7 °C Rethymno, GR
18/01/2021

ΜΕ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου πέντε εταιρίες για το έργο των φοιτητικών κατοικιών

Στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τον λεγόμενο ανταγωνιστικό διάλογο, περνά το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών κατοικιών του πανεπιστημίου Κρήτης .

Χθες στη συνεδρίαση της συγκλήτου γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με την προσφυγή που είχε καταθέσει μια εκ των εταιριών που συμμετείχαν στην α’ φάση του διαγωνισμού, η οποία και απορρίφθηκε, που σημαίνει ότι στον διαγωνισμό για το έργο κατασκευής εστιών στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου αλλά και στο Ηράκλειο συνεχίζουν πέντε εταιρίες.

Σε αυτή τη φάση το πανεπιστήμιο θα παραδώσει στις εταιρίες τους φακέλους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα νομικά θέματα, προκειμένου να τους μελετήσουν οι εταιρίες και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους οι υποψήφιου ανάδοχοι για να γίνει η δημοπράτηση του έργου, η οποία υπολογίζεται στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης: «Γνωστοποιήθηκε στη σύγκλητο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά τη δικαστική διαμάχη που είχαν υποψήφιες εταιρίες. Μετά από τη δικαστική απόφαση στον διαγωνισμό συνεχίζουν πέντε εταιρίες και ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά σε έναν περίπου μήνα για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Η σημερινή απόφαση της συγκλήτου επισφραγίζει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού».

«Έκλεισε οριστικά η α’ φάση του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο των φοιτητικών κατοικιών που θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ. Από τις επτά εταιρίες που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον, στη δεύτερη φάση πέρασαν οι πέντε εταιρίες. Άρα τώρα ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη φάση με όλες μας τις δυνάμεις. Σε έναν μήνα πιστεύουμε να φέρουμε στη Σύγκλητο το τεύχος το οποίο θα υποβάλλουμε στον ανταγωνιστικό διάλογο. Εκτιμούμε ότι το έργο θα δημοπρατηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021», ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρύτανης οικονομικών Κώστας Σπανουδάκης.

Το έργο που θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ με συνολικό προϋπολογισμό 250 εκ. ευρώ αφορά στην ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, σε ακάλυπτη έκταση της πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή «Γάλλου», με σκοπό τη φιλοξενία περίπου δύο χιλιάδων φοιτητών. Το σύνολο της διαθέσιμης έκτασης έχει εμβαδό 1.277.902,00 τ.μ., όπου βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης είναι δυνατή η ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών μονάδων για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες βοηθητικές χρήσεις και τη δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων αναψυχής. Στο έργο θα περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των νέων εγκαταστάσεων διαμονής των φοιτητών.

Οι εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων θα περιλαμβάνουν περίπου 2.000 χώρους διαμονής φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και περίπου 1.000 χώρους διαμονής φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, οι οποίοι θα κατηγοριοποιούνται σε μονόκλινα με λουτρό, μονόκλινα ΑμεΑ με λουτρό και σε διαμερίσματα των δυο υπνοδωματίων με λουτρό και κουζίνα.

Τμήμα του προτεινόμενου έργου αφορά και στην ολοκλήρωση του ημιτελούς αμφιθεάτρου στην πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί έως το στάδιο των εργασιών του φέροντα οργανισμού.

Υπολείπονται οι λοιπές οικοδομικές εργασίες, όπως και οι ηλεκτρομηχανολογικές, με σκοπό την ολοκλήρωση και λειτουργία του κτιρίου για την εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

 

Θεσμοθετήθηκε η δομή των δικτύων του πανεπιστημίου Κρήτης

Παράλληλα, στη χθεσινή σύγκλητο θεσμοθετήθηκε η δομή των δικτύων του πανεπιστημίου Κρήτης, γεγονός πολύ σημαντικό, όπως είπε, ο πρύτανης του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του νησιού «ο θεσμός αυτός θα διευκολύνει και τις δυο πόλεις, καθώς αφορά τα υπολογιστικά δίκτυα (ΚΥΥΤΠΕ-Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του πανεπιστημίου Κρήτης) που προσπαθούμε να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδοτικότερο για τη λειτουργία του πανεπιστημίου».

