33 °C Rethymno, GR
04/08/2021

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

Ερωτήματα για τους δασικούς χάρτες από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Αγροτικής Γης Ρεθύμνου

Στα πλαίσια της σημερινής (9-3-2021) τηλεδιάσκεψης με τον αρμόδιο υφυπουργό, κ. Γεώργιο Αμυρά, η οποία έλαβε χώρα υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Κρήτης και στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικής Γης Ρεθύμνου,δια  του Πρόεδρου του, Νικήστρατου Χαροκόπου, τέθηκαν τα κάτωθι ερωτήματα και υποβλήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

 Ερωτήματα

  1. Όσες εκτάσεις παραμείνουν με χαρακτηρισμό ΔΔ και ΔΑ κατά την κύρωση του δασικού χάρτη, ποια θα είναι η στάση της Διοίκησης κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης που έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα; Θα δηλώσουν οι Δν/σεις Δασών όλες τις χαρακτηρισμένες εκτάσεις ΔΔ και ΔΑ ως Δημόσιες εκτάσεις; Ποιες εκτάσεις ΔΔ και ΔΑ θα εξαιρεθούν της κτηματολογικής δήλωσης ως Δημόσιες ;
  2. Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο της προηγούμενης τηλεδιάσκεψης με τον υφυπουργό κ. Αμυρά αναφέρεται κατά λέξη στη 2η σελίδα :« … το ιδιοκτησιακό θέμα ορισμένων περιοχών όπως της Κρήτης είναι από τα κύρια θέματα που επεξεργάζεται η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ που λειτουργεί εσωτερικά ως νομοπαρασκευαστική περιοχή…». Με βάση τη παραδοχή ότι κατά το άρθρο 62 ν του Ν. 998/1979 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4280/2014) το «βάρος απόδειξης»της ιδιοκτησίας αντιστρέφεται σε ορισμένες περιοχές όπως η Κρήτη και δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, ποιες εκτάσεις και με ποια κριτήρια σήμερα διεκδικεί ;
  3. Οι δεντροκαλλιέργειες, αμπέλια, και οι εκχερσωμένες εκτάσεις που δεν αναφέρονται σε κάποια διοικητική πράξη και χαρακτηρίζονται ΔΔ και ΔΑ τι θα συμβεί όσον αφορά τη χρήση τους και το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους;
  4. Ποιες διοικητικές πράξεις συγκεκριμένα αποτελούν τεκμήριο χαρακτηρισμού εκτάσεων ως γεωργικών (π.χ απόφαση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης, Ενιαία Ενίσχυση -ΟΣΔΕ -, ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο υπάγονται στην ως άνω κατηγορία διοικητικών πράξεων) ; Συγκεκριμενοποίηση διοικητικών πράξεων που αποτελούν τεκμήριο χαρακτηρισμού έκτασης ως γεωργικής π.χ απόφαση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης, Ενιαία Ενίσχυση (ΟΣΔΕ), ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο;
  5. Κατά την κύρωση του δασικού χάρτη, οι εκτάσεις ΔΔ, ΔΑ, ΧΧ και ΧΑ θα διατηρήσουν την επιλεξιμότητα τους στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και αν κατά τη κύρωση του δασικού χάρτη δεν έχει ακόμα υπάρξει δικαστική αναγνώριση κάποιας έκτασης ως ιδιωτικής αν θα δύναται να δηλωθεί στην ενεργοποίηση π.χ απόφαση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης, Ενιαία Ενίσχυση (ΟΣΔΕ), ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο;

 

Πρόταση

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Με δεδομένο ότι έως και σήμερα δεν έχει  αποκρυσταλλωθεί τι διεκδικεί  στην Περιφέρεια Κρήτης ως δημόσια έκταση λόγω της δασικής μορφής των εκτάσεων (κατά τους δασικούς χάρτες) το Ελληνικό Δημόσιο (διά μέσου των Δν/σων Δασών) και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την κείμενη Νομοθεσία κατά τη κύρωση των χαρτών όποια έκταση δεν είναι ήδη αναγνωρισμένη ως ιδιωτική δασική έκταση δεν έχει  ξεκαθαριστεί αν προτίθεται κατά την κτηματογράφηση να δηλωθούν ως δημόσιες όλες οι άλλες εκτάσεις ΔΔ, ΔΑ, ΧΧ και ΧΑ προτείνουμε :

  • Λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό καθεστώς που ισχύει και για τη Κρήτη κατ’ άρθρο 62 του Ν. 998/1979 ( ως αυτό ισχύει σήμερα) το Ελληνικό Δημόσιο να μην εγείρει αξιώσεις σε καμία απολύτως έκταση, πέραν ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, οι οποίες εκ των προτέρων θα προσδιοριστούν (π.χ δρυμοί, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, τίτλοι κυριότητας κλπ)
  • Να αποφευχθεί το φαινόμενο της προηγούμενης κτηματογράφησης (π.χ. στο Δήμο Ρεθύμνου) όπου όσες εκτάσεις τότε (προ δασικών χαρτών) είχαν χαρακτηριστεί δασικές δηλώθηκαν ως Δημόσιες χωρίς κανένα αποδεικτικό κυριότητας εκ μέρους του Δημοσίου
  • Με νομοθετική παρέμβαση που θα λάβει χώρα υποχρεωτικά πριν τη κύρωση των χαρτών να διευκρινιστούν περιοριστικά ποιες εκτάσεις  θα αποτελέσουν  δημόσια περιουσία στην Κρήτη ώστε δίχως προβλήματα να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον η κτηματογράφηση, διευκρινίζοντας ότι η σημερινή χαρτογράφηση του ΟΣΔΕ όσων αφορά τις δημοτικές περιουσίες ( πρώην κοινοτικές) σε αγρούς και βοσκοτόπους αποτελεί ειδικό αμάχητο τεκμήριο κυριότητας τους σε σχέση με το Δημόσιο

Πρόδηλα: Στα πρόδηλα να συμπεριληφθούν ελαιοκομικά μητρώα, αμπελουργικά μητρώα,  διαμορφωμένες (εκχερσωμένες) ήδη στους χάρτες του 2015  εκτάσεις που έχουν καλλιεργηθεί (ψυχανθή, σιτηρά, μιδική κ.α.), καλλιέργειες που βοηθούν στην ανάπτυξη της γεωργίας, σχέδια βελτίωσης και όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες.