18 °C Rethymno, GR
22/04/2021

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Την Παρασκευή ο ανάδοχος για το έργο του βιολογικού του Πλακιά

Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο κατασκευής του κεντρικού συστήματος του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά, αφού μεθαύριο Παρασκευή αποσφραγίζονται οι προσφορές των εργολάβων για την κατακύρωση του έργου.

Πρόκειται για το τελευταίο και σημαντικότερο υποέργο του μεγάλου έργου του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά, το οποίο ξεκίνησε το 2014 με ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ και στην συνέχεια πέρασε ως έργο γέφυρα στο  ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης , νέο ΕΣΠΑ). Οι τεχνικές δυσκολίες του έργου, λόγω του δύσβατου των περιοχών, η πολυπλοκότητα και οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις που απαιτούνταν σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, αλλά και το γεγονός ότι τα πρώτα υποέργα που υλοποιήθηκαν στα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα επηρέαζαν την καθημερινότητα των κατοίκων και τους καλοκαιρινούς μήνες των εκατοντάδων επισκεπτών, είχαν ως αποτέλεσμα η πορεία των εργασιών να καταγράψει σημαντικές καθυστερήσεις .

Πλέον συμφώνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Ρ., το έργο έχει μπει στην τελική ευθεία και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο από τη μέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο.

Το έργο δημοπρατήθηκε και μετά την ανάδειξη εργολάβου και το διάστημα που απαιτεί για τυχόν ενστάσεις αλλά και τον έλεγχο της νομιμότητας της σύμβασης θα μπορέσει αυτό να ξεκινήσει.

Σε σχετικές δηλώσεις της στα «Ρ.Ν.» η κα Ελένη Ρανουτσάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ρ., ανέφερε: «Το κεντρικό σύστημα είναι το τελευταίο υποέργο του μεγάλου έργου, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε μια διετία θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ο πρώτος ενάμισης χρόνος θα είναι στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας υπό την επίβλεψη του εργολάβου, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις ή τροποποιήσεις σε περίπτωση που παρατηρηθούν αστοχίες» και πρόσθεσε ότι: «Έχουν ήδη εκτελεστεί τα εσωτερικά και τα εξωτερικά δίκτυα. Είναι ένα δύσκολο έργο, αφορούσε έξι χωριά πυκνοκατοικημένα, ορεινά και υπήρξαν αρκετές δυσκολίες κατά την περίοδο κατασκευής τω δικτύων. Πλέον τα όποια προβλήματα υπήρξαν ξεπεράστηκαν και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά και ένα έργο σύγχρονων προδιαγραφών και μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας θα παραδοθεί στην περιοχή του νοτίου Ρεθύμνου».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει περάσει από σαράντα κύματα, αφού εκτελέστηκε τμηματικά -χωρισμένο σε πέντε υποέργα- με πολλές καθυστερήσεις που οφείλονταν στην παύση των εργασιών τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, αλλά και στην παύση των εργασιών τη χειμερινή περίοδο, όπου οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν και σε άλλα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις δυσκολίες που υπήρχαν στους οικισμούς όπου τοποθετήθηκαν τα δίκτυα.

Το έργο αυτό ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και στη συνέχεια πέρασε ως έργο γέφυρα στο ΣΕΣ με εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους.

Έξι χρόνια μετά την πρώτη δημοπράτησή του έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα εξωτερικά και τα εσωτερικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή της σύγχρονης μονάδας του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχής της Γυαλιάς, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα «καλύπτεται» από τον βιολογικό που διαθέτει η Αγία Γαλήνη, καθώς και από τον «μικρό» βιολογικό του Πλακιά, ο οποίος όμως εξυπηρετεί τις ανάγκες μόλις λίγων χιλιάδων κατοίκων, τη στιγμή που ο νέος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες πάνω από δώδεκα χιλιάδων ατόμων.

Το νέο σύγχρονο έργο θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των νότιων περιοχών του Ρεθύμνου, καθώς θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, στόχος του έργου ήταν από την πρώτη στιγμή η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ειδικότερα, τα χωριά που θα εξυπηρετήσει ο νέος βιολογικός του Πλακιά είναι οι κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου και μάλιστα πρόκειται για τους οικισμούς, Ασώματος, Λευκόγεια, Μαριού, Μύρθιος και Δαμνόνι στα ανατολικά, η περιοχή της Σούδας και ο οικισμός των Σελλίων στα δυτικά, καθώς και η παραθαλάσσια οικοδομική ενότητα του Πλακιά.

Το υποέργο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά και συγκεκριμένα της δημοτικής ενότητας Φοίνικα είναι συνολικού προϋπολογισμού, 3.831.000,00 ευρώ.

Για το υποέργο αυτό το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει:

– Την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

– Την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,

– Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

– Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,

– Περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής – μη αιχμής για χρονικό διάστημα 24 μηνών με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής,

– Υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (οικοδομικές άδειες, τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων κ.τ.λ.).

Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο παρατεταμένου αερισμού, ενώ ο σχεδιασμός πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που θα γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά το πέρας του ορίζοντα σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με το σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.

Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετώνται και σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν και στη β’ φάση (40ετία).

Συνεπώς ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του και τις υποδομές της β’ φάσης, οι οποίες δεν θα κατασκευαστούν από την α’ φάση. Ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης είναι οι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα γίνουν οι συνδέσεις των δικτύων, ήδη έχουν γίνει οι ιδιωτικές συνδέσεις με πιστώσεις της περιφέρειας και το έργο θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Τα υπόλοιπα υποέργα

Σημειώνεται ότι στο έργο του βιολογικού του Πλακιά με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά» έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί:

– «Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού: 4.216.524,41 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφτηκε με το ποσό των 2.014.947,13 ευρώ μετά την έκπτωση. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

– «Εσωτερικά δίκτυα συλλογής λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού 5.109.080,24 ευρώ. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφτηκε με το ποσό των 2.487.860,59 ευρώ. Οι εργασίες των δικτύων έχουν ολοκληρωθεί.

– Εργασίες σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, προϋπολογισμού: 55.903,87 ευρω. Το υποέργο αυτό έχει ολοκληρωθεί καθώς περιλαμβάνει την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ (που έχει πραγματοποιηθεί) για την μετατόπιση του δικτύου της όπου αυτό ήταν απαραίτητο καθώς και τη μεταφορά του στα αντλιοστάσια του έργου.

– Εργασίες επίβλεψης ανασκαφών από αρχαιολογία προϋπολογισμού: 15.000 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί καθώς περιελάμβανε την πληρωμή του αρχαιολόγου που είχε προσληφθεί για να επιβλέπει τις εκσκαφές των δικτύων.