20 °C Rethymno, GR
23/04/2021

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νέο οδικό δίκτυο στο τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών

Υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα από τον περιφερειάρχη Κρήτης η ένταξη του έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», συνολικού προϋπολογισμού: 14.039.000,00€ στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

 • Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών Προϋπολογισμός: 11.800.000,00€
 • Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του τμήματος Ρέθυμνο. Φράγμα Ποταμών

Προϋπολογισμός: 2.000.000,00€

 • Αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ

Προϋπολογισμός: 100.000,00€

 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή οδικού έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»

Προϋπολογισμός: 110.000,00€

 • Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολογία

Προϋπολογισμός: 29.000,00€

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή έργων για την βελτίωση κατά τμήματα της Επαρχιακής οδού 13 από το Ρέθυμνο έως το Φράγμα Ποταμών.

Το Έργο περιλαμβάνει:

(α) Τα ακόλουθα τμήματα της Επαρχιακής οδου.Ο. 13:

Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα

Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσές (νότια) – εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ

Τμήμα 3:  Γέφυρα Σίμα – περιοχή φράγματος Ποταμών

(β) Την γέφυρα ρέματος ανοίγματος Ι

(γ) Tην γέφυρα Σίμα (δ) Τρείς (3) ισοπέδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο:

– Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι

– Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές

–  Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο

(ε) Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισοπέδων κόμβων.

Η υπόψη οδός, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ – Τεύχος 1: Λειτουργική κατάταξη Οδικού Δικτύου), εντάσσεται στην κατηγορία ΑIV (oδός μεταξύ οικισμών).

Τυπική διατομή οδού

Εφαρμόζονται δύο είδη διατομών:

α. Στο τμήμα εφαρμόζεται αστική διατομή η οποία αποτελείται από:

 • δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 4,25 m έκαστη
 • πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους 1,50 m
 • επενδεδυμένο ρείθρο πέραν της οδοστρωσίας πλάτους 0,25 m

β. Στο τμήμα εφαρμόζεται διατομή τύπου γ2 κατά ΟΜΟΕ που αποτελείται από:

 • δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m η κάθε μία
 • λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,25 m
 • συνολικό πλάτος οδοστρωσίας b = 3.50 x 2+0.25 x 2 = 7.50 m
 • πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ανωφέρειας ή κατωφέρειας, πλάτους 3,00 m
 • μη σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 1,75 m, σε θέσεις επιχωμάτων. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 (όπως προκύπτει από την επικαιροποιημένη το 2015 μελέτη ασφάλισης),
 • τριγωνική επενδεδυμένη τάφρο, πλάτους 1,55 m, σε θέσεις ορυγμάτων για την αποχέτευση των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού. Πέραν της τάφρου και μεταξύ αυτής και του πόδα του ορύγματος προβλέπεται η κατασκευή ζώνης άρσης καταπτώσεων ελάχιστου πλάτους 1,70 m. Το πλάτος της ζώνης αυτής μπορεί να αυξηθεί για λόγους βελτίωσης της ορατότητας στις οριζόντιες καμπύλες ή σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων. Σε θέσεις ορυγμάτων και κάτω από τη ζώνη αυτή, προβλέπεται η κατασκευή στραγγιστηρίου για την αποστράγγιση των υδάτων που βρίσκονται στο σώμα της οδού,
 • οδοστρωσία συνολικού πάχους 0,54 m που αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10 m η κάθε μία, δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 m η κάθε μία, μία ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m, μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m και μια αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,04 m.

 

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, σε γραπτή δήλωσή της τονίζει:

«Η πρώτη μεγάλη ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 ΚΡΗΤΗ, είναι πλέον γεγονός, με το έργο «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη Κρήτης, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση αυτού, του εξαιρετικά σπουδαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης αναπτυξιακού έργου. Το έργο αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τo Ρέθυμνο, που έγινε πραγματικότητα μετά από την άοκνη προσπάθεια και τον αγώνα δρόμου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, να υλοποιηθούν και να επικαιροποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του έργου. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός μας είναι σε εξέλιξη, ώστε να επιτύχουμε την ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία και των υπολοίπων τμημάτων του Αγιοβασιλιώτικου και Αμαριώτικου Δρόμου, αλλά και της μελέτης «Γαράζο – Πάνορμο» του Δήμου Μυλοποτάμου».