11 °C Rethymno, GR
16/01/2021

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΧΕ

Σχεδιασμός έργων πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου

 

Η θωράκιση του περαστικού δάσους του Ρεθύμνου και η προστασία του από τις πυρκαγιές αποτελεί προτεραιότητα για τον δήμο Ρεθύμνου, που επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη παρέμβαση από το πρόγραμμα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

Πρόκειται για περιοχές πρασίνου που τους καλοκαιρινούς μήνες, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, βρίσκονται στο κόκκινο υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γι’ αυτό και τίθεται σε περιφρούρηση από εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας και την πυροσβεστική.

Ο σχεδιασμός υποδομών που θα διασφαλίζουν την πυροπροστασία τους χαρακτηρίζεται ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης. Ειδικότερα η σχεδιαζόμενη παρέμβαση αφορά τις θέσεις:

Πευκάκια και Προφήτη Ηλία, σε εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 190,0 στρ. περίπου, στις οποίες φύεται κυρίως δενδρώδη βλάστηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και χθες το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη, προκειμένου αυτή να κατατεθεί προς ένταξη στη Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας Κρήτης, μέσα από το πρόγραμμα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε ως μέτρο πρόληψης προτείνεται η διατήρηση του μελετώμενου χώρου καθαρού, χωρίς σκουπίδια και απορρίμματα.

Περιλαμβάνει έργα που αφορούν τον καθαρισμό της έκτασης καθώς και καθαρισμούς εκατέρωθεν των υπαρχόντων δρόμων στο εσωτερικό της έκτασης (με παράλληλη συντήρηση – καθαρισμός του καταστρώματος των δρόμων από βλάστηση), καθώς και καλλιεργητικές επεμβάσεις, έτσι ώστε να προληφθεί με τον τρόπο αυτό η επέκταση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς στην ευρύτερη έκταση. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα  προκαταστολής των πυρκαγιών αποτελούν οι καθαρισμοί της βλάστησης και οι καλλιεργητικές επεμβάσεις. Οι καθαρισμοί είναι μια σειρά εργασιών, οι οποίες συνίστανται στις επιμέρους εργασίες κλαδεύσεων τόσο του υπορόφου όσο και του ανωρόφου. Μέσα στα πλαίσια των καθαρισμών συμπεριλαμβάνονται και οι εν μέρει εργασίες θαμνεύσεων και φρυγανεύσεων, οι οποίες συνίστανται στην απομάκρυνση των θάμνων και φρυγάνων

που αποτελούν την υπόροφη εύφλεκτη βλάστηση της εξεταζόμενης έκτασης.

Τέλος οι εργασίες καθαρισμού ολοκληρώνονται με την απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού σε κατάλληλες θέσεις εντός του χώρου εργασιών και στην συνέχεια μεταφορά αυτών έκτος έκτασης.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συνίσταται να γίνονται κυρίως κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών ή αν γίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής και πρόληψης ατυχημάτων και να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η αναγκαία ετοιμότητα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος (πυρκαγιάς), έτσι ώστε να αποφευχθούν περιστατικά πυρκαγιών κατά την διάρκεια των καθαρισμών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τη χρησιμοποίηση εργατών με κοπτικά εργαλεία (αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά μηχανήματα, χειροπρίονα κ.λπ.).

Τα προϊόντα του καθαρισμού, μετά το τέλος των κλαδεύσεων και των θαμνεύσεων πρέπει να απομακρυνθούν και να καταστραφούν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα.

Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Πιο αναλυτικά, από τις επιφάνειες αυτές θα αφαιρεθεί όλος ο υπόροφος, που σήμερα αποτελείται από θαμνώδη είδη. Επίσης, θα αφαιρεθεί όλη εκείνη η ξηρή βιομάζα που δεν είναι εύκολο να αποικοδομηθεί, όπως είναι ξεροί κλάδοι, κατακείμενα ξερά άτομα πεύκης, καθώς και μέρος του ξηροτάπητα και ιδιαίτερα σε θέσεις που αυτός έχει μεγάλο πάχος. Τα δένδρα του ανωρόφου θα κλαδευτούν μέχρι το 1/3 ή το 1/2 του ύψους (3μ) τους.

Σκοπός των εν λόγω εργασιών είναι η μείωση της καύσιμης ύλης και συγχρόνως σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς διατήρηση αυτής σε χαμηλό ύψος έτσι ώστε να παραμείνει αυτή έρπουσα χωρίς να μεταφερθεί στη κόμη των δέντρων (επικόρυφη) και να μετατραπεί σε μικτή και επιπλέον να υπάρχει μικρότερος βαθμός μετάδοσης και εξάπλωσης αυτής. Η συνολική επιφάνεια στην οποία προτείνονται κλαδοκαθαρισμοί εκατέρωθεν των δρόμων είναι 57,8 στρ.

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα των προτεινόμενων εργασιών καθαρισμού είναι η δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών οι οποίες θα μειώνουν την πιθανότητα μετάδοσης και εξέλιξης τυχόν έρπουσας πυρκαγιάς, σε πυρκαγιά κόμης (επικόρυφης) και κατά συνέπεια μικτής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων εντός του

υφιστάμενου οδικού δικτύου είναι συντήρηση του, ιδιαίτερα μετά τις βροχοπτώσεις του χειμώνα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα βατότητας και η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων να γίνεται

ανεμπόδιστα και ασφαλή. Επιπλέον στην έκταση Α το οδικό δίκτυο είναι κατά θέσει οριοθετημένο με μικρό πετρόκτιστο τοιχίο και κατά θέσεις είναι κατεστραμμένο. Προτείνεται η ανακατασκευή του στις θέσεις όπου έχει καταστραφεί και στις θέσει όπου δεν υπάρχει καθόλου η κατασκευή νέου.

Παράλληλα τα έργα καταστολής έχουν να κάνουν με το νερό. Στην περιοχή υπάρχουν δεξαμενές νερού αλλά και κρουνοί από όπου μπορούν να εφοδιαστούν νερό τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Στην περιοχή μελέτης (και στις δύο μελετώμενες εκτάσεις) κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση δικτύου από κανονάκια εκτόξευσης νερού σε συγκεκριμένες θέσεις που κρίνονται ως επικίνδυνες για την έναρξη και μετάδοση πυρκαγιάς. Οι εργασίες τοποθέτησης του δικτύου περιλαμβάνουν την κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση των κανονακίων καθώς και την εκσκαφή χαντακιού για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, όπου το βάθους και το πλάτος του δεν θα ξεπερνά τα 50cm.

 

Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας στο Φαράγγι των Μύλων»

Αντίστοιχη παρέμβαση ετοιμάζεται και για το φαράγγι των Μύλων, όπου προβλέπεται καθαρισμός του χώρου και σειρά εργασιών με κλαδεύσεις. Όπως αναφέρεται στη μελέτη που έχει γίνει.

Προτείνεται μεταξύ άλλων η βελτίωση βατότητας του δικτύου μονοπατιών εντός της περιοχής του φαραγγιού των Μύλων, συνολικού μήκους 3,2 χλμ., περίπου, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να είναι εύκολα προσπελάσιμα λειτουργώντας και σαν έξοδοι κινδύνου. Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι:

  • Καθαρισμός καταστρώματος από βλάστηση αλλά και από πέτρες
  • Επαναδιάνοιξη μονοπατιού σε σημεία όπου έχει καταστραφεί το μονοπάτι σε τελικό πλάτος 1,20 έως 1,50μ.
  • Καθαρισμός της βλάστησης εκατέρωθεν του μονοπατιού. Ο καθαρισμός προβλέπει κλαδεύσεις δένδρων και ολική αφαίρεση θαμνώδους βλάστησης (υπόροφος).

3.3 Τοποθέτηση πλαστικών δεξαμενών 25m3 στα ψηλότερα πλατώματα του φαραγγιού για την άμεση τροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και κανονάκια νερού τα οποία θα συνδέονται με τις δεξαμενές, θα τροφοδοτούνται από αυτές και θα εκτοξεύουν νερό σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Προτείνονται συνολικά τέσσερις δεξαμενές σε θέσεις όπου θα ορισθούν από τη μελέτη πυροπροστασίας καθώς και 8-10 κανονάκια νερού.

Οι εργασίες τοποθέτησης του δικτύου περιλαμβάνουν την κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση των κανονακίων, καθώς και την εκσκαφή χαντακιού για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, όπου το βάθος και το πλάτος του δεν θα ξεπερνά τα 50 cm.

