18 °C Rethymno, GR
24/10/2020

ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ηλεκτρονικός έλεγχος των δικτύων ύδρευσης του Ρεθύμνου μέσω του συστήματος τηλεμετρίας

Παράταση έως το τέλος του χρόνου δόθηκε για το έργο εγκατάστασης του συστήματος τηλεμετρίας στην πόλη του Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο τοποθετείται στην πόλη και τους οικισμούς του καποδιστριακού δήμου, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ποσοτήτων του νερού που καταλήγει στις δεξαμενές και κυρίως στον εντοπισμό των διαρροών, που αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο -του οποίου η σύμβαση του υπεγράφη τον περασμένο Σεπτέμβριο- έχει ως τίτλο του: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης δήμου Ρεθύμνου» και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα το κονδύλι αυτό εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στα «Ρ.Ν.» ο διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., Γιώργος Παπαδάκης, το σύγχρονο αυτό σύστημα θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της δημοτικής επιχείρησης, καθώς θα μπορούν μεταξύ άλλων να εντοπίζονται γρήγορα και οι διαρροές νερού σε όλες τις περιοχές του πρώην «Καποδιστριακού» Δήμου Ρεθύμνου και να επιδιορθώνονται το ταχύτερο δυνατό, ώστε να υπάρχει και εξοικονόμηση νερού.

Ωστόσο, όπως τόνισε το τελευταίο διάστημα, καταγράφηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου τόσο λόγω του κορωνοϊού όσο και του γεγονότος ότι δεν γινόταν συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. λόγω του προβλήματος που είχε προκύψει σε σχέση με τη συμμετοχή του δημάρχου ως αναπληρωματικού μέλους, με αποτέλεσμα να ζητηθεί και να δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

«Έχει προχωρήσει αρκετά, ωστόσο εμείς πρέπει ακόμα να τροποποιήσουμε κάποιους πίνακες δικούς μας, ώστε να είναι συμβατοί, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Έχουν εγκατασταθεί οι μονάδες επιτήρησης στο 70%, μένουν κάποιες υποχρεώσεις από τη Δ.Ε.Υ.Α. που αφορούν τους πίνακες και τα συστήματα που έχουμε στις εγκαταστάσεις μας και αποτελεί δική μας ευθύνη να κλείσει όλο το πακέτο. Τώρα λόγω κορωνοϊού, δεν μπορούσαμε να κάνουμε δημοπρατήσεις, είχαμε και ένα θέμα με το συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.» είπε και πρόσθεσε ότι: «Το έργο της τηλεμετρίας περιλαμβάνει ψηφιακά υδρόμετρα που στέλνουν σε έναν σταθμό που έχουμε εγκαταστήσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ακριβείς πληροφορίες για τις ποσότητες του νερού. Μέσα από αυτό το σύστημα θα βλέπουμε το ισοζύγιο του νερού, τι νερό περνά, που πηγαίνει και προφανώς θα βλέπουμε και τι ποσότητες νερού χάνουμε. Το σύστημα αφορά την πόλη του Ρεθύμνου και τους οικισμούς του καποδιστριακού Ρεθύμνου. Με τον ίδιο σταθμό θα μπορούμε στη συνέχεια να επεκτείνουμε το πρόγραμμα και στις άλλες δημοτικές ενότητες του δήμου», τόνισε ο κ. Παπαδάκης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, η Δ.Ε.Υ.Α. ετοιμάζει μελέτες προκειμένου μέσω του προγράμματος «Αντώνη Τρίτση» να εξασφαλίσει κονδύλια για την εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του μητροπολιτικού δήμου:

Τεχνική περιγραφή του έργου

Με την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργείται ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. του Δήμου Ρεθύμνου, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό, μέσω των οποίων θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας τη συνεχή εποπτεία του, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, την επισήμανση των βλαβών, τον εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών νερού προβλέποντας:

α. Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) και Περιφερειακών Σταθμών Ελέγχου (ΠΣΕ) που θα τοποθετηθούν σε κτίρια της Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ), σημεία απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης.

β. Εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) και (ΣΜΔ) που θα τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις του δικτύου ύδρευσης απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, και τηλεχειρισμός. Περιλαμβάνονται συνολικά (81) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου (ΤΣΕ) ήτοι Γεωτρήσεις, Δεξαμενές, προωθητικά αντλιοστάσια και (18) φρεατίων ηλεκτρονικής Μέτρησης παραμέτρων Δικτύων ύδρευσης (ΣΜΔ – κυρίως μέτρηση Παροχών και Πιέσεων).

Επίσης με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Οικισμών του Δήμου για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι Διαρροές (αφανής διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).

Επιπλέον με την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ.) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης.

Τέλος θα γίνει εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου με τον ΚΣΕ των δικτύων που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή (Δεξαμενές και Γεωτρήσεις) και ένταξή τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Με τη δημιουργία του υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση των δικτύων όλου του Δήμου, καθώς και του συστήματος ελέγχου διαρροών και ενέργειας, για την ορθολογική διαχείριση του όλου δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή εναλλακτικής λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες συνθήκες, να μπορεί να προσομοιωθεί η λειτουργία του και να εξεταστεί η συμπεριφορά του, πριν γίνει ή στα πλαίσια οποιαδήποτε εργασίας.

Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης στην πόλη

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., Γιώργο Παπαδάκη, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους για τρία ακόμα έργα που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος.

Πρόκειται για τρία μεγάλα έργα, που χαρακτηρίζονται απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου, ο προϋπολογισμός των οποίων φτάνει τα 3 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο που αφορά την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης της Καλλιθέας, μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου το δίκτυο αδυνατεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά βλάβες, που συνοδεύονται με διακοπή της υδροδότησης. Χαρακτηριστικά ήταν τα παραδείγματα της περσινής σεζόν, όπου η Καλλιθέα έμενε για πολλές ώρες χωρίς νερό.

Το έργο με τίτλο «αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Καλλιθέας πόλης Ρεθύμνου» έχει προϋπολογισμό (με Φ.Π.Α.) 1.091.200 ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά την αντικατάσταση των δικτύων στην περιοχή του Κολωνακίου.

Το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Κολωνάκι – Κριάρη πόλης Ρεθύμνου» έχει προϋπολογισμό (με Φ.Π.Α.) 979.600 ευρώ.

Το τρίτο έργο αφορά την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου στο Ατσιπόπουλο με τίτλο «παράκαμψη αγωγού ύδρευσης Αργυρούπολης Γάλλου» με προϋπολογισμό (με Φ.Π.Α.) 1.649.200 ευρώ.