32 °C Rethymno, GR
23/06/2021

Συμμετοχή του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πρόγραμμα DIMAS

Το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει την ενεργή παρουσία του στον ευρωπαϊκό χάρτη του Εράσμους! Πλήθος μαθητών και καθηγητών του Σχολείου έχουν ωφεληθεί μέχρι τώρα από τη συμμετοχή τους σε αυτά και έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσιμες στην προσωπική τους ζωή, καθώς και αξέχαστες εμπειρίες που καλλιεργούν και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους.
Φέτος, το σχολείο συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραμμα στρατηγικών συμπράξεων που υποστηρίζουν την καινοτομία (Key Action 201), όπου σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (όχι μόνο σχολεία) φιλοδοξούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα σχολική χρονιά, επιλεχθήκαμε ως σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης να συμμετάσχουμε μαζί με το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου (ως σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMAS (DIgital MArketing at Secondary Schools). Στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από τα δύο σχολεία της Κρήτης, συμμετέχουν τρία σχολεία από την Ισπανία και δύο από τη Σουηδία, ενώ την ομάδα πλαισιώνουν η Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) και η MyDocumenta, μία ισπανική μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και τον Πολιτισμό.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εκπόνηση ενός πλάνου ώστε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποκτήσουν νέες επιχειρηματικές ικανότητες με την εισαγωγή δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ και η πιλοτική υλοποίηση του στα επιλεγμένα σχολεία.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του προγράμματος θα γίνει:
● Παραγωγή μιας λεπτομερούς και πιλοτικής «διδακτέας» ύλης για το ψηφιακό μάρκετινγκ με νέους ψηφιακούς μηχανισμούς αξιολόγησης που θα απευθύνεται σε καθηγητές και μαθητές.
● Υποστήριξη των καθηγητών στην δημιουργία μιας συνεργατικής και καινοτόμου μεθοδολογίας με την χρήση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (e-portfolio).
● Υποκίνηση των μαθητών μέσω πρακτικής μάθησης επίλυσης προβλημάτων, βασισμένης σε σενάρια πραγματικής ζωής.
● Προώθηση της επιχειρηματικότητας και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας.
Η πρώτη συνάντηση των συνεργατών του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη, στις εγκαταστάσεις της MyDocumenta, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019.
Την πρώτη μέρα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, παρουσιάσαμε ποιοι είμαστε και πιο ρόλο έχουμε στο πρόγραμμα, ενώ η συντονιστική ομάδα μας (mydocumenta) παρουσίασε αναλυτικά τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του. Οι επιτυχημένες παρουσιάσεις του κ. Εμμανουήλ Σταυρακάκη, εκπροσώπου της Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης που είναι υπεύθυνη ως φορέας για την διάχυση των αποτελεσμάτων, της κ. Simona Mihai-Yiannaki, εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει την επιστημονική καθοδήγηση και παροχή βοήθειας στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και των Cristina Casanova, Andrea Contino, Mirjam Hillenius και Juan Ramón López της MyDocumenta, του ισπανικού φορέα που έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την σωστή υλοποίηση της δράσης, ξεκαθάρισαν τους ρόλους του κάθε ένα στο πρόγραμμα και προσδιόρισαν το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Την δεύτερη μέρα, συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, περιγράφηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή παρακολούθηση και συντονισμό, έγινε και επίδειξη της πλατφόρμας του eportofolio που θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση του προγράμματος, συζητήθηκε ο τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και αποτυπώθηκε ο χρονοπρογραμματισμός των επόμενων δράσεων.
Η συνάντηση αυτή, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και κατατοπιστική για όλους. Αν και σύντομη, καθόρισε το πλαίσιο εργασιών του προγράμματος, έφερε σε επαφή τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ σε συνδυασμό με την μαγευτική ατμόσφαιρα της Βαρκελώνης (όπου ο Καταλανός αρχιτέκτονας Gaudi έχει σφραγίσει με την τεχνοτροπία του) συνετέλεσε στην δημιουργία ενός πολύ θετικού κλίματος συνεργασίας και διάθεσης.
Για το Πειραματικό Λύκειο Π.Κ.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος
Παπαδάκης Μανόλης