 

Εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο οι μελέτες των έργων που θα διεκδικήσουν χρηματοδότηση από τις ΟΧΕ

Στη Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας Κρήτης μετά τη χθεσινή έγκριση τους από το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου θα κατατεθούν προς ένταξη η βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Κολοκοτρώνη, συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ, η μελέτη αναβάθμισης του δρόμου που οδηγεί στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου, με προϋπολογισμό 1.3 εκ. ευρώ, η μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης των μονοπατιών της Αργυρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, οι πολιτιστικές διαδρομές στον δήμο Ρεθύμνου με κέντρο την Ελεύθερνα, χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και οι δυο μελέτες πυροπροστασίας στο περιαστικό δάσος της πόλης και στο φαράγγι των Μύλων.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θοδωρής Νίνος συμφώνησε με την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί η αρτιότητα των μελετών. Ειδική μνεία έκανε στην πρόταση για πολιτιστικές διαδρομές της Ελεύθερνας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Είναι ένα εξαιρετικό πακέτο και οι μελέτες αυτών των έργων θέτουν στο παγκόσμιο στερέωμα αυτό το εκπληκτικό μουσείο και την ανασκαφική δουλειά που έχει λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια εκεί. Φυσικά είναι δουλειά πολλών ανθρώπων, προεξάρχοντος του αρχαιολόγου Νίκου Σταμπολίδη. Η υπεραξία που δίνεται στον δήμο Ρεθύμνου είναι εξαιρετική και τα αποτέλεσμα είναι πέραν του δέοντος θετικό. Νομίζω οφείλουμε ένα ευχαριστώ διότι από ότι έχω αντιληφτεί δεν υπάρχει και οικονομική επιβάρυνση στον δήμο Ρεθύμνου για την εξαιρετική μελέτη αλλά και τη μεσογειακή αρχαιολογική εταιρία. Η πληρότητα είναι εξαιρετικού επιπέδου, το ίδιο και οι μελέτες για τις αναπλάσεις. Δεν θέλω να εννοηθεί ως μομφή η μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου και οι μελέτες θορύβου που ζητήσαμε. Αποσκοπούμε μόνο στην πληρότητα των μελετών. Θεωρώ ότι θα ληφθεί πρόνοια για να είναι άρτιοι οι φάκελοι και να εξασφαλίσουμε τα χρήματα από τις ΟΧΕ. Οφείλω να ευχαριστήσω και εγώ την τεχνική υπηρεσία, η οποία συνεργάζεται άψογα με την αντιπολίτευση».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ένας δήμος για όλους» Θωμάς Κρεβετζάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις μελέτες τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ψηφίζουμε θετικά τις μελέτες που αποτελούν ένα εντυπωσιακό πλέγμα. Ξεκινώντας από αναβάθμιση του διευρυμένου ιστορικού κέντρου που θα αλλάξει ποιότητα ζωής όσο και την αισθητική του κέντρου της πόλης. Πολύ επίκαιρο είναι και το θέμα της δασοπροστασίας του περιαστικού δάσους και του φαραγγιού των Μύλων. Φεύγουμε από τον τεχνοκρατικό τρόπο που προσεγγίζαμε τις μελέτες και βάζουμε στο «οπλοστάσιο» της τεχνικής υπηρεσίας και στη φιλοσοφία της την ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών, τόσο στη Ελεύθερνα όσο και στην Αργυρούπολη. Παρεμβάσεις που αφορούν από άκρη σε άκρη τον διευρυμένο δήμο. Η μελέτη του πανεπιστημίου θα δώσει μεγάλη ώθηση ανάπτυξης για τον δήμο Ρεθύμνου, που από τώρα προετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι στο νέο ξεκίνημα που θα επιχειρηθεί στην περιοχή. Συγχαρητήρια και πάλι στην τεχνική υπηρεσία».

Θετικά ψήφισε και ο Σταύρος Βουρβαχάκης, επικεφαλής της παράταξης «Ρέθυμνο, ενεργοί πολίτες», τονίζοντας πως «είμαστε σύμφωνοι με τα έργα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για τον δήμο μας».

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Μανούσος Μανουσογιάννης συμφώνησε με την κατάθεση των παραπάνω μελετών στο πρόγραμμα των ΟΧΕ, επισημαίνοντας πως θα πρέπει οι αντίστοιχες μελέτες να γίνουν και σε άλλες παραμελημένες γειτονιές της πόλης.

«Οι αναπλάσεις στο κέντρο ή σε άλλες περιοχές που είναι σημαντικές. Πρέπει όμως σιγά-σιγά να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης και σε μια σειρά γειτονιές που τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Από αυτά τα έργα   το πιο επείγον είναι η πυροπροστασία στα Πευκάκια και τους Μύλους γιατί πραγματικά θα θωρακιστούν και νομίζω αυτές οι παρεμβάσεις θα επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να αγωνιζόμαστε για ένα ενιαίο  κέντρο διαχείρισης των περιοχών αυτών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, την πυροσβεστική για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά».