγματος Ποταμών Π.Ε. Ρεθύμνης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 25/2/2019».
 4. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης των μελετών για την αναβάθμιση του ισόπεδου κόμβου Ατσιποπούλου και την κατασκευή του υπό μελέτη Κόμβου Βοθρού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσή τους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Βαίνει προς ολοκλήρωση η «Μελέτη Νότιας παράκαμψης Ρεθύμνου».
 6. Έχουν υποβληθεί προτάσεις για την ωρίμανση έργων προς συγχρηματοδότηση και υλοποίηση, κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και ισάριθμα υπογεγραμμένα τεχνικά δελτία. Ο πίνακας ακολουθεί:
 • Έργα προστασίας φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Στεγάνωση ταμιευτήρα στη θέση Αποστολόρεμα – έργα συγκράτησης φερτών – τεχνικά έργα οδοποιίας περιμετρικά της λίμνης
 • Επέκταση δικτύων φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Αρδευτικά δίκτυα Δήμου Αμαρίου – επέκταση κεντρικού αγωγού διανομής (ύδρευσης – άρδευσης) προς Δήμο Μυλοποτάμου
 • Εγκατάσταση συστήματος αερισμού και διάταξης τηλεσκοπικής υδροληψίας φράγματος Ποταμών