29 °C Rethymno, GR
31/07/2021

ΑΠΟ ΤΟ CHANIARTOON INTERNATIONAL COMIC FESTIVAL

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός σκίτσου-κόμικ-κινούμενου σχεδίου

Το Chaniartoon – International Comic & Animation Festival, το καινοτόμο φεστιβάλ για τα κόμικ, τις εικονογραφήσεις, το σκίτσο, αλλά και το κινούμενο σχέδιο, το game design και τις καινοτόμες εφαρμογές 3D, επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, διοργανώνει τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό comic/animation-Chaniartoon School Awards 2021 δίνοντας στους μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα έκφρασης της δημιουργικότητάς τους.

Οι κατηγορίες στις οποίες καλούνται να διαγωνιστούν, είναι:

– Γελοιογραφία

– Comic

– Strip

– Animation

Για κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, ενώ έπαινοι συμμετοχής πρόκειται να αποσταλούν διαδικτυακά σε όλους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν έως και τις 30 Απριλίου 2021.

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.
 2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα, αδημοσίευτο έργο για κάθε κατηγορία. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, μπορούν να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες έργων:
 • Ολοκληρωμένη ιστορία κόμικς (μέχρι 4 σελίδες)
 • Strip τριών καρέ,
 • Ολοσέλιδο σκίτσο.
 • Ταινία Animation Μικρού μήκους.
 1. Οι διαγωνιζόμενοι/διαγωνιζόμενες μπορούν να συμμετέχουν σε όποια θεματική κατηγορία (μία κατηγορία) από τις παρακάτω επιθυμούν:
 • Παρατηρώ, καταγράφω και παίρνω θέση για όσα γίνονται στο φυσικό περιβάλλον.
 • Κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία μετανάστευσης.
 • Μια κραυγή για την ειρήνη.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

 1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ότι ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα αναλάβουν την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας.
 5. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 6. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.
 7. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Chaniartoon, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Διαδικασία αποστολής των έργων

 1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο.
 2. Τα έργα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή.

Συγκεκριμένα για τις κατηγορίες του κόμικ/strip/σκίτσου:

Μέγεθος Χαρτιού Α4

Ανάλυση Σάρωσης 300dpi

Ειδικά για την κατηγορία του κόμικ:

Μέγιστο μέγεθος: 4 σελίδες

Για την κατηγορία του animation:

Ελάχιστη Ανάλυση: 1080 x 768

Μέγιστη Διάρκεια: 10 λεπτά

 1. Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους ηλεκτρονικά στην φόρμα της ιστοσελίδας http://www.chaniartoonfest.gr/index.php/en/csa2021, ενώ για τις ταινίες που είναι μεγάλες σε μέγεθος μέσω wetransfer (ή παρόμοιας υπηρεσίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chaniartoonfest.gr με θέμα «Chaniartoon School Awards 2021».

Αξιολόγηση και προβολή των έργων

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Chaniartoon, αλλά και ηλεκτρονικά, μέχρι τον Μάιο του 2021. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.

Βραβεία

Τα έπαθλα (ένα για κάθε κατηγορία) απονέμονται στους/ις διαγωνιζομένους/ες κατόπιν αξιολόγησης των έγκυρων συμμετοχών από την κριτική επιτροπή. Οι νικητές θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από το Φεστιβάλ, με email, όπου θα ζητηθεί από τους γονείς /ή και κηδεμόνες να επιβεβαιώσουν τη συγκατάθεσή τους για την συμμετοχή του ανηλίκου, τη δημοσίευση του ονόματος του ανηλίκου και τη δημοσίευση της ταινίας (έργο) αυτού στα online κανάλια του φεστιβάλ όπως στην ιστοσελίδα www.chaniartoon.gr και στα επίσημα social media του φεστιβάλ.

Οργανωτική Επιτροπή

Υπεύθυνος του Διαγωνισμού: είναι κ. Μάριος Ιωαννίδης illustrator – animator, διευθυντής του φεστιβάλ Chaniartoon και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής οι:

Παράσχου Θεόδωρος, γεωλόγος, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κατερίνα Νανούρη, φιλόλογος, εκπαιδευτικός

Μαρία Γαλάνη, μαθηματικός, συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Αντώνης Αθανασάκης, οικονομολόγος, διευθυντής 2ου Γυμνασίου Χανίων

Αντώνης Κρασουδάκης, γιατρός

Μαρία Ζακινθυνάκη, εικαστικός, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αξιολόγηση των δράσεων του διαγωνισμού

Θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης του διαγωνισμού. Θα δημιουργηθεί έκθεση αξιολόγησης από την οργανωτική επιτροπή μετά το πέρας του διαγωνισμού, η οποία θα είναι διαθέσιμη και θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλων των συμμετεχόντων.

 

Γραφείο Τύπου Chaniartoon