18 °C Rethymno, GR
09/05/2021

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο στάδιο της θεμελίωσης το εργοστάσιο στο ΧΥΤΑ Αμαρίου

-Θα ακολουθήσει ένα διάστημα έξι μηνών για τη δοκιμαστική του λειτουργία

Θεμελιώνεται το νέο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων Αμαρίου, καθώς ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των δυο νέων ΧΥΤΥ (χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων στο Αμάρι). Το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο στο ΧΥΤΑ Αμαρίου έχει δρομολογηθεί και προχωρά χωρίς καθυστερήσεις μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.» ο δήμαρχος της περιοχής, Παντελής Μουρτζανός, τονίζοντας ότι ο εργολάβος έχει στα χέρια του την οικοδομική άδεια και τις υπόλοιπες αδειοδοτήσεις και το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, το οποίο προβλέπει ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο τέλος του 2021, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ένα εξάμηνο πιλοτικής λειτουργίας του.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων του Αμαρίου θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες της χώρας και αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρου του νομού με δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν και τους πέντε δήμους του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το εργοστάσιο θα γίνεται τμηματικά και ο ΧΥΤΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου χρόνου.

«Οι εργασίες στα δυο ΧΥΤΥ ολοκληρώθηκαν και πλέον το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης. Είμαστε σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τον εργολάβο και μέχρι στιγμής είμαστε εντός των προβλεπόμενων από τη σύμβαση χρονοδιαγραμμάτων και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη του έργου. Εφόσον δεν έχουμε προβλήματα με τις καιρικές συνθήκες θα συνεχιστεί το έργο με τους ίδιους ρυθμούς και εκτιμώ ότι το αργότερο στο τέλος του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο για να ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του εργοστασίου.

Το έργο αυτό, που θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, θα λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων για τα επόμενα χρόνια στο Νομό Ρεθύμνου παρέχοντας φιλοπεριβαλλοντικές και οικολογικές λύσεις» επεσήμανε μιλώντας στα «Ρ.Ν.» ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία για πέντε χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, ήταν αρχικά προϋπολογισμού 41,5 εκ. ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια ο προϋπολογισμός του περιορίστηκε στα 34 εκ. ευρώ. Το έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, θα λειτουργεί για 5 χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα 5 χρόνια. Το έργο, ύψους 32.088.329,36 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υλοποίησή του θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, θα αναβαθμίσει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους, παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω μηχανικής διαλογής.

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Αναλυτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ.

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

– Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

– Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

– Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

– Μονάδα εξευγενισμού-ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

– Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.