26 °C Rethymno, GR
24/06/2021

ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προγραμματική σύμβαση για τα βοσκοτόπια της Κρήτης

Προγραμματική σύμβαση για τα βοσκοτόπια της Κρήτης υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Κρήτης με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στη διάρκεια συνάντησής τους στην Αθήνα.

Η προγραμματική σύμβαση αφορά την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στην Περιφέρεια Κρήτης. Υπογράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, Μανόλη Χνάρη.

Το έργο της σύμβασης αφορά τη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης για έκταση 4.711.807,83 στρεμμάτων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.120.313,52€.

Στις διαδοχικές συναντήσεις του περιφερειάρχη με τον υπουργό και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Οικονόμου, συζητήθηκαν επίσης τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Κρήτης, οι χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων του πρωτογενή τομέα και η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στο νησί, τόσο κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο , όσο και με το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός επισήμανε τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας η υπογραφή της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης και συνέδεσε την ελληνική κτηνοτροφία με την προώθηση του brand της «Ελληνικής Διατροφής»:

 

«Για την Περιφέρεια, αλλά και για το Υπουργείο η προώθηση και ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης συνιστά μείζονα προτεραιότητα γιατί διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων, έτσι ώστε   να επέλθει κάποια στιγμή  ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού χάρτη της Ελλάδας  με στόχο την ανάταξη της κτηνοτροφίας στην πατρίδα μας.

 

Εμείς θα στηρίξουμε όποια προσπάθεια χρειάζεται για τη δουλειά που θα κάνει η Περιφέρεια και θα είμαστε πάντα αρωγοί δίπλα σας με κοινούς στόχους υπέρ των παραγωγών της κτηνοτροφίας και κυρίως της ενίσχυσης των ορεινών τμημάτων της Κρήτης, όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα της Κρήτης που αγαπάμε, πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές και για την παραγωγή ,αλλά και για τη συνολική ανάδειξη του μεγάλου παγκόσμιου  brand της “Eλληνικής διατροφής”».

 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.  Σταύρος Αρναουτάκης είπε τα εξής: «Εμείς θέλουμε τη συνεργασία σας, θέλουμε τη βοήθειά σας. Επίσης και με τα εγγειοβελτιωτικά έργα που είναι να κάνουμε στην Κρήτη, θα δώσουμε και μία ανάσα στα χωριά μας για να παραμείνουν κάτοικοι στα χωριά και να βγάλουμε τα ποιοτικά προϊόντα που πραγματικά έχουν ένα «Βrand name» σε όλο τον κόσμο. Το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά χρειάζεται και η βελτίωση, η ποιότητα , η ταυτότητα και να είναι ανταγωνιστικά. Και θέλουμε τη βοήθειά σας και την συνεργασία σας .

Σας ευχαριστώ πολύ, όπως επίσης και όλα τα στελέχη του Υπουργείου και τον κύριο Γενικό , που πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε και τον προηγούμενο Υπουργό για τη συνεργασία και τη βοήθεια που έχει κάνει στην Κρήτη».

 

Στόχος είναι  η  πλήρης  και αντικειμενική  απογραφή της φυσιογνωμίας, του  καθεστώτος  χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

 

Με την εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους.

 

Το Διαχειριστικό Σχέδιο  Βόσκησης ολοκληρώνεται µε τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

 

Οι πόροι χρηματοδότησης του Έργου θα προέλθουν:  α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης της κάθε Περιφέρειας και β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

 

διάρκεια της σύμβασης που υπεγράφη αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021

 

Η περιοχή μελέτης,  καθορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της η οποία θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Ο «Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου» αναλαβαίνει να εκτελέσει το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και το μηχανισμού πληρωμών. Αναλαμβάνει επίσης, τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας, της διαδικασίας αξιολόγησης  των προσφορών, την υπογραφή συμβάσεων µε τους αναδόχους, την υλοποίηση και την παραλαβή του Έργου, την παράδοση του Έργου µε πλήρη τεχνική και οικονομική  τεκμηρίωση, την υποβολή του φακέλου και των συμβατικών κειμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο.