31 °C Rethymno, GR
04/07/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Καινοτόμες εφαρμογές ψηφιακής προβολής στην πόλη του Ρεθύμνου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου που αφορά στη «δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 214.500,00 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που εντάχθηκε στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του δήμου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής προσφορών έως 31 Μαρτίου, ενώ οι προσφορές θα ανοίξουν τη Δευτέρα 6 Απριλίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη του θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στην πόλη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της πόλης του Ρεθύμνου, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής του Ρεθύμνου, ως ένα προορισμό που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων.

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού υλοποίησης.

Τα πακέτα εργασίας του έργου θα αφορούν τη δημιουργία ψηφιακού πολυμεσικού περιεχόμενο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης όπως οι ακόλουθες: Πολιτιστικό portal ενημέρωσης, εικονική περιήγηση στην πόλη, διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, εφαρμογή σε infokiosk. Οι υπηρεσίες αυτές με επίκεντρο τον ιστορικό πολεοδομικό ιστό της πόλης και τις πολιτιστικές αστικές διαδρομές θα προβάλλουν και θα πληροφορούν επισκέπτες, μαθητές και απλούς ενδιαφερόμενους πολίτες για μνημεία, χώρους πολιτισμού, ιστορικά γεγονότα, επιτεύγματα αλλά και όψεις της καθημερινής ζωής του Ρεθύμνου.

Στη βάση των παραπάνω προτείνεται η ανάπτυξη ενός συνόλου ψηφιακών εφαρμογών που θα περιλαμβάνει και θα προβάλει επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου, που θα αφορούν μνημεία και σημαντικά αξιοθέατα της.

Ειδικότερα με τη χρήση τεχνολογίας beacons αλλά και συνδυαστικά με QR codes θα προσφέρεται ψηφιακό περιεχόμενο προβολής των μνημείων της πόλης.

Παράλληλα θα προβάλλεται η θέση του χρήστη στον χάρτη μέσω GPS/Αναγνώρισης τοποθεσίας. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να προσανατολιστεί στον χάρτη και να επιλέξει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για να δει τα αξιοθέατα. Το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, κείμενα αφηγήσεις βίντεο και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που θα προβάλλονται μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR) ανάλογα με το είδος και τον τύπο του μνημείου – εκθέματος που θα παρουσιάζεται. Π.χ. όταν ο χρήστης-τουρίστας θα περνάει δίπλα από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα υπάρχει μια διακριτική σήμανση με την ένδειξη του έργου και προσεγγίζοντας σε αυτό θα λαμβάνει μέσω τεχνολογίας Bluetooth μία ειδοποίηση όπου θα του δίνει τη δυνατότητα να λάβει ψηφιακό περιεχόμενο για την πινακοθήκη (π.χ. παλιές φωτογραφίες κείμενο για την ιστορία της και πιθανά μία τρισδιάστατη εικονική αναπαράσταση ή βίντεο. Η προτεινόμενη τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εφαρμογή έξυπνης σήμανσης για την πόλη του Ρεθύμνου.

Οι στόχοι της εφαρμογής επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός δικτύου διαδρομών, εύκολα αναγνωρίσιμου και ταυτόχρονα προσαρμοσμένου στο ιδιαίτερο περιβάλλον της κάθε περιοχής της πόλης, κατά τρόπο που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του σύγχρονου περιηγητή-επισκέπτη, καθώς και στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων και των τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών και πόρων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης συνίστανται στα εξής: στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και ιστορικών χώρων και μνημείων του δήμου, στη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών γενικότερα προς τους επισκέπτες της περιοχής του δήμου. Στη σφαιρική και όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών της πόλης, σχετικά με την ιστορική και σύγχρονη διαδρομή της και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του δήμου. Οι ωφελούμενες ομάδες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) είναι: οι κάτοικοι του Ρεθύμνου οι επισκέπτες-τουρίστες της πόλης, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του δήμου Ρεθύμνου, ιστορικοί, μελετητές, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι ερευνητές που αναζητούν πρόσβαση στο τοπικό πολιτιστικό απόθεμα και την επιστημονική του τεκμηρίωση, όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο οι επιχειρηματίες αλλά και η ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης που θα ωφεληθούν από την ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξη της περιοχής Το προτεινόμενο έργο θα λάβει υπόψη και θα διασυνδεθεί λειτουργικά με το έργο με τίτλο: Πολιτιστικές διαδρομές – Περιηγήσεις στον δήμο Ρεθύμνου με κέντρο την Ελεύθερνα που προτείνεται στα πλαίσια της ΟΧΕ του Ρεθύμνου.