15 °C Rethymno, GR
22/01/2021

Η ένταξη των κρητικών επιχειρήσεων στο Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020 ένα σημαντικό βήμα αποκατάστασης του ανταγωνισμού

Του ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ*

Η ένταξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας Κρήτης στο Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020 δεν αποκαθιστά μόνο μια μεγάλη έλλειψη και κατάδηλη «αδικία». Αποτελεί κυρίως πράξη αναγνώρισης του νησιωτικού χαρακτήρα της Κρήτης και ένταξης της Κρήτης σε μέτρα και πρόνοιες στο πλαίσιο ενός αναγκαίου ευρύτερου σχεδιασμού για την νησιωτικότητα.

Η Κρήτη βέβαια δεν είναι Σύρος, αλλά δεν είναι και Ιρλανδία. Αναμφίβολα, ο νησιωτικός της χαρακτήρας δημιουργεί, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, μειονεκτήματα ανταγωνιστικότητας που πρέπει να αμβλυνθούν. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ένα τέτοιο μέτρο.

Μέτρο που για πρώτη φορά νομοθετήθηκε στη χώρα μας και εφαρμόστηκε για την συντριπτική πλειονότητα των νησιών από το 2018 (Νόμος 4551/2018). Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια άμβλυνσης των αντιθέσεων μεταξύ της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Οι φορείς της Κρήτης από τη πρώτη στιγμή διεκδίκησαν την εφαρμογή του και για τη Κρήτη. Η σχετική ΚΥΑ που επέκτεινε την εφαρμογή του και στη Κρήτη, μετά από σχετική μελέτη που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης, «έμεινε» στις υπογραφές λόγω των εκλογών του 2019. Η προσπάθεια για υπογραφή της ΚΥΑ συνεχίστηκε από τη Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιμελητήρια και με την νέα κυβέρνηση (Βλ. Τηλεδιάσκεψη Περιφερειάρχη και φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Ναυτιλίας, επιστολές και συνάντηση στο Υπουργείο), η οποία ξεπερνώντας αρχικούς ενδοιασμούς υιοθέτησε το μέτρο. Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν και εργάστηκαν για την επεξεργασία, τη νομοθέτηση και την εφαρμογή του μέτρου στα νησιά της χώρας και στην Κρήτη.

Έτσι το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ), το ποσό πάνω από το κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι), δηλαδή το αντίτιμο που θα κατέβαλε για χερσαία μεταφορά στην ίδια απόσταση η επιχείρηση αν είχε έδρα στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα καταβάλλεται στις κρητικές επιχειρήσεις για μεταφορές προϊόντων και πρώτων υλών από και προς τη Κρήτη. Το ποσό αυτό θα λειτουργήσει προς την ενίσχυση του ανταγωνισμού και θα διαμορφώσει τους όρους μιας περισσότερο αποτελεσματικής λειτουργίας της εθνικής αγοράς αλλά και μιας δίκαιης ανάπτυξης χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς. Παράλληλα το Μεταφορικό ισοδύναμο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα και σε μικρή μείωση των τιμών των προϊόντων βελτιώνοντας τις καταναλωτικές επιλογές.

Η ένταξη των κρητικών επιχειρήσεων στο Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020 είναι μια καλή είδηση εν μέσω μιας σειράς δυσμενών εξελίξεων για την επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Κρήτης. Η κατάρρευση της τουριστικής δαπάνης, αλλά και η προβληματική ελαιοκομική περίοδος που προηγήθηκε, δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα στο διαθέσιμο εισόδημα, στην απασχόληση και στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές (micro). Η ένταξη 2.418 κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κρητικών επιχειρήσεων στο Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020 συνιστά μια αδιαμφισβήτητη ανάσα. Οι κρητικές επιχειρήσεις κλήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα να αντιμετωπίσουν το συγκριτικό μειονέκτημα του μεταφορικού κόστους, όντας σε δυσμενέστερη θέση από τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. H αναδρομική ισχύ της ΚΥΑ για επιλέξιμα παραστατικά από την 1/1/2020 θα αμβλύνει, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, τις δραματικές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας οι οποίες έχουν επιφέρει διακλαδικά αρνητικά συμπαρομαρτούντα στο σύνολο της επιχειρηματικότητας.

Παραμένει ζητούμενο η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή του και τα επόμενα χρόνια (π.χ. Ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης όπως πρότεινε ο Περιφερειάρχης) αλλά και η επέκτασή του σε φυσικά πρόσωπα ή τουλάχιστον σε ευάλωτες και αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

To πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχει ήδη ανοίξει, και οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet, αντλώντας παράλληλα σχετικές πληροφορίες στο https://metaforikoisodynamo.gr/.

 

* Ο Αντώνης Παπαδεράκης είναι αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας