19 °C Rethymno, GR
22/04/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Οδηγίες για τον δασικό χάρτη της Π.Ε Ρεθύμνου

 

 

 

Διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους πολίτες δίδει η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου αναφορικά με τους δασικούς χα΄ρτες του νομού επισημαίνοντας πως οι αντιρρήσεις έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 10 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στη ανακοίνωση ,τονίζεται: «Ο Δασικός Χάρτης Ρεθύμνου αποτελεί μια καταγραφή των υπαγόμενων και μη εκτάσεων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή πιο απλά των δασικών (με την ευρεία έννοια) και των μη δασικών εκτάσεων.

Απεικονίζει τη μορφή ή τον χαρακτήρα των εκτάσεων ο οποίος καθορίζεται συνδιαστικά από τη μορφή που είχαν οι εκτάσεις στο παρελθόν (1945)και από τη μορφή που είχαν πρόσφατα (2015) ενώ  δεν αποτυπώνει ιδιοκτησίες. Η ιδιοκτησιακή διαφορά δεν αποτελεί αντικείμενο του δασικού χάρτη αλλά επιλύεται στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο Δασικός Χάρτης της ΠΕ Ρεθύμνου αφορά συνολική έκταση 1.426,28 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από το σύνολο της έκτασης οι υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία εκτάσεις καταλαμβάνουν 896,47 τετραγωνικά χιλιόμετρα. δηλαδή ποσοστό 63% ενώ οι μη υπαγόμενες 529,81 τετραγωνικά χιλιόμετρα δηλαδή ποσοστό 37%. Τα ποσοστά αυτά δεν πρέπει να μας εκπλήσουν αν λάβουμε υπόψιν την τοπογραφία και την φυσιογνωμία του τοπίου στον νομό και το γεγονός ότι ο νομός Ρεθύμνου είναι ορεινός νομός με χαρακτηριστικό στοιχείο τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη.

Ο Δασικός χάρτης Ρεθύμνου (ο οποίος στο στάδιο αυτό είναι προσωρινός και όχι οριστικός) είναι ήδη αναρτημένος στη σχετική ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για την τοπική Δασική Υπηρεσία ο Δασικός Χάρτης είναι ένα αναπτυξιακό μέσο και αποτελεί το πρώτο βήμα για τον τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό, για την θέσπιση των χρήσεων γης ,για την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων λειτουργώντας προς όφελος του πολίτη (διευκρινίζοντας τον χαρακτήρα των εκτάσεων και περιορίζοντας τη γραφειοκρατία) και συμβάλλοντας συγχρόνως στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Η ανάρτηση του είναι διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου του και ελέγχου της νομιμότητας των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Με την ανάρτηση δίνεται η δυνατότητα να διορθωθούν σφάλματα που εντοπίζει η ίδια η διοίκηση και σφάλματα που εντοπίζουν οι πολίτες.

Από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη .Επισημαινουμε ότι προβλέπονται αντιρρήσεις ως προς τον χαρακτήρα η τη μορφή της εξεταζόμενης έκτασης και όχι αντιρρήσεις που αφορούν ιδιοκτησιακά ζητήματα .Το στάδιο των αντιρρήσεων είναι σημαντικόδιότι με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση.

Με τις αντιρρήσεις ουσιαστικά επανελέγχονται οι Πράξεις της Διοίκησης ,δίνεται η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αντιρρήσεις και με τον τρόπο αυτό ο πολίτης συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μπορουν να υποβάλλουν οι πολίτες αλλά και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ καθώς και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Το Έννομο συμφέρον θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματου (π.χ. κυριότητα) ή ενοχικού δικαιώματος (π.χ. μίσθωση)

Οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων άρχισαν για την ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26-2-2021 και ΛΗΓΟΥΝ 10-6-2021 ΓΙΑ τους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ εσωτερικού.

Για τους κατοικους εξωτερικού αρχισαν 26-2-2021 και λήγουν 30-6-2021.

Προβλέπονται δυο περιπτώσεις αντιρρήσεων: Αντιρρήσεις με καταβολή ειδικού τέλους και αντιρρήσεις ατελώς.

 Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδικό διαδικτυακό τόπο με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων οι οποίες υποβάλλονται ατελώς μέσω του σημείου υποστήριξης ανάρτησης  δασικού χάρτη (ΣΥΑΔΧ) που λειτουργεί στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου.

Η ενημέρωση, εκ μερους του ΣΥΑΔΧ, γίνεται τηλεφωνικά ή κατόπιν ραντεβού λόγω των συνθηκών πανδημίας.

Αρμοδιότητα του ΣΥΑΔΧ είναι :

-η ενημέρωση γενικά του κοινού σχετικά με τόν χάρτη και

-η υποβολή των αντιρρήσεων σε ειδικές περιπτώσεις όπως προβλέπουν οι διατάξεις.

Στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου εχει συσταθεί ένα Σημείο Υποστήριξης ανάρτησης δασικού χάρτη(ΣΥΑΔΧ) με παράλληλη λειτουργία παραρτήματος για ενημέρωση -στο Δασονομειο Περάματος και στο Δασοφυλάκειο Σπηλιου .

Τονιζουμε ότι οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται από ΟΤΑ Α & Β βαθμού υποβάλλονται ατελώς μεσω του ΣΥΑΔΧ  

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων είναι οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που θα συγκροτηθούν μετα την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων. Οι  Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να επανεξετάσουν την κρίση της διοίκησης ως προς τον χαρακτήρα που αποδόθηκε στον χάρτη. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχει: Δικηγόρος, Μηχανικός και Δασολόγος.

Μετα την έκδοση των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α. ο δασικός χάρτης θα διορθωθεί σύμφωνα με αυτές και ο χαρτης θα κυρωθεί .Μετα την κυρωση του ο χάρτης γινεται οριστικός και έχει αποδεικτική ισχύ ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Η Δ/νση Δασών Ρεθύμνου, παροτρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη, να εντοπίσει το ακίνητο που τον αφορά και στην περίπτωση που διαφωνεί με τον χαρακτήρα που αποδίδει ο χάρτης να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του» .