9 °C Rethymno, GR
02/03/2021

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η Μ.ΛΙΟΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η πορεία υλοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε.Ρεθύμνου

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα μέτρα  που έχουν ληφθεί έως σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου  για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ρέματα και ποταμούς,μετά  τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019,έδωσε στην διάρκεια του Περιφερειακού  Συμβουλίου της Πέμπτης  η Αντιπεριφερερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή,απαντώντας σε σχετική επερώτηση που είχε καταθέσει η  περιφερειακή παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωση και αφορούσε και τις  τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού.Η κ.Λιονή απάντησε τόσο προφορικά όσο όμως και γραπτά παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία και διευκρινίσεις.

Όπως ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου,η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της Π.Ε.Ρ. έχει την αρμοδιότητα για τον  καθαρισμό και αστυνόμευση των ρεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4555  από το έτος 2018. Μετά  τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, πέντε μήνες μετά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας,πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και συνέταξε τον αρχικό προϋπολογισμό των αναγκαίων έργων καθαρισμού και αποκατάστασης των ρεμάτων και των μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε κρίσιμες περιοχές. Η εκτίμηση ολοκληρώθηκε από την αρμόδια  επιτροπή του Υπουργείου και εγκρίθηκε συνολική πίστωση ποσού 48.000.000 € για όλα τα απαιτούμενα έργα, υπηρεσίες και μελέτες.

Το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα,σε ότι αφορά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,σύμφωνα με την κ.Λιονή,περιλαμβάνει:

α) 7.540.000 € για υπηρεσίες καθαρισμού ρεμάτων

 β) 9.360.000€ για μελέτες οριοθέτησης με έργα  διευθέτησης

Παραθέτοντας τα  στοιχεία από την πορεία υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος και δίνοντας,όπου χρειάζεται, διευκρινίσεις,η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου ανέφερε ότι:

1.Έχουν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται οι υπηρεσίες καθαρισμού ρεμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 7.540.000 (με ΦΠΑ).

2.Οι εκτελεσμένες μέχρι σήμερα εργασίες καθαρισμού αντιστοιχούν σε   206 χιλιόμετρα ρεμάτων που αφορούν κυρίως ανοικτές διατομές ρεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών οδοποιίας εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού δικτύου (οι εκτελούμενες σε αυτά εργασίες γίνονται με μεγάλη δυσκολία και πολλές φορές χειρονακτικά εξαιτίας του μεγέθους των διατομών και της διαχρονικής έλλειψης καθαρισμού). Δεν αφορούν υπογειοποιημένα τμήματα ρεμάτων εντός σχεδίων πόλης ή οικισμών, καθώς η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ρ. δεν διαθέτει αρχεία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιπλημμυρικών έργων και των έργων υπογειοποίησης  που διαχρονικά έχουν κατασκευασθεί εντός σχεδίων πόλης και εντός οικισμών από πρώην κοινότητες και Δήμους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβεί σε καθαρισμό και συντήρηση αυτών χωρίς προηγούμενη αποτύπωση και καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

3.Έχουν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται 2 υπηρεσίες για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη δημοπράτηση των μελετών οριοθέτησης διευθέτησης, συνολικού προϋπολογισμού 49.600(με ΦΠΑ), που αφορούν τα ρέματα: Πλατανιά, Αρσάνιου ποταμού, Αρκαδιώτη ποταμού, Γεροποτάμου, Αλμυρίδας Σισσών, Κόρακα Ροδακίνου, Πλατύ ποταμού, ρέματος Πλακιά, μελέτες οριοθέτησης με έργα διευθέτησης εντός οικισμών Π. Ε. Ρεθύμνης. και  για την καταγραφή, υδραυλικό έλεγχο υπογειοποιημένων τμημάτων ρεμάτων εντός οικισμών σε κρίσιμες θέσεις και  την συλλογή στοιχείων για τη δημοπράτηση μελετών ανακατασκευής στις περιοχές που θα διαπιστωθεί υδραυλική ανεπάρκεια.

Το μέχρι σήμερα  εκτελεσμένο αντικείμενο αφορά την προετοιμασία φάκελου δημοπράτησης μελέτης οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Πλατανιά, τον υδραυλικό έλεγχο και την προετοιμασία φάκελου δημοπράτησης μελέτης οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Γεροποτάμου  στην περιοχή οικισμού Γενή Γκαβέ.

Επίσης, σύμφωνα με την κ.Λιονή,στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων αποκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο του Νομού:

1.Αντικαθίστανται τα τεχνικά του επαρχιακού οδικού δικτύου που είναι υδραυλικά ανεπαρκή.

2.Ελέγχονται και ενισχύονται οι θεμελιώσεις γεφυρών της παλαιάς εθνικής.

Επιπλέον οι μηχανικοί της Δ.Τ.Ε. ανταποκρινόμενοι στις καθημερινές αιτήσεις φορέων και πολιτών για καθαρισμούς ρεμάτων, διενεργούν πλήθος αυτοψιών προς διαπίστωση των προβλημάτων, εκτίμηση της επικινδυνότητας και προγραμματισμό των συνεχιζόμενων εργασιών καθαρισμού. Στα πλαίσια αυτά γίνονται καταγραφές προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική χαρτογράφηση των ρεμάτων που θεωρούμε απαραίτητη να γίνει.

Και κατέληξε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου επισημαίνοντας ότι:

 «Οι εκτελούμενες εργασίες καθαρισμού και οι αυτοψίες έχουν αναδείξει ένα τεράστιο θέμα που αφορά αυθαίρετες κατασκευές, συστηματικές αποθέσεις σκουπιδιών και προϊόντων εκσκαφών στις όχθες που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή απορροή των ρεμάτων αλλά και απορρίψεις λυμάτων, ψόφιων ζώων κ.α. που απειλούν την δημόσια υγεία και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στον εντοπισμό ρεμάτων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και έχουν καταπατηθεί ή μετατραπεί σε δρόμους ή ακόμα και εξαφανισθεί.Η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων απαιτεί συνεργασία με τους οικείους Δήμους αλλά και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου περί ρεμάτων.

Αρκετές υποθέσεις παράνομων επεμβάσεων έχουν αναλυτικά καταγραφεί και  παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.

Πέραν του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού πλαισίου έργων και μελετών,  έχουν κατατεθεί προτάσεις στο Ε.Σ.Π.Α. για την χρηματοδότηση μελετών αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 €  που αφορά μελέτες αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Σχολής Ασωμάτων, Ξεριά Πηγιανού ποταμού της Δροσιάς, και  των Δαφνέδων».