21 °C Rethymno, GR
21/10/2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου και Δημαρχείου Ρεθύμνου

Σειρά έργων και παρεμβάσεων στην πόλη και τους οικισμούς εγκρίθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ρεθύμνου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δυο σημαντικά έργα που αφορούν την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη», της περιφέρειας Κρήτης. Πρόκειται για τα έργα «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο γυμνάσιο Ρεθύμνου» και «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης δημαρχείου Ρεθύμνης» που εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Οι συγκεκριμένες ενταγμένες πράξεις περιλαμβάνουν μια σειρά από παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας με στόχο την εξασφάλιση των επιθυμητών ενεργειακών συνθηκών εντός των κτιρίων. Ειδικότερα στο 1ο Γυμνάσιο περιλαμβάνονται εργασίες όπως:

– Εξωτερική θερμομόνωση σε όλες τις εξωτερικές αδιαφανείς επιφάνειες του κτιρίου.

– Αντικατάσταση παλαιών ανοιγμάτων με νέα κουφώματα από συνθετικό πλαίσιο και διπλό ανακλαστικό υαλοπίνακα low-e.

– Εφαρμογή οριζόντιων, μόνιμων και σταθερών προβόλων σχεδόν σε όλα τα ανοίγματα του κτηρίου για τα επίπεδα του ισογείου του Α’ ορόφου, στις εξωτερικές όψεις και τις όψεις του αίθριου.

– Εγκατάσταση νέων συσκευών κλιματισμού σε όλους τους χώρους.

– Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου καυστήρα-λέβητα πετρελαίου με νέο καυστήρα – λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης και στην εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης.

– Αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με νέα, λαμπτήρων led, χαμηλής κατανάλωσης.

– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 25KW, στο δώμα του κτιρίου.

Στο δημαρχείο Ρεθύμνης, θα εκτελεστούν μεταξύ άλλων οι εξής παρεμβάσεις:

  • Εξωτερική θερμομόνωση αδιαφανών επιφανειών.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων – υαλοπινάκων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας και θερμοδιακοπή.
  • Αντικατάσταση του καυστήρα – λέβητα πετρελαίου με καυστήρα – λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης.
  • Αντικατάσταση των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων με πολυδιαιρούμενο – πολυζωνικό κεντρικό σύστημα παραγωγής ψύξης, πολλαπλών κλιματιζόμενων χώρων, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume, Inverter Type – VRV).
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φθορισμού και προβολέων πυράκτωσης με λαμπτήρες και προβολείς LED.
  • Εγκατάσταση συστήματος BΕMS για την ηλεκτρονική διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων για το φωτισμό και τον κλιματισμό του κτηρίου.

 

Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Ατσιποπούλου

Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της επιτροπής εγκρίθηκαν και οι όροι του διαγωνισμού που αφορά στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Ατσιποπούλου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού  600.000,00€.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι: καθαίρεση υφιστάμενων παλαιών σκυροδεμάτων των οδών και πλατειών, εργασίες χωματουργικών διαμορφώσεων (εκσκαφές-επιχώσεις κατά περίπτωση, ώστε να προκύψει η οριστική στάθμη της οδού/πλατείας), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά – απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, αναβιβασμός ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή τους στη νέα οριστική στάθμη της οδού/πλατείας, επίστρωση των οδών/πλατειών με επίστρωση των οδών/πλατειών με ορθογωνική μαρμαρόπετρα.

Όσον αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισμός της περιοχής μελέτης. Για τον φωτισμό των δρόμων θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα φωτιστικά με βραχίονα, τοποθετημένα στους εξωτερικούς τοίχους των κτιρίων, σε ύψος 3,00m περίπου. Για τον φωτισμό της πλατείας μπροστά από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά κορυφής επί ιστού ύψους περίπου 3,5 μέτρων. Όλα τα φωτιστικά θα είναι led τύπου φανάρι με παραδοσιακά στοιχεία.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του καταδυτικού πάρκου

Παράλληλα, η οικονομική επιτροπή κατακύρωσε τον εργολάβο για τον διαγωνισμό που αφορά στην ανάθεση εκπόνησης της μελέτης για τη χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στον δήμο Ρεθύμνου με το ποσό των 68,991 ευρώ, ενώ κατακυρώθηκε και ο ανάδοχος για το έργο «βελτίωση δρόμων Αρμένων, Αγίου Γεωργίου Φωτεινού» με το ποσό των 44.000 ευρώ.

