22 °C Rethymno, GR
21/06/2021

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΘ. ΜΠΛΕΣΙΟΥ

Μελέτες Κρητικού Θεάτρου και Κρητικής Λογοτεχνίας

Από τις Εκδόσεις Παπαζήση και την σειρά Θεατρικοί Τόποι, κυκλοφορεί το βιβλίο του Αθανάσιου Γ. Μπλέσιου, με τίτλο «Μελέτες Κρητικού Θεάτρου και Κρητικής Λογοτεχνίας» –Νεότερες και σύγχρονες θεματικές προεκτάσεις.

Το βιβλίο περιλαμβάνει οκτώ μελέτες κρητικού θεάτρου και κρητικής λογοτεχνίας. Οι μελέτες αυτές είναι συνθετικές και συγκριτικές και αναφέρονται σε κεφαλαιώδη ζητήματα της κρητικής ποιητικής δη­μιουργίας, όπως το ζήτημα της ανάδειξης της ομορφιάς και της ασχήμιας, που περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις, καθώς και το ζήτημα της αξιοποίη­σης των δυστοπιών και των ευτοπιών.

Οι εκλεκτικές συγγένειες των κρητι­κών έργων με έργα της ιταλικής γραμματείας της εποχής της Αναγέννησης και της αμέσως επόμενης εποχής αποτελούν επίσης ένα θέμα αιχμής για τους μελετητές, αφού ο ιταλικός πολιτισμός επηρέασε άμεσα τον κρητικό, ο οποίος συγκροτεί, σε μεγάλο ποσοστό, ένα παρακλάδι του.

Τα σωζόμενα θεατρικά έργα του Γ. Χορτάτση συνθέτουν μια ενότητα έργων προς μελέτη, έστω και αν ανήκουν σε διαφορετικά δραματικά είδη. Η κρητική κωμωδία, παρά τα λίγα σωζόμενα έργα, αποτελεί επίσης ένα είδος στο οποίο αρκετές μελέτες επικεντρώνονται. Η έρευνα όλο και περισσότερο εστιάζεται στη σύγκριση ή συσχέτιση της Ερωφίλης του Χορτάτση με τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, στην ανάδειξη και αξιολόγηση των ομοιοτήτων και διαφο­ρών τους. Οι ενότητες, αναζητήσεις και συσχετίσεις αυτές, είτε συνολικά είτε ως προς μια ορισμένη διάσταση και πλευρά τους, διερευνώνται και στο παρόν βιβλίο. Το κρητικό θέατρο αναδεικνύεται μέσα από την παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση των πρόσφατων και σύγχρονων παραστάσεων της Ερωφίλης.

Ορισμένες από τις μελέτες του βιβλίου επεκτείνονται και στην επτανησιακή δραματουργία, που αποτελεί την οργανική συνέχεια της κρη­τικής. Η ένατη μελέτη του βιβλίου διερευνά τη σχέση έρωτα και θανάτου από την κρητική δραματουργία έως τη σύγχρονη εποχή.

Στοιχεία βιβλίου:

ISBN 978-960-02-3667-5- Σχήμα 14×21, Σελίδες 468, Τιμή: €24,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ)

O συγγραφέας

Ο Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ υπήρ­ξε αναπληρωτής κοσμήτορας στη Σχολή Κα­λών Τεχνών του ιδίου Πανεπιστημίου από το 2018 έως το 2019. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη­νών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπου­δές στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Paris IV της Σορβόνης, και αναγορεύτηκε διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με μια εργασία για το ελληνικό «θέατρο των ιδεών» κυρίως των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Στη συ­νέχεια, εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο την κοι­νωνική και εθνική διάσταση σημαντικών ελλη­νικών λογοτεχνικών έργων των πρώτων δεκα­ετιών του 20ού αιώνα. Από το 2001 διδάσκει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνει μελέτες για το νεοελληνικό θέατρο, σε σύνδεση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό, και για τη νεοελληνική λογοτεχνία, σε επιστη­μονικά κυρίως περιοδικά, σε συλλογικούς τό­μους και σε πρακτικά συνεδρίων.

Έχει εκδώσει πέντε βιβλία: Μελέτες νεοελ­ληνικής δραματολογίας. Από τον Χορτάτση έως τον Καμπανέλλη (Παπαζήσης, Αθήνα 2007, β΄ έκδοση 2011), Κράτος, κοινωνία και έθνος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Από τη δε­καετία του 1890 ώς το 1930 (Σοκόλης, Αθήνα 2008), Το θεατρικό έργο του Δ.Κ. Βυζάντιου (Παπαζήσης, Αθήνα 2010), Βesoins alimen­taires, festivité et communication dans la dra­maturgie grecque du 20ème et 21ème siècle (Editions Universitaires Européennes, 2016) και Le «théâtre d’ idées» en Grèce de 1895 à 1922 (To «θέατρο των ιδεών» στην Ελλάδα από το 1895 έως το 1922) (Βιβλιοθήκη Σ. Σα­ριπόλου 134, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2019). Πρόκειται να εκδώσει το βιβλίο με τίτ­λο Αρχαίοι μύθοι στη νεοελληνική δραματουρ­γία. Τρωικός κύκλος- Θηβαϊκός κύκλος.