16 °C Rethymno, GR
01/12/2020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΚΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σε διαβούλευση ο νέος οργανισμός λειτουργίας του Δήμου Ρεθύμνου

Καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα και επανασυστήνεται η δημοτική αστυνομία

Νέο οργανισμό λειτουργίας ετοιμάζει η δημοτική αρχή Ρεθύμνου και εκτιμάται ότι εκτός απροόπτου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2021, όπως έγραψαν προχθές τα «Ρ.Ν.».

Ο υφιστάμενος οργανισμός, του 2010, ξεπεράστηκε εκ των πραγμάτων και θεωρείται πως δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του Δήμου, καθώς στη δεκαετία που μεσολάβησε άλλαξαν πολλά στους δήμους.

Το κείμενο του νέου οργανισμού είναι έτοιμο και τέθηκε από προχθές για διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου.

Διαβιβάστηκε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και στους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται, κατά την κρίση τους, να υποβάλλουν προτάσεις ή να ζητήσουν διορθώσεις.

Ο νέος οργανισμός λειτουργίας, καταργεί την ΚΕΔΗΡ. Κάτι που από πέρσι είχε αποφασίσει ο δήμαρχος. Οι αρμοδιότητες της ΚΕΔΗΡ και το αντικείμενό της περνάνε σε διεύθυνση που συστήνει ο Δήμος, στη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού. Επίσης, καταργείται και το έτερο νομικό πρόσωπο του δήμου το Κοινωνικής και Μουσικής Παιδείας, του οποίου το αντικείμενο περνάει επίσης σε νέα διεύθυνση που ιδρύεται, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον νέο οργανισμό λειτουργίας του Δήμου Ρεθύμνου ιδρύονται 8 Διευθύνσεις: Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση ΚΕΠ, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού, Υπηρεσιών Δόμησης και Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων στον Οργανισμό προβλέπεται και η ίδρυση αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, που θα υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο του Οργανισμού που έχει δοθεί σε διαβούλευση στις 8 Διευθύνσεις ενσωματώνονται τα παρακάτω τμήματα:

Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών εντάσσονται το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα Πληροφορικής.

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, εντάσσονται το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης, το Τμήμα Προσόδων και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, το Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας, το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων.

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντάσσονται το Τμήμα Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Τμήμα Μελετών, το Τμήμα Τεχνικών Έργων, το Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης.

Στη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. περιλαμβάνονται το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

Στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνεται το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και & Ισότητας, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Τρίτης Ηλικίας, το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Α’, το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Β’, το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Γ.

Στη Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού Αθλητισμού περιλαμβάνεται το Τμήμα Πολιτισμού και Μουσικών Συνόλων, το Τμήμα Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ‐ Εικαστικά Εργαστήρια, το Τμήμα Αθλητισμού και το Τμήμα Τουρισμού.

Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης περιλαμβάνεται το Τμήμα Οικοδομικών Αδειών, το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και το Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως.

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνεται το Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, το Τμήμα Πρασίνου ‐ Αστικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.» ο δήμαρχος Ρεθύμνου, το σχέδιο του νέου οργανισμού δόθηκε σε διαβούλευση προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, συμπληρώσεις και βελτιώσεις. Ακολούθως στα τέλη Αυγούστου θα τεθεί προς έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου και ακολούθως στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά θα σταλεί για την απαραίτητη έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για να ακολουθήσει η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. Εκτιμάται ότι οι διαδικασίες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Είναι ένα προσχέδιο, το οποίο είναι επιδεκτικό διορθώσεων, είναι τεράστιο και ήδη έχουμε εντοπίσει κάποια θέματα που πρέπει να διορθωθούν. Απλώς για αυτό δόθηκε σε διαβούλευση γιατί και υπηρεσιακοί παράγοντες και οι αιρετοί αλλά και οποιοσδήποτε άλλος θέλει, θα πει τη γνώμη του».

Στόχος η ευελιξία και αποτελεσματική λειτουργία μέσα από ενοποίηση δράσεων

Ο δήμαρχος Ρεθύμνου ανέφερε ότι δεδομένης της υποστελέχωσης του Δήμου γίνεται μια ενοποίηση δράσεων, ώστε οι υπηρεσίες να λειτουργούν ευέλικτα και αποτελεσματικά.

«Βλέποντας την υποστελέχωση του Δήμου, είναι επιτακτική ανάγκη για ένα νέο οργανισμό. Παρότι τα νομικά πρόσωπα έχουν κάποια πλεονεκτήματα, όταν είναι αυτόνομα, σε λίγο διάστημα θα ήταν χωρίς ουσιαστική λειτουργία, με την υποστελέχωση που υπάρχει και είναι παρατεινόμενη -και δεν βλέπω φως στο τούνελ, για να μπορέσω να πω ότι θα τους στελεχώναμε. Επίσης υπήρχε και θέμα κόστους και λειτουργικότητας. Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της υποστελέχωσης και των μειωμένων πόρων προχωρήσαμε σε αυτήν την κίνηση και ενοποιούμε δράσεις. Αυτήν την στιγμή έχουμε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και στον Δήμο και στο Νομικό Πρόσωπο και στην ΚΕΔΗΡ, κάτι που θεωρώ αντιλειτουργικό και ενδεχομένως αντιπαραγωγικό και προφανώς αντιοικονομικό. Έτσι, δημιουργούμε ένα πιο σφιχτό σύστημα και αυξάνουμε και δημιουργούμε τις απαραίτητες διευθύνσεις, ώστε να ενσωματώνουμε και να υπάρχει μια ενιαία έκφραση πάνω στην δράση όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα θέματα παιδείας, τα διοικητικά, τα τεχνικά, τα πολεοδομικά, τα οικονομικά. Κάνουμε διευθύνσεις που πιστεύουμε ότι θα τις στελεχώσουμε με επάρκεια για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη λειτουργικότητα. Προφανώς τα νομικά πρόσωπα έχουν μια ιδιαίτερη ευελιξία, όμως αυτή η ευελιξία με τον καιρό χάνεται λόγω της υποστελέχωσης και είναι προτιμότερο να έχουμε συγκεντρωμένες τις λειτουργίες του Δήμου, παρά να τις έχουμε σε διάφορους άλλους τομείς και συλλογικότητες. Για λόγους λοιπόν διαφάνειας και καλύτερης διοίκησης, επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο. Δεν θέλουμε διά των νομικών προσώπων να κάνουμε «ιδιαίτερες πολιτικές» και αυτό θέλω να τονιστεί. Εμείς θέλουμε έναν Δήμο που θα είναι διαφανής, διαυγής και αποτελεσματικός και αυτό επιδιώκουμε με τον οργανισμό που προτείνουμε και ο οποίος προφανώς είναι επιδεκτικός διορθώσεων και βελτιώσεων και για αυτό ακριβώς τον λόγο τον θέτουμε σε διαβούλευση».

Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας

Στον νέο οργανισμό προβλέπεται και η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, κάτι άλλωστε που ανακοίνωσε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ρέθυμνο ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, «Επανιδρύουμε και την Δημοτική Αστυνομία, μετά και από την εξαγγελία του πρωθυπουργού, ότι προτίθεται να μας δώσει τη δυνατότητα να τη στελεχώσουμε. Η Δημοτική Αστυνομία είναι για εμάς ένα απαραίτητο εργαλείο για το θέμα της αντιμετώπισης της μικροπαραβατικότητας στα πλαίσια του Δήμου και ιδιαιτέρως της πόλης μας, όμως υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της έχουμε ήδη τρία άτομα, που σήμερα είναι στην Επιτροπή Ελέγχου, ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό είναι θέμα υπουργείου Εσωτερικών ποιον δρόμο θα επιλέξει για την στελέχωση της υπηρεσίας. Προφανώς θα θέλαμε ήδη εκπαιδευμένους δημοτικούς αστυνομικούς να έρχονταν στην Υπηρεσία μας, καθώς έτσι θα εξοικονομούσαμε χρόνο (ο δημοτικός αστυνομικός, πρέπει να περάσει και μια εκπαίδευση) αλλά όπως και να αποφασιστεί τελικώς να στελεχωθεί η υπηρεσία θα είναι για το καλό του Δήμου μας».