29 °C Rethymno, GR
14/07/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Μελέτες για τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Ρεθύμνου

Ομόφωνα εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η σύναψη προγραμματική σύμβασης μεταξύ δήμου και Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση του έργου «σύνταξη/επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενίσκων υποδομών λιμενικής εγκατάσταση Ρεθύμνου, συνολικού προϋπολογισμού 1.726.939.97 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη τω διαγωνισμών πέντε συνολικά έργων του Λιμενικού Ταμείου του Ρεθύμνου.

Όπως εξήγησε η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, με δεδομένο ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, καθώς πρέπει να δοθούν εγκρίσεις από τα υπουργεία και την αρχαιολογική υπηρεσία, απαιτείται συντονισμός και επαγρύπνηση, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσουν οι προκηρύξεις των διαγωνισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της χρηματοδότησης του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 2.371.004,46 ευρώ, αφορά στις περισσότερες από τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Ρ. στον νομό Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, αναφορικά στο λιμάνι Ρεθύμνου και τους χερσαίους χώρους αυτού, χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

(Α) Οριστικές μελέτες κατασκευής έργων: «Μελέτη έργων εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 542.629,26€.

(Β) Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Κιουλούμπαση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 276.681,60€.

(Γ) Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 70.343,15€.

(Δ) Ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου Τελωνείου στο Ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προϋπολογισμού 696.669,39€.

Ε) Μελέτη αποκατάστασης αιγυπτιακού φάρου Ενετικού λιμένα Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 140.616,57€.

Στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης που βρίσκεται στον δήμο Αγίου Βασιλείου χρηματοδοτείται η μελέτη:

Χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξης του λιμένα Αγίας Γαλήνης, προϋπολογισμού 294.429,79€.

Στα λιμάνια Πανόρμου, Μπαλί και Σισσών του δήμου Μυλοποτάμου χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

(Α) Λιμένας Πανόρμου: προϋπολογισμού 176.677,98€.

(Β) Λιμένας Μπαλί: προϋπολογισμού 148.526,57€.

(Γ) Λιμένας Σισσών: προϋπολογισμού 24.430,15€.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές αλλά και να βελτιωθούν λειτουργικά και αισθητικά σημεία της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού προσδίδοντας υπεραξία και βελτιώνοντας το λειτουργικό σκέλος σε τομείς και δραστηριότητες που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα ανοίξουν το δρόμο για νέες διεκδικήσεις σε τομείς που μπορούν να δώσουν με τη σειρά τους νέα ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο αναλαμβάνει:

– Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπομένων ρυθμίσεων της προγραμματικής σύμβασης

– Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματική (θα είναι ο μηχανικός του Λ.Τ.)

– Να διασφαλίσει την ωρίμανση των μελετών έργου και μετά τη ολοκλήρωση της εκπόνησης

– Την ευθύνη χρηματοδότησης του έργου με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης

– Να παρακολουθεί τις χρηματαγορές και να αποστέλλει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των αντίστοιχων πληρωμών στο υπουργείο Εσωτερικών,

Από την πλευρά του ο δήμος Ρεθύμνου αναλαμβάνει:

– την ευθύνη τη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης

– να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών

– να κοινοποιεί στον κύριο του έργο τις αναφορές προέδρου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου

– να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου

– Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

– Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση των εργασιών του έργου με βάση τα συμβατικά τεύχη

– Να ορίσει δυο εκπροσώπους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματική σύμβασης, εκ τον οποίων ο ένας εκτελεί και καθήκοντα προέδρου

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Μετά την έγκριση της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και λιμενικού ταμείου ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη του διαγωνισμού που θα αφορά τις μελέτες για πέντε πολύ σημαντικά έργα, που αφορούν σε λιμενικές υποδομές του δήμου μας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ως το τέλος του 2020 πρέπει να έχουν γίνει στο σύνολο τους οι μελέτες. Οι μελέτες αυτές έχουν να κάνουν με τον φάρο που πρέπει να μελετηθεί και η στατικότητά του και η ανάδειξή του και ο φωτισμός του αρχιτεκτονικά, έχουν να κάνουν με το τελωνείο, το καρνάγιο και το ενετικό τείχος, παρεμβάσεις που θα έρθουν να συμπληρώσουν την αισθητική και τη λειτουργική αναβάθμιση και την προσπάθεια που γίνεται ήδη στο Ενετικό λιμάνι. Η προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή του Κιουλούμπαση αφορά στα σκίαστρα, ώστε αυτά να είναι ομοιόμορφα, ενώ υπάρχει και πρόταση για το που και αν μπορεί να μεταφερθεί το εμπορικό μας λιμάνι. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την ιστορία της πόλης».