 

Παρεμβάσεις στα σχολεία του δήμου

Εργασίες συντήρησης και επισκευής στα σχολεία συνολικού ύψους 409.728,19 ευρώ εγκρίθηκαν επίσης από την οικονομική επιτροπή. Τα σχολεία στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις είναι τα παρακάτω:

1ο Νηπιαγωγείο (Πρεβελάκη )

Στη δυτική όψη του κτιρίου επισκευάζονται ρωγμές, επιχρίσματα και χρωματίζεται εξωτερικά.

8ο Νηπιαγωγείο (Δημοκρατίας και Κουντουριώτου γωνία)

Επιστρώνεται με υγρομονωτικό υλικό τμήμα δώματος επιφάνειας 50 m2.

1ο Νηπιαγωγείο Ατσιποπούλου

Γίνεται αποξήλωση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων και αντικατάσταση τους με αλουμίνια, τοποθέτηση υαλοπινάκων και εξωτερικός χρωματισμός του κτιρίου.

2ο Δημοτικό (Κουντουριώτου 43)

Επιστρώνεται με υγρομονωτικό υλικό τμήμα δώματος επιφάνειας 30 m2.

5ο δημοτικό (Δρακοντοπούλων 1)

Στη δυτική όψη του κτιρίου γίνεται επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και εξωτερικός χρωματισμός.

7ο δημοτικό σχολείο (Αποστολάκη 1)

Χρωματίζεται εξωτερικά ένα κτίριο του σχολείου.

8ο Δημοτικό σχολείο (Περιβόλια )

Tοποθέτηση πρόσθετης περίφραξης για προστασία στη βορινή πλευρά του αύλειου χώρου του σχολείου μήκους 50 μ.

9ο Δημοτικό σχολείο (Μισίρια )

Αντικαθιστάται παλαιός λέβητας και κυκλοφορητής.

14ο Δημοτικό (Βάρναλη 21)

Αποξηλώνεται η φθαρμένη περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ και γίνεται αντικατάσταση της με νέα. Επιστρώνεται με υγρομονωτικό υλικό τμήμα δώματος πάνω από το χώρο της βιβλιοθήκης.

Δημοτικό σχολείο Αρμένων

Χρωματίζονται εξωτερικά και τα δύο κτίρια του σχολείου.

Δημοτικό σχολείο Πρινέ

Αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων και αντικατάσταση με αλουμίνια, τοποθέτηση υαλοπινάκων και ελαιοχρωματισμός ξύλινων και σιδηρών θυρών και κιγκλιδωμάτων. Καθαίρεση παλιού κτίσματος (αποθήκη) και εκρίζωση σάπιου δέντρου. Επίστρωση με υγροθερμονωτικό υλικό δώμα επιφάνειας 240 m2.

Δημοτικό σχολείο Γωνιάς

Αποξήλωση υφιστάμενες ξύλινης στέγης και τοποθέτησης νέας στέγης επιφάνειας 275 m2.

3ο γυμνάσιο (Δασκαλάκη )

Επιστρώνεται με υγρομονωτικό υλικό τμήμα δώματος επιφάνειας 240 m2.

4ο Γυμνάσιο (ΜΙΣΙΡΙΑ)

Επιστρώνεται με υγρομονωτικό υλικό τμήματα δώματος πάνω από το χώρο της βιβλιοθήκης και πάνω από το χώρο συγκέντρωσης της προσευχής.

Αποξήλωση του πλαστικού τάπητα στο χώρο της βιβλιοθήκης και αντικατάσταση του με καινούργιο. Αποξήλωση ειδών υγιεινής, σιδηρών κασών και αντικατάσταση τους καθώς και αποκατάσταση φθαρμένων πλακιδίων. Αντικατάσταση κατεστραμμένων χειρολαβών – κλειδαριών και εσωτερικός χρωματισμός όπου απαιτείται. Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα και λέβητα.

Γυμνάσιο Επισκοπής

Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα και λέβητα.

2ο ΓΕΛ

Προβλέπεται κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου επιφάνειας 200m2.

2ο ΕΠΑΛ (Κόμβος Ατσιποπούλου)

Αποξηλώνεται η φθαρμένη περίφραξη στη βορινή πλευρά του αύλειου χώρου του σχολείου και τοποθετείται νέα περίφραξη μήκους 50 μ.

Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων σε σχολεία όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα του έργου.