18 °C Rethymno, GR
30/05/2020

ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΠΟΣΟ 1,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Εκκρεμεί η έγκριση του υπουργείου για τις μελέτες βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων του Ρεθύμνου

Την έγκριση του υπουργείου Ναυτιλίας περιμένει το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου για να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμών για την υλοποίηση του έργου «σύνταξη/επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενίσκων υποδομών λιμενικής εγκατάσταση Ρεθύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 1.726.939.97 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της χρηματοδότησης του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 2.371.004,46 ευρώ, αφορά στις περισσότερες από τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Ρ. στον Νομό Ρεθύμνης και συνολικά εννέα μελετών.

«Όλα τα έγγραφα για τις προγραμματικές συμβάσεις έχουν αποσταλεί στο υπουργείου Ναυτιλίας, γιατί είναι απαραίτητη η έγκρισή του για να προχωρήσουμε στην συνέχεια στην προκήρυξη των εννέα συνολικά διαγωνισμών για τις μελέτες των λιμενικών εγκαταστάσεων του Νομού» τόνισε η κα Κουτσαλεδάκη, η οποία ανέφερε πως έχει καθημερινή επικοινωνία με το υπουργείο, ώστε οι διαδικασίες να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς.

Ειδικότερα αναφορικά με το λιμάνι Ρεθύμνου και τους χερσαίους χώρους αυτού, από το πρόγραμμα Φιλόδημος έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση οι παρακάτω μελέτες:

(Α) Οριστικές μελέτες κατασκευής έργων: «Μελέτη έργων εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 542.629,26€.

(Β) Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Κιουλούμπαση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 276.681,60€.

(Γ) Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 70.343,15€.

(Δ) Ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου Τελωνείου στο Ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προϋπολογισμού 696.669,39€.

Ε) Μελέτη αποκατάστασης αιγυπτιακού φάρου Ενετικού λιμένα Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 140.616,57€.

Στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης που βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου χρηματοδοτείται η μελέτη:

Χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξης του λιμένα Αγίας Γαλήνης, προϋπολογισμού 294.429,79€.

Στα λιμάνια Πανόρμου, Μπαλί και Σισσών του Δήμου Μυλοποτάμου χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

(Α) Λιμένας Πανόρμου: προϋπολογισμού 176.677,98€.

(Β) Λιμένας Μπαλί: προϋπολογισμού 148.526,57€.

(Γ) Λιμένας Σισσών: προϋπολογισμού 24.430,15€.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές αλλά και να βελτιωθούν λειτουργικά και αισθητικά σημεία της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού προσδίδοντας υπεραξία και βελτιώνοντας το λειτουργικό σκέλος σε τομείς και δραστηριότητες που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα ανοίξουν τον δρόμο για νέες διεκδικήσεις σε τομείς που μπορούν να δώσουν με τη σειρά τους νέα ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο με τους δήμους το Λ.Τ. αναλαμβάνει:

– Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπομένων ρυθμίσεων της προγραμματικής σύμβασης.

– Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματική (θα είναι ο μηχανικός του Λ.Τ.).

– Να διασφαλίσει την ωρίμανση των μελετών έργου και μετά τη ολοκλήρωση της εκπόνησης.

– Την ευθύνη χρηματοδότησης του έργου με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης.

– Να παρακολουθεί τις χρηματαγορές και να αποστέλλει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των αντίστοιχων πληρωμών στο υπουργείο Εσωτερικών.

Από την πλευρά του ο Δήμος Ρεθύμνου αναλαμβάνει:

– Την ευθύνη τη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης.

– Να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών.

– Να κοινοποιεί στον κύριο του έργου τις αναφορές προέδρου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου.

– Να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

– Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

– Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση των εργασιών του έργου με βάση τα συμβατικά τεύχη.

– Να ορίσει δυο εκπροσώπους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματική σύμβασης, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και καθήκοντα προέδρου.