16 °C Rethymno, GR
22/04/2021

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι θέσεις της Ν.Ε. του ΤΕΕ Ρεθύμνου για το μάστερ πλαν του λιμανιού και της μαρίνας

Τις θέσεις και τις απόψεις της σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης του γενικού στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της μαρίνας και του λιμανιού Ρεθύμνου καταθέτει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Ρεθύμνου επισημαίνοντας πέντε σημεία τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την συνεχή συνεργασία του Τοπικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Ειδικότερα, η Ν.Ε. του ΤΕΕ Ρεθύμνου τονίζει:

«Είναι δεδομένη η αναγκαιότητα αξιοποίησης του υφιστάμενου λιμένα Ρεθύμνου και της ανάδειξής του σε εργαλείο με προστιθέμενη αξία για την πόλη και το νομό. Χωρίς Master Plan αυτό δεν είναι εφικτό, οπότε στεκόμαστε θετικά αλλά κριτικά απέναντι στον υπό διαβούλευση στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΛΤΡ δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σημαντικών διορθωτικών παρεμβάσεων.

Ήδη, τα τεράστια λιμενικά έργα (κρηπιδώματα και μώλοι) έχουν κατασκευαστεί τις περασμένες δεκαετίες και στέκουν ημιτελή ως προς την χρήση τους. Η άποψη ότι δεν θέλουμε να αλλάξει κάτι σε αυτή την εικόνα διότι αυτό, κάπως νοσταλγικά, έχουμε συνηθίσει και μας αρέσει, παρόλο που τελικά είναι μια εικόνα μετριότητας στα όρια της παρακμής, είναι σεβαστή μεν αλλά εμάς δε μας εκφράζει.

Η βασική παρατήρηση, πέρα από τα θετικά στοιχεία, επί του σχεδίου, το οποίο ζητάμε να αναθεωρηθεί ως κεντρική λογική, είναι η υπερφόρτωση δραστηριοτήτων, χρήσεων και εντάσεων (ποσοτήτων) που έχει επιλεγεί με τη δικαιολογία να καλύπτει όλα τα πιθανά μελλοντικά σενάρια. Θεωρούμε ότι όλα αυτά οφείλουν να αποφασιστούν σήμερα και ιδιαίτερα τα κρίσιμα μέγιστα μεγέθη. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε να αλλάξει ο σχεδιασμός ως προς τα εξής:

  1. Η δραστηριότητα του Εμπορικού Λιμένα δεν θα πρέπει να εμφανίζεται καθόλου στο σχεδιασμό εφόσον είναι δεδομένη η βούληση όλων των φορέων και δρομολογημένη η διαδικασία μεταφοράς του σε άλλη θέση. Το γεγονός αυτό θα εξαναγκάσει και θα επισπεύσει αυτή την αναμενόμενα χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία. Στο παρόν στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να αναφέρεται απλά ότι θα διατηρηθεί η εμπορική χρήση εντός της λιμενολεκάνης στην υφιστάμενη θέση μέχρι να μεταφερθεί σε νέο λιμένα. Εξάλλου, η προτεινόμενη μικρή μετατόπιση, που παρουσιάζεται στο σχεδιασμό, αφενός δημιουργεί περιττά κατασκευαστικά κόστη και αφετέρου δεν είναι και η ενδεδειγμένη από λειτουργικής άποψης λόγω γειτνίασης με τους χώρους κρουαζιέρας.
  2. Θεωρούμε ότι η υπερδιαστασιολόγηση των θέσεων λιμενισμού και των 3 χρήσεων (επαγγελματιών αλιέων, ερασιτεχνών και μαρίνας) οδηγεί στην πρόταση δημιουργίας 2 νέων κρηπιδωμάτων στο αμμώδες τμήμα κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό από πολλές απόψεις. Και οι 3 αυτές χρήσεις είναι συμβατές αλλά όχι σε υπερβολικό μέγεθος. Οι επαγγελματίες αν και όποτε γίνουν τόσοι πολλοί (90- πολύ αμφίβολο) προφανώς και δεν θα έχει νόημα να φιλοξενούνται όλοι στο λιμάνι εντός πόλης και όχι σε κάποιο άλλο περιφερειακό (στο υπό κατασκευή Σκαλέτας ή στο υπό μελέτη νέο εμπορικό λιμάνι). Αντίστοιχα να μειωθούν σε μικρότερο βαθμό και οι ερασιτέχνες όπως και η μαρίνα, η οποία εξάλλου σαν μέγεθος (όπως και τα νούμερα που αφορούν τα μέγκαγιοτ) δεν τεκμηριώνονται επαρκώς σαν πρόβλεψη εντός του Master Plan. Επιπρόσθετα, εφόσον δεν θα δεσμεύει χώρο η εμπορική χρήση που φεύγει, υπάρχουν αρκετοί επιπλέον χώροι στα υφιστάμενα κρηπιδώματα. Συνεπώς, οι νέες κατασκευές στο αμμώδες τμήμα, που στην πρόταση φτάνουν μπροστά από την παλιά πόλη και την πλατεία Αγνώστου, πρέπει να αφαιρεθούν στο σύνολό τους ή στο μεγαλύτερο τμήμα τους.
  3. Η προβλεπόμενη δόμηση στο πολυσυζητημένο ΟΤ5 του προσήνεμου μώλου από το 2010 έως σήμερα έχει μειωθεί από τα 10.000 τ.μ. στα 5.000 τ.μ. και υπάρχει ήδη δέσμευση από το ΔΛΤΡ στο να μειωθεί περαιτέρω στα 3.000 τ.μ. (συμπ. ημιυπαίθριοι), κάτι στο οποίο γενικά συμφωνούμε εφόσον τεκμηριώνεται η απόλυτη αναγκαιότητά του για μια σύγχρονη μαρίνα. Όμως είναι σημαντικό να μη μείνει στο Master Plan ένα κενό σχεδιασμού τμήμα, όπως είναι τώρα, αλλά να γίνει ιδιαίτερη και σχετικά σαφής αναφορά ως προς την ήπια και μη οπτικά οχλούσα χωροθέτηση των νέων κτιρίων (κοντά στην πλάτη του κρηπιδώματος θωράκισης), καθώς και στα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη όπως το ύψος των κτιρίων, με σκοπό να καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές και όχι με κριτήριο την υπερεκμετάλλευση με αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια. Ιδανικά, θα πρέπει να προηγηθεί σχετική προμελέτη, στην οποία θα διερευνηθούν αναλυτικά οι δυνατές επιλογές με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της κτιριακής επιβάρυνσης (διερεύνηση αξιοποίησης υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων), την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης και τη μεγιστοποίηση των ελεύθερων χώρων για τους πολίτες. Μια τέτοια προμελέτη, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, θα δίνει περιγεγραμμένη τη θέση των πιθανών κτηρίων και θα συνοδεύεται με φωτορεαλιστική αποτύπωση των θέσεων αυτών από θέσεις προσέγγισης της πόλης, κυρίως από τα ανατολικά. Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις είναι κάτι που θα περιμέναμε εξάλλου ήδη και στις υπόλοιπες επίμαχες θέσεις στα πλαίσια των παραδοτέων ενός τέτοιου Master Plan και όχι απλές οριζοντιογραφίες και τομές.
  4. Η πρόταση διαμόρφωσης στον υπήνεμο μώλο (ΟΤ4) 2όροφου γκαράζ είναι εκτός κλίμακας και αταίριαστη αισθητικά (τυπική διατομή 8 του σχεδίου MΠΒ-Λ-03.2). Αντιπροτείνουμε μια εναλλακτική τεχνική λύση προκειμένου να αναπληρώνεται ο ελεύθερα προσβάσιμος υπαίθριος χώρος που για τις ανάγκες των διαφόρων χρήσεων καταργείται. Σε αυτή τη λύση η 2όροφη κατασκευή καταβιβάζεται στο σύνολό της για 40 εκ. περίπου ώστε να μειωθεί η οπτική παρεμπόδιση μεταξύ λιμενολεκάνης και παραλίας και το 2ο επίπεδο αντί για χώρος στάθμευσης να αναπλασθεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί σαν ελεύθερος χώρος περιπάτου και ποικίλων δραστηριοτήτων πολιτών και συλλόγων, όπως είναι σήμερα.
  5. Η προσπελασιμότητα των πολιτών στους χώρους του Λιμένα είναι, εδώ και αρκετά χρόνια με τις νέες νομοθεσίες περί ασφάλειας λιμένων, ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον Ρεθεμνιώτη. Στο νέο Master Plan θα πρέπει να γίνεται σαφέστερος προσδιορισμός των χώρων, φυλασσόμενων ή μη, στον οποίο θα επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση απλών πολιτών. Οι χώροι περιορισμού πρόσβασης θα πρέπει να περιοριστούν με σαφήνεια στους απολύτως αναγκαίους με βάση τη νομοθεσία (ζώνες κώδικα ISPS κλπ.). Τονίζεται ότι η απεικόνιση των πεζόδρομων στα σχέδια οριζοντιογραφίας φαίνεται να είναι ανεπαρκούς πλάτους, ειδικά αν δεν εφάπτονται άλλων χώρων ελεύθερης πρόσβασης. Ιδανικά, πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική προμελέτη στο Master Plan για τους ελεύθερους χώρους, ώστε να είναι πραγματικά ασφαλείς, άνετοι και αξιοποιήσιμοι και όχι στενοί διάδρομοι δυσχερούς προσπέλασης (ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο πεζόδρομος στο βορειοδυτικό τομέα του λιμένα φαίνεται να είναι ασφυκτικά στενός ανάμεσα: α) σε μη προσβάσιμο χώρο της κρουαζιέρας (ζώνη ISPS) και β) σε χώρο ο οποίος περιλαμβάνει κτίρια (1δ) εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας, δηλαδή ζώνη αμφιβόλου προσβασιμότητας).

Τέλος, στη ζώνη κρουαζιέρας, η οποία πέρα από το υπό διαβούλευση Μaster Plan βρίσκεται ήδη σε διαδικασία τελικής ωρίμανσης μελετών, είναι κρίσιμο να κρατηθεί η ίδια φιλοσοφία:

  • ήπιων κτιριακών παρεμβάσεων (ειδικά όσον αφορά στο κτίριο 1α το οποίο με το ύψος και το μέγεθός του παραπέμπει σε μεγάλο εμπορικό συγκρότημα που κρίνεται υπερδιαστασιολογημένο για τις λειτουργικές ανάγκες της ζώνης κρουαζιέρας).
  • διασφάλισης της προσπελασιμότητας των πολιτών στα όρια που είναι αυτό νομοθετικά εφικτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόδοση στους δημότες νέων ελεύθερων χώρων, συνολικά μεγαλύτερης έκτασης και με περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης από τους υφιστάμενους σήμερα.

Ζητάμε από το ΔΛΤΡ να συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή και διαβούλευση με το ΤΕΕ Ρεθύμνου σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης και αυτής της κρίσιμης οριστικής μελέτης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και συνεχή συνεργασία».