27 °C Rethymno, GR
23/09/2020

ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ 18 ΜΗΝΕΣ

Εντός Ιουλίου η δημοπράτηση του κεντρικού συστήματος του βιολογικού του Πλακιά

- Το έργο αυτό αναμένεται να θωρακίσει περιβαλλοντικά την τουριστική ζώνη του δήμου Αγίου Βασιλείου

 

Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να δημοπρατηθεί το κέντρο σύστημα του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά, που αποτελεί το τελευταίο και βασικότερο τμήμα του μεγάλου έργου που αναμένεται να θωρακίσει περιβαλλοντικά την παραλιακή ζώνη του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Ένα έργο που έχει περάσει από σαράντα κύματα αφού εκτελείται τμηματικά -χωρισμένο σε πέντε υποέργα- με πολλές καθυστερήσεις που οφείλονταν στην παύση των εργασιών τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, αλλά και στην παύση των εργασιών τη χειμερινή περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν και σε άλλα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις δυσκολίες που υπήρχαν στους οικισμούς όπου τοποθετήθηκαν τα δίκτυα.

Το έργο αυτό ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και στη συνέχεια πέρασε ως έργο γέφυρα στο ΣΕΣ με εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους.

Έξι χρόνια μετά την πρώτη δημοπράτηση του έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα εξωτερικά και τα εσωτερικά δίκτυα και στο τέλος της θερινής περιόδου, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσουν οι εργασίες του κεντρικού συστήματος.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή της σύγχρονης μονάδας του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχής της Γυαλιάς, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα «καλύπτεται» από τον βιολογικό που διαθέτει η Αγία Γαλήνη, καθώς και από τον «μικρό» βιολογικό του Πλακιά, ο οποίος όμως εξυπηρετεί τις ανάγκες μόλις λίγων χιλιάδων κατοίκων, τη στιγμή που ο νέος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες πάνω από δώδεκα χιλιάδων ατόμων.

Το νέο σύγχρονο έργο θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των νότιων περιοχών του Ρεθύμνου, καθώς θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, στόχος του έργου ήταν από την πρώτη στιγμή η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα χωριά που θα εξυπηρετήσει ο νέος βιολογικός του Πλακιά είναι οι κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου και μάλιστα πρόκειται για τους οικισμούς, Ασώματος, Λευκόγεια, Μαριού, Μύρθιος και Δαμνόνι στα ανατολικά, η περιοχή της Σούδας και ο οικισμός των Σελλίων στα δυτικά, καθώς και η παραθαλάσσια οικοδομική ενότητα του Πλακιά.

Το υποέργο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά και συγκεκριμένα της δημοτικής ενότητας Φοίνικα είναι συνολικού προϋπολογισμού, 3.831.000,00 ευρώ.

Για το υποέργο αυτό το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει:

– Την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

– Την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,

– Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

– Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης

– Περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής – μη αιχμής για χρονικό διάστημα 24 μηνών με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής

– Υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (οικοδομικές άδειες, τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων κ.τ.λ.).

Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο παρατεταμένου αερισμού, ενώ ο σχεδιασμός πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που θα γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά το πέρας του ορίζοντα σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με το σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.

Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετώνται και σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν και στη β’ φάση (40ετία).

Συνεπώς ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του και τις υποδομές της β’ φάσης, οι οποίες δεν θα κατασκευαστούν από την α’ φάση. Ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης είναι οι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα γίνουν οι συνδέσεις των δικτύων, ήδη έχουν γίνει  οι ιδιωτικές συνδέσεις με πιστώσεις της περιφέρειας και το έργο θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Η κ. Ρανουτσάκη μιλώντας στα «Ρ.Ν.» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το κεντρικό σύστημα του βιολογικού καθαρισμού δημοπρατείται άμεσα. Εκτιμώ ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχει δημοσιευτεί η διακήρυξη της δημοπράτησης του. Βρισκόμαστε στις πολύ τελευταίες διορθώσεις της προκήρυξης. Έχουν ήδη εκτελεστεί τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα. Τώρα κλείνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες στα εσωτερικά δίκτυα. Σε ότι αφορά τον υποθαλάσσιο αγωγό που αρχικά αποτελούσε μέρος του έργου έχει καταργηθεί και αλλάζει ο τρόπος διάθεσης λυμάτων. Αντ’ αυτού υπάρχει τρόπος για μελλοντική άρδευση σε χώρο πολύ μακριά από τη θάλασσα».

Σύμφωνα με την κ. Ρανουτσάκη, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο έργο χαρακτηρίζονται αναμενόμενες μιας και, όπως είπε, αφενός το έργο ως έργο είναι μεγάλο και δύσκολο και αφετέρου υπήρχαν ιδιαιτερότητες στην περιοχή όπου αυτό κατασκευάζεται: «Πρόκειται για έργα αποχέτευσης σε έξι οικισμούς με μελέτη εξειδικευμένη, με δύσκολες εκσκαφές, στενούς δρόμους, δυσπρόσιτα σημεία. Εργασίες δύσκολες και χρονοβόρες. Ήταν δηλαδή ένα έργο με πολύ μεγάλη έκταση και με μελέτες που χρειαζόντουσαν τροποποίηση. Όλο αυτό απαιτεί χρόνο. Παράλληλα ήταν ένα έργο που δεν μπορούσε να δουλευτεί την καλοκαιρινή σεζόν ούτε τους χειμερινούς μήνες απρόσκοπτα. Άρα ουσιαστικά μπορούσαμε να δουλεύουμε από τέλη Οκτωβρίου μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Προσπαθούσαμε και τον Μάρτιο όμως υπήρχαν δυσκολίες όταν υπήρχαν τουρίστες. Οι εγκρίσεις είναι χρονοβόρες και μιλάμε για ένα έργο ΕΣΠΑ που βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία ελέγχου. Μιλάμε για έναν από τους πλέον σύγχρονους βιολογικούς, όπως αυτός χαρακτηρίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή που όταν ολοκληρωθεί θα είναι ένα τεράστιο όφελος για την περιοχή».

 

Τα υπόλοιπα υποέργα

Σημειώνεται ότι στο έργο του βιολογικού του Πλακιά με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά & επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά» έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί:

– «Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού: 4.216.524,41€. Η σύμβαση υπογράφτηκε με το ποσό των 2.014.947,13 ευρώ μετά την έκπτωση. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί

– «Εσωτερικά δίκτυα συλλογής λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού 5.109.080,24 ευρώ. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφτηκε με το ποσό των 2.487.860,59 ευρώ. Οι εργασίες των δικτύων έχουν ολοκληρωθεί

– Εργασίες σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, προϋπολογισμού: 55.903,87ευρω. Το υποέργο αυτό έχει ολοκληρωθεί καθώς περιλαμβάνει την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ (που έχει πραγματοποιηθεί) για την μετατόπιση του δικτύου της όπου αυτό ήταν απαραίτητο καθώς και τη μεταφορά του στα αντλιοστάσια του έργου.

– Εργασίες επίβλεψης ανασκαφών από αρχαιολογία προϋπολογισμού: 15.000 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί καθώς περιελάμβανε την πληρωμή του αρχαιολόγου που είχε προσληφθεί για να επιβλέπει τις εκσκαφές των δικτύων.