31 °C Rethymno, GR
05/07/2020

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Δύο νέα γήπεδα ποδοσφαίρου σε Αμνάτο και Ρούστικα

Τη σύμβαση εκτέλεσης δύο σημαντικών αθλητικών έργων που θα εκτελεστούν στις περιοχές Αμνάτος και Ρούστικα αντίστοιχα υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, με τον ανάδοχο εργολάβο. Πρόκειται για δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, των οποίων η δαπάνη κατασκευής αγγίζει περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι δύο αυτές σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, ικανοποιούν ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων όχι μόνον των εν λόγω περιοχών αλλά του συνόλου των γειτονικών τους Οικισμών, αφού θα εξυπηρετούν τις ανάγκες άθλησης των νέων της ευρύτερης περιοχής των συγκεκριμένων δημοτικών ενοτήτων Αρκαδίου και Νικηφόρου Φωκά αντίστοιχα.

Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον ανάδοχο εργολάβο, στην οποία συμμετείχε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων κ. Άγγελος Μαλάς, ο Δήμος Ρεθύμνης κατάφερε να εντάξει τα δύο αυτά έργα στο Πρόγραμμα Φιλόδημος κατόπιν επισταμένης δουλειάς του Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Ρεθύμνης. Σύμφωνα με τις υποδείξεις του δημάρχου και τη διαβεβαίωση του αναδόχου εργολάβου, τα δύο έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες κατασκευής τους θα εκτελούνται συγχρόνως, προκειμένου, εάν δεν μεσολαβήσουν απρόβλεπτοι παράγοντες, να παραδοθούν ολοκληρωμένα προ της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου (δηλαδή περί τα τέλη Αυγούστου 2020).

Πρόκειται για τα έργα: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Αμνάτου», προϋπολογισμού 475.000€ και «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Ρουστίκων», προϋπολογισμού 462.000€.

Ουσιαστικά πρόκειται για την ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές σε βαθμό, ώστε να καταστούν επαρκείς για τις ανάγκες άθλησης των κατοίκων των αντίστοιχων δημοτικών διαμερισμάτων αλλά και ικανές να φιλοξενήσουν αθλητικές διοργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην Αμνάτο, το γήπεδο που πρόκειται να κατασκευαστεί αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης προοριζόμενης για αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου.

Οι επικείμενες χωματουργικές εργασίες αφορούν ειδικά το χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου, ενώ το έργο συνολικά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

– Ηλεκτροφωτισμό.

– Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου γηπέδου (δρόμους και χώρος στάθμευσης) με οδοστρωσία.

– Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.

– Κατασκευή δικτύου όμβριων (αγωγός και φρεάτιο) για την απομάκρυνση υδάτων εκτός γηπέδου.

– Κατασκευή στεγανής δεξαμενής λυμάτων.

– Κατασκευή περίφραξης σε κατάλληλη απόσταση (κατά τις προδιαγραφές ΓΓΑ από τον αγωνιστικό χώρο).

– Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας και πλαστικών καθισμάτων κερκίδας.

– Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου – χώρων υγιεινής (2 wc γυναικών, 2 wc ανδρών και 1 wc για Άτομα με Αναπηρία).

– Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών παικτών και πάγκου διαιτητών (21 ατόμων).

Η κατασκευή εγκαταστάσεων αποδυτηρίων παικτών και διαιτητών και υπαίθριου γραμμογραφημένου χώρου στάθμευσης θα κατασκευαστούν σε δεύτερη φάση και με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Ρεθύμνης.

Στα Ρούστικα θα γίνουν εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες άθλησης της ευρύτερης περιοχής της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά. Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

– Απόξεση υφιστάμενου γηπέδου.

– Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση στρώσης σκύρων, μεταβλητού πάχους, προκειμένου να επιτευχθεί κατακόρυφη αποστράγγιση.

– Προμήθεια και διάστρωση κατάλληλου γεωυφάσματος.

– Διάστρωση με θραυστό υλικό, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμόρφωση κλίσεων.

– Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

– Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου.

– Αντικατάσταση υφιστάμενης περίφραξης του γηπέδου με νέα.

– Κατασκευή σιδερένιας πόρτας στη νέα περίφραξη.

– θεμελίωση της νέας περίφραξης.

– Κατασκευή τοιχίου ύψους 0,50 μ. στη δυτική πλευρά του γηπέδου.

– Καθαρισμός περιμετρικής τάφρου ομβρίων με κατάλληλο μηχάνημα.

– Ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου.