20 °C Rethymno, GR
21/10/2020

ΣΤΑΘΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατέθεσε τις θέσεις του για τις αλλαγές στα ΑΕΙ

• Η Σύγκλητος κρίνει αναγκαία τη δημιουργία των