26 °C Rethymno, GR
23/09/2020

Γ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Π. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Στις 20 Ιουλίου οι πρυτανικές εκλογές στο πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 

Την προκήρυξη εκλογών στις 20 Ιουλίου για την ανάδειξη πρύτανη και αντιπρυτάνεων του πανεπιστημίου Κρήτης, αποφάσισε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της η σύγκλητος του πανεπιστήμιου Κρήτης.

Η σύγκλητος συνεδρίασε αμέσως μετά την έκδοση της κοινής απόφαση του υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλη Διγαλάκη, για τον καθορισμό της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ, των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ, καθώς και των διευθυντών κλινικών, εργαστηρίων και μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ. Η απόφαση αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου οι σύγκλητοι να προχωρήσουν στην προκήρυξη των πρυτανικών εκλογών.

Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλα τα ΑΕΙ θα διεξαχθούν μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία σε πολλές εκλογικές διαδικασίες στα πανεπιστήμια, όπως έδειξε η μαζική συμμετοχή των εκλογέων σε αυτές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το σύστημα ΖΕΥΣ διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και το απόρρητο της ψήφου, όπως έχει αποφανθεί οριστικά η απόφαση 519/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα η σύγκλητος θα συνεδριάσει εκ νέου στις 2 Ιουλίου, προκειμένου να ορίσει την εφορευτική επιτροπή των πρυτανικών εκλογών και αλλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνει για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που προσφάτως ψηφίστηκε από τη βουλή.

Η θητεία της νέας πρυτανικής αρχής θα είναι τετραετής.

Αναλυτικά, όπως προβλέπεται στον νόμο οι αλλαγές που θα ισχύσουν στη διαδικασία των πρυτανικών εκλογών έχουν ως εξής:

Οι βασικότερες αλλαγές όπως προβλέπονται από τον νέο νόμο είναι:

– Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στον νόμο επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος συνδυασμός αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

– Κάθε υποψήφιος πρύτανης θα καταθέτει ψηφοδέλτιο με τους τέσσερις αντιπρυτάνεις και το εκλεκτορικό σώμα καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε σχήματα και όχι σε πρόσωπα.

– Η θητεία των πρυτανικών αρχών θα είναι τετραετής αντί τριετής, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

– Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του πρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Παράλληλα, οι πρυτάνεις θα μπορούν να εκλεγούν μόνο για δύο φορές. Ο όρος αφορά και τους νυν πρυτάνεις που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα. Ωστόσο, ένας πανεπιστημιακός θα μπορεί αθροιστικά να είναι σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη για τρεις φορές. Δηλαδή, μπορεί να εκλεγεί δύο φορές σε θέση αντιπρύτανη και μία πρύτανη ή αντίστροφα.

– Ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωνα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.

– Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταµελή κεντρική εφορευτική επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος και ορίζονται µε απόφαση της συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.

 

Υποψήφιοι οι Γ. Κοντάκης και Π.Τσακαλίδης

 

Δύο είναι τα σχήματα που θα διεκδικήσουν τα ηνία της πρυτανικής αρχής του πανεπιστημίου Κρήτης.

Το ένα υπό τον νυν πρύτανη Παναγιώτη Τσακαλίδη, καθηγητή στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών και το άλλο υπό τον Γεώργιο Κοντάκη, καθηγητή του τμήματος ιατρικής.

Ειδικότερα, τη διοίκηση του πανεπιστημιακού μας ιδρύματος του νησιού διεκδικεί ο νυν πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτης Τσακαλίδης, ο οποίος μας αποκάλυψε και τα ονόματα των ακαδημαϊκών που θα συμμετέχουν στον συνδυασμό του.

Στο υποψήφιο πρυτανικό σχήμα λοιπόν του κ. Τσακαλίδη, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμμετέχουν: η Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας (Ρέθυμνο) του πανεπιστημίου Κρήτης και κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής ο Ανδρέας Φουντουλάκης, καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης (Ρέθυμνο), ο Δημήτρης Παπάζογλου, καθηγητής τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας υλικών (Ηράκλειο) και ο Γιάννης Ρωμανός, καθηγητής της ιατρικής σχολής (Ηράκλειο).

Στο υποψήφιο σχήμα του Γιώργου Κοντάκη, κοσμήτορα της ιατρικής σχολής του Π.Κ., θα συμμετέχουν ο νυν αντιπρύτανης Κώστας Σπανουδάκης, καθηγητής του τμήματος φιλολογίας αντιπρύτανης Π.Κ., ο Δημήτρης Μυλωνάκης κοσμήτορας της σχολής κοινωνικών επιστημών, ο Γιώργος Κοσιώρης, τ. πρόεδρος τμήματος μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών και ο Μιχάλης Παυλίδης καθηγητής, πρόεδρος τμήματος βιολογίας.