27 °C Rethymno, GR
10/07/2020

Τήρηση Κανόνων Υγιεινής σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε μέσα μαζικής μεταφοράς με τακτικούς καθαρισμούς όπως προβλέπεται σε σχετική υπουργική απόφαση υπενθυμίζει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Συγκεκριμένα:

 1. Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όλοι οι χώροι των επιβατικών σταθμών να διατηρούνται πάντα καθαροί. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση τακτικού προγράμματος καθαρισμού και εφαρμογής, όταν κρίνεται αναγκαίο, απολύμανσης. Προτείνεται η εντατικοποίηση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ,
 2. Απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση που πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις χειρολαβές και τα στηρίγματα, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, καθώς και στους διακόπτες ειδοποίησης στάσης, που δύναται να αποτελέσουν εστίες μικροβίων,
 3. Να διενεργείται συχνός αερισμός των οχημάτων,
 4. Να εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στα συστήματα αερισμού και κλιματισμού όλων των Μέσω Μαζικής Μεταφοράς καθώς και σε όλους τους χώρους των επιβατικών σταθμών. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ,
 5. Στους σταθμούς και τα πρακτορεία συγκοινωνιών όλοι οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και οι χώροι υγιεινής (αποχωρητήρια) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να αερίζονται πλήρως, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να είναι εφοδιασμένοι με χαρτί υγείας, σαπούνι για την πλύση των χεριών και χαρτί μιας χρήσεως για το στέγνωμα αυτών,
 6. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτουν ψυγεία προς συντήρηση τροφίμων – ποτών των επιβατών, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαδρομή, να διατηρούνται καθαρά και η θερμοκρασία εντός αυτών να διατηρείται κάτω των 50C,
 7. Σε περιπτώσεις εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας ή τρωκτικών, να πραγματοποιείται εντομοκτονία – μυοκτονία από εξειδικευμένο συνεργείο, με εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
 8. Σε περιπτώσεις που τα οχήματα χρησιμοποιούνται πέραν του σκοπού τους, για εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και γεγονότων, από τα οποία δύναται να επηρεαστεί δυσμενώς η Δημόσια Υγείας, απαιτείται η διενέργεια έκτακτου καθαρισμού, αερισμού και απολύμανσης αυτών, προτού δοθούν ξανά στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων τους,
 9. Οι επενδύσεις των καθισμάτων να διατηρούνται καθαρές και χωρίς φθορές. Ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη παρασίτων, μυκήτων, βακτηρίων κ.α, τα οποία δύναται να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την Ατομική και τη Δημόσια Υγεία,
 10. Όπου χρησιμοποιείται επιπλέον ιματισμός πολλαπλών χρήσεων (πχ προσκέφαλο στις θέσεις των λεωφορείων κ.α) να πλένεται τακτικά για να διατηρείται πάντα καθαρός. Όταν υφίστανται φθορές να υπάρχει μέριμνα αντικατάστασης αυτών,
 11. Υπενθυμίζεται η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλους τους χώρους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επιπλέον όπως επισημαίνεται υπόψη ότι η μετάδοση των λοιμογόνων παραγόντων γίνεται συνήθως:

 • Μέσω του αναπνευστικού συστήματος (βήχας, έντονη ομιλία, φτέρνισμα),
 • Μέσω της Εντεροστοματικής – Πρωκτοστοματικής Οδού (ακάθαρτα χέρια – μολυσμένο φαγητό),
 • Μέσω Δερματικής Επαφής (ανοικτές πληγές, επαφή με μολυσμένα αντικείμενα).

Κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμιστούν οι Βασικές Οδηγίες Ατομικής Υγιεινής εργαζομένων και κοινού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και συγκεκριμένα:

 1. Καθημερινή καθαριότητα και περιποίηση του σώματος και του προσώπου,
 2. Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο, κατά το βήχα ή φτάρνισμα,
 3. Υγιεινή χεριών με καλό πλύσιμο ολόκληρης της επιφάνειας του χεριού και των δακτύλων με καλό στέγνωμα,
 4. Αντισηψία των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή τζελ,
 5. Κατάλληλη περιποίηση και κάλυψη σε κοψίματα και εκδορές,
 6. Αποφυγή κοινής χρήσης σερβίτσιων φαγητού,
 7. Χρήση ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων οι οποίοι θα κλείνουν ερμητικά. Τα απορρίμματα πρέπει να απομακρύνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 8. Επιμελής καθαρισμός όλων των εσωτερικών χώρων και των αποχωρητηρίων.