22 °C Rethymno, GR
25/09/2020

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 18 ΜΗΝΕΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Αμάρι

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και του Χ.Υ.Τ.Υ. Αμαρίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αμαρίου, ήδη έχουν τοποθετηθεί τα μηχανήματα στο χώρο και εκτελούνται οι εργασίες στα κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Υ., ενώ ο ανάδοχος έχει δεσμευτεί για γρήγορες εργασίες, ώστε να μην υπάρξει κωλυσιεργία και το έργο να προχωρήσει εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, Παντελής Μουρτζανός, οι εργασίες εκτελούνται με εξαίρεση τις ημέρες αυτές που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και θα έχει συνολική δυναμικότητα 43.000 τόνων ανά έτος τροφοδοτούμενη με 35.600 τόνους σύμμεικτα στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους Προδιαλεγμένα Οργανικά.

Το έργο, ύψους 32.088.329,36€, που θα κατασκευαστεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο χώρο του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α., στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» του Δήμου Αμαρίου, θα λειτουργεί για 5 χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα 5 χρόνια.

Με τη λειτουργία της υλοποιείται ένα σημαντικό μέρος του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Κρήτης, που αφορά την Π.Ε. Ρεθύμνου και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στην παραγωγή πράσινης ενέργειας.

 

Τα οφέλη από τη λειτουργία της Μονάδας

Τα απορρίμματα αποκτούν αξία μέσω των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας που θα κατασκευαστεί θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας ΑΣΑ.

Η παραγωγή κόμποστ άριστης ποιότητας θα δώσει τη δυνατότητα στους γεωργούς να αντικαταστήσουν μέρος των κοστοβόρων λιπασμάτων που χρησιμοποιούν.

Λύνεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

Δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έναρξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία στο Ρέθυμνο.

 

Η Τεχνολογία που θα εφαρμοστεί

Η τεχνολογική λύση που ενσωματώνεται στη Μονάδα, αφορά στη Μηχανική Διαλογή για την ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί).

Το οργανικό ρεύμα των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και το ρεύμα του Προδιαλεγμένου Οργανικού θα οδηγούνται σε αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και την αξιοποίηση αυτού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 999kW.

To χώνευμα από αυτό το υλικό κομποστοποιείται και μετά από ειδική επεξεργασία παραδίδεται προς αξιοποίηση σε κατάλληλες εφαρμογές κυρίως στον γεωργικό τομέα και αλλού.

 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων στερεών αποβλήτων.

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και οπτικών διαχωρισμών των αποβλήτων με στόχο ανάκτηση ανακυκλώσιμων.

– Μονάδα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου και αξιοποίηση αυτού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

– Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα ωρίμανσης του κομποστοποιημένου υλικού. Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας.

 

Δύο τα πιθανά σημεία για το νέο Χ.Υ.Τ.Υ.

Σημειώνεται ότι μετά την έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης, που χρηματοδότησε η Περιφέρεια με πίστωση 100.000 ευρώ και αφορά τη μελέτη για την εξεύρεση νέου χώρου για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. στο Αμάρι εκτός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου, διαπιστώθηκε ότι είναι δυο σημεία κοντά στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εξεύρεση χώρου αποτελεί γεγονός, πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, που είναι και η περιοχή που επιβαρύνεται κατά κύριο λόγο από την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Σύμφωνα με τον δήμαρχο τα δυο σημεία που υποδεικνύονται από την μελέτη είναι χώροι ιδιωτικοί πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α.