26 °C Rethymno, GR
19/09/2020

ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της νέας μονάδας απορριμμάτων στο Αμάρι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στο Αμάρι. Όπως ανέφερε στα «Ρ.Ν.» ο δήμαρχος της περιοχής Παντελής Μουρτζανός, ο εργολάβος εκτελεί αυτή την περίοδο τις χωματουργικές εργασίες στο νέο κύτταρο του ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ δόθηκε δίμηνη παράταση για την αποπεράτωση του εργοστασίου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, αντί τον Απρίλιο, θα γίνει τον Ιούνιο του 2021.

«Οι εργασίες στο κύτταρο του ΧΥΤΥ εκτελούνται αυτό το διάστημα με εντατικούς ρυθμούς και με βάση το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η σύμβαση. Υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το κύτταρο του ΧΥΤΥ μέχρι τον Σεπτέμβριο. Λόγω κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών που πρέπει να γίνουν και καθυστερούν λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία του κορωνοϊού δόθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του εργοστασίου για δυο μήνες και έτσι το έργο θα παραδοθεί τον Ιούνιο του 2021» ανέφερε ο Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, θα λειτουργεί για 5 χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα 5 χρόνια.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και θα έχει συνολική δυναμικότητα 43.000 τόνων ανά έτος τροφοδοτούμενη με 35.600 τόνους σύμμεικτα στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους προδιαλεγμένα Οργανικά.

Το έργο, ύψους 32.088.329,36 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υλοποίησή του θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, θα αναβαθμίσει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους, παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων στερεών αποβλήτων.

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και οπτικών διαχωρισμών των αποβλήτων με στόχο ανάκτηση ανακυκλώσιμων.

– Μονάδα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου και αξιοποίηση αυτού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

– Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα ωρίμανσης του κομποστοποιημένου υλικού. Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας.

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή η ένταξη του αμαριώτικου δρόμου στο ΕΣΠΑ

Παράλληλα, το πράσινο φως από την οικονομική επιτροπή της περιφέρειας για την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2014-2020 πήρε τμήμα του αμαριώτικου δρόμου που αφορά στον «οδικό άξονα Ρέθυμνο – Αποστόλοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών».

Το έργο έχει φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης και προϋπολογισμό 13,6 εκ. ευρώ.

Το Έργο περιλαμβάνει:

Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 2+448,81 μήκους 1,81 km. Στο υποτμήμα χ.θ. 0+640 – 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσές (νότια) – εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ.θ. 6+670 έως χ.θ. 7+375,57, μήκους 0,71 km.

Τμήμα 3: Γέφυρα Σίμα – περιοχή φράγματος Ποταμών χ.θ. 8+516,94 έως χ.θ 11+490,59, μήκους 2,97 km.

Ακόμα, την γέφυρα Σίμα (νέα γέφυρα) στην χ.θ. 8+762,90 – 8+837,10 Συνολικού ανοίγματος 74,2m (δύο ανοιγμάτων των 37,10 m).

Επίσης περιλαμβάνει τρεις (3) ισόπεδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο:

Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην χ.θ. 1+250 (τμήμα 1)

– Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην χ.θ. 2+350 (τμήμα 1)

Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο στην χ.θ. 9+720 (τμήμα 3).

Τέλος, προβλέπονται εργασίες προστασίας από βραχοπτώσεις, φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισοπέδων κόμβων.

Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου που αποτελεί ένα από τα τρία εναπομείναντα τμήματα του Αμαριώτικου δρόμου επισημαίνοντας πως πρέπει να περατωθεί στο σύνολό του ο αμαριώτικος δρόμος, για τον οποίο υπάρχουν πλήρεις και επικαιροποιημένες μελέτες εδώ και 15 χρόνια.

«Το έργο που εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αφορά το τμήμα από το Φράγμα Ποταμών μέχρι το Ρέθυμνο. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της περιφέρειας και τώρα ακολουθεί μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών για να μπορέσει το έργο να δημοπρατηθεί. Σαν δήμος Αμαρίου θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης του συνόλου του αμαριώτικου δρόμου, δηλαδή των τμημάτων Αποστόλοι – Φουρφουράς και Φουρφουράς – Μάντρες, τμήματα των οποίων οι μελέτες είναι ολοκληρωμένες εδώ και 15 χρόνια και έχουν επικαιροποιηθεί και από την περιφέρεια. Το κόστος αυτών των τμημάτων φτάνει τα 50 εκ. ευρώ.

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης στο δρόμο του Μέρωνα

Εντός του Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο δρόμο του Μέρωνα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αμαρίου.

Πρόκειται για ένα έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 920.000 ευρώ, κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι στην Τοπική Κοινότητα Μέρωνα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τον χειμώνα του 2016 παρουσιάστηκε φαινόμενο κατολίσθησης στην κεντρική επαρχιακή οδό εντός του οικισμού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της ξερολιθιάς αντιστήριξης της οδού και την υποχώρηση του οδοστρώματος. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου προχώρησε στην εκπόνηση πλήρους μελέτης με σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος. Κατόπιν της απαιτούμενης γεωλογικής, γεωτεχνικής και στατικής μελέτης, ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη και, βάσει αυτής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδια Φορέα. Μετά από σχεδόν ενάμιση περίπου χρόνο ο δήμος Αμαρίου έλαβε την απαραίτητη έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον κ. Μουρτζανό θα γίνει και έργο για το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. «Ο εργολάβος για την αποκατάσταση του δρόμου του Μέρωνα αναμένεται να εγκατασταθεί το επόμενο δεκαπενθήμερο προκειμένου να ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες και θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού. Ταυτόχρονα στην περιοχή θα γίνει και ένα έργο που θα αφορά στην αποκατάσταση της αποχέτευσης επί του κεντρικού δρόμου του Μέρωνα. Στις 6 του μήνα αναμένεται να ληφθεί σχετική απόφαση από το περιφερειακό συμβούλιο για διακοπή κυκλοφορίας» επεσήμανε ο κ. Μουρτζανός.