15 °C Rethymno, GR
25/11/2020

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Σε δύο μήνες ολοκληρώνεται το κύτταρο του ΧΥΤΑ Αμαρίου

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το έργο και τον Ιούνιο του 2022 σε πλήρη λειτουργία ο νέος χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα μεγάλο έργο πνοής, που αφορά τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Ρεθύμνης, καθώς τον Οκτώβριο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο νέο κύτταρο του ΧΥΤΥ, ενώ σε ένα χρόνο περίπου και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εργολάβου, θα είναι έτοιμο και το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στο Αμάρι, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του. Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, «Το έργο του κυττάρου του ΧΥΤΥ προχωρά κανονικά και θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες στο εργοστάσιο, το οποίο σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό θα έχει ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου για να ξεκινήσει αμέσως μετά η δοκιμαστική λειτουργία του». Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το εργοστάσιο θα γίνεται τμηματικά και ο ΧΥΤΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου χρόνου. «Το εργοστάσιο θα είναι έτοιμο το αργότερο το επόμενο Φθινόπωρο και 1η Ιανουαρίου του 2022 εκτιμώ ότι θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία» πρόσθεσε.

Το έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, θα λειτουργεί για 5 χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα 5 χρόνια.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και θα έχει συνολική δυναμικότητα 43.000 τόνων ανά έτος τροφοδοτούμενη με 35.600 τόνους σύμμεικτα στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους προδιαλεγμένα Οργανικά.

Το έργο, ύψους 32.088.329,36 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υλοποίησή του θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, θα αναβαθμίσει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους, παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω μηχανικής διαλογής.

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Αναλυτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ.

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

– Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

– Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

– Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

– Μονάδα εξευγενισμού-ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

– Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης στο δρόμο του Μέρωνα

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και οι εργασίες αποκατάστασης στο δρόμο του Μέρωνα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αμαρίου.

Πρόκειται για ένα έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 920.000 ευρώ, κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι στην Τοπική Κοινότητα Μέρωνα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τον χειμώνα του 2016 παρουσιάστηκε φαινόμενο κατολίσθησης στην κεντρική επαρχιακή οδό εντός του οικισμού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της ξερολιθιάς αντιστήριξης της οδού και την υποχώρηση του οδοστρώματος. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου προχώρησε στην εκπόνηση πλήρους μελέτης με σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος. Κατόπιν της απαιτούμενης γεωλογικής, γεωτεχνικής και στατικής μελέτης, ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη και, βάσει αυτής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδια Φορέα. Μετά από σχεδόν ενάμιση περίπου χρόνο ο Δήμος Αμαρίου έλαβε την απαραίτητη έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου το οποίο πλέον υλοποιείται.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι οι 14 μήνες.