15 °C Rethymno, GR
22/01/2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οι επιπτώσεις της πανδημίας απειλούν τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων

Το τεράστιο οικονομικό πλήγμα που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού στην τοπική οικονομία, οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ρεθύμνου που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και η αναγκαιότητα λήψης μεσομακροπρόθεσμων αναπτυξιακών μέτρων για την στήριξή τους, επισημάνθηκαν στην τελευταία τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου, προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων, μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του COVID-19.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ενδιαφέρον της συνεδρίασης επικεντρώθηκε στις πρωτοφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από την πανδημία του Covid-19, πολλές από τις οποίες, ίσως, είναι πολύ νωρίς να εντοπισθούν, και στην αξιολόγηση των ληφθέντων – εξαγγελθέντων κυβερνητικών μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Κοινή διαπίστωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η ύφεση που βιώνει και θα βιώσει εντονότερα το χειμώνα η Ρεθεμνιώτικη οικονομία απειλεί τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων και θέτει σε κίνδυνο πολλές εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, φέτος, ακόμα και το αναγκαίο άνοιγμα του τουρισμού, δεν κατάφερε να τονώσει το οικονομικό κλίμα, αφού προβλέπεται μείωση των τουριστικών εσόδων σε ποσοστό έως και 80%.

Τα περισσότερα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν, έως τώρα, ληφθεί ή εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, παρά τις όποιες αστοχίες ή χρονοκαθυστερήσεις, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά στο σύντομο και περιορισμένο χρονικά χαρακτήρα τους, ενώ δεν θεωρούνται από μόνα τους επαρκή για να αντιστρέψουν την υφιστάμενη ύφεση, η οποία θα βαθύνει τους επόμενους μήνες.

Η μετά Covid-19 εποχή αναμένεται να επιφέρει απρόσμενες και μόνιμες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Οι αλλαγές αφορούν στα καταναλωτικά πρότυπα, τον τρόπο εργασίας, τον τουρισμό, την παραγωγική διαδικασία κλπ.

Τα παραπάνω, συνδυαζόμενα με τις δυσμενείς προβλέψεις της γνωστής έκθεσης Πισσαρίδη για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη λήψης μεσομακροπρόθεσμων αναπτυξιακών μέτρων επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και, ειδικότερα για το Ρέθυμνο, λήψης μέτρων εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, ισόρροπης ανάπτυξης, εκτός του τουρισμού, και των άλλων κλάδων της οικονομίας.

Συμπερασματικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι απαιτείται, ένας κυβερνητικός σχεδιασμός μεσομακροπόθεσμου ορίζοντα και όχι απλώς, η λήψη θετικών μεν, αποσπασματικών, όμως, και προσωρινού χαρακτήρα μέτρων. Το ζητούμενο τελικά είναι ένα πλέγμα μέτρων που θα διασφαλίζουν σε πρώτο χρόνο την επιβίωση της πλειονότητας των μικρών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα που απειλούνται, αλλά και υλοποίηση πρόσθετων, μόνιμων πολιτικών που θα δίνουν προοπτική στην υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των ανθρώπων του τόπου μας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, χαιρετίζει την προδημοσίευση, από την Περιφέρεια Κρήτης, της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης). Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην διεύθυνση: http://www.eber.gr/index.php?id=107,8699,0,0,1,0

Περαιτέρω, στην συνεδρίαση, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου χρήσης 2021.
  2. Ενέκρινε την υπόδειξη εκπροσώπων του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Π.Ε. Ρεθύμνης, ως εξής:

α) Για θέματα κλάδου Εμπορίου: Γαβαλάς Γεώργιος, ως τακτικός και Ξυδάκης Ηρακλής, ως αναπληρωματικός,

β) Για θέματα κλάδου Μεταποίησης: Ανδρουλάκης Μιχαήλ, ως τακτικός και Ρεϊζάκης Νικόλαος, ως αναπληρωματικός,

γ) Για θέματα κλάδου Τουρισμού: Δανδουλάκης Μιχαήλ, ως τακτικός και Κλαψινός Ανδρέας, ως αναπληρωματικός,

δ) Για θέματα κλάδου Υπηρεσιών: Αραπλή Παρασκευή, ως τακτικός και Μανώλα Αναστασία, ως αναπληρωματικός.

  1. Ενέκρινε την επιχορήγηση της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Ρεθύμνης με το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού γραφείων της.
  2. Ενέκρινε την επιχορήγηση του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης με το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του.
  3. Ενέκρινε την επιχορήγηση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, για συμμετοχή στα έξοδα εκπόνησης οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον ιό SARS-COV-2 (Λοίμωξη COVID-19) στο γενικό πληθυσμό της Κρήτης.