Στόχος του Κέντρου ΤΠΕ είναι η εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συστημάτων λογισμικού για τις ανάγκες του πανεπιστημίου, η βελτιστοποίηση της χρήσης της υπολογιστικής υποδομής και η σχεδίαση της μέγιστης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διοίκηση. Το Κέντρο αποτελεί ταυτόχρονα κέντρο τεχνογνωσίας και συμβουλευτικό όργανο του πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα ΤΠΕ.

Αποστολή του Κέντρου είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά τη χρήση των ΤΠΕ στο πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτοντας σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και ασφαλή χρήση των πληροφορικών μέσων. Το Κέντρο υποστηρίζει και συμβουλεύει τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Το Κέντρο συντονίζει τη διάθεση λογισμικού γενικής χρήσης στα μέλη του πανεπιστημίου, με μέριμνα για την προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ευρύτερη δυνατή διάδοση και αξιοποίηση της πληροφορικής στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς, εφόσον το δυναμικό και οι πόροι του το επιτρέπουν και για δραστηριότητες που υπηρετούν έμμεσα τους σκοπούς του ιδρύματος.

 

Κατανομή θέσεων ΔΕΠ

Επίσης χθες τα μέλη της συγκλήτου προχώρησαν στην κατανομή των θέσεων ΔΕΠ, σύμφωνα με την οποία επτά μέλη αφορούν στις σχολές του Ρεθύμνου και τέσσερις στις σχολές του Ηρακλείου. Αναφορικά με το διοικητικό προσωπικό, όπως παραδέχτηκε ο πρύτανης, υπάρχουν ελλείψεις: «Όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση η συρρίκνωση του προσωπικό που εργάζεται σε τέτοιες δομές είναι αναπόφευκτη. Όταν χρειαζόμαστε προσωπικό. Κάνουμε προσπάθειες, το τελευταίο διάστημα πήραμε 23 άτομα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο μέσω της κινητικότητας», είπε ο κ. Κοντάκης.

Στις προτεραιότητες της πρυτανείας η ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΑΕΙ

Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερη έμφαση δίδει η νέα διοίκηση του πανεπιστημίου Κρήτης υπό τον Γιώργο Κοντάκη στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου Κρήτης με την ανάπτυξη υποδομών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά του χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά τόνισε:

«Προσπαθούμε να κάνουμε με ομαδική δουλειά το καλύτερο δυνατόν ώστε να ενισχύσουμε τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ανάπτυξη των πανεπιστημουπόλεων στις δυο πόλεις. Ξέρουμε ότι στο Ρέθυμνο υπάρχει μια υστέρηση λόγω των πολιτικών των πολύ πολύ-πολύ περασμένων ετών, που έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα τελευταία χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και θα προσπαθήσουμε ότι χρειάζεται να το βελτιώσουμε. Και η προηγούμενη πρυτανεία είχε δώσει έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών, προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε με σοβαρότητα. Παράλληλα, η εξωστρέφεια είναι κάτι που θέλουμε και προσπαθούμε να χαρακτηριστεί την προσπάθεια μας τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε το πανεπιστήμιο Κρήτης φημίζεται για τον εξωστρεφή του χαρακτήρα και επομένως και η διοίκηση η καινούρια αυτό που έχει υποχρέωση είναι να το ενισχύσει αυτό όσο γίνεται παρά τις δυσκολίες της εποχής. Εμείς γνωρίζουμε παράλληλα, ότι η κοινωνία του Ρεθύμνου έχει ιδιαίτερο δέσιμο με το πανεπιστήμιο Κρήτης και αυτό θα το καλλιεργήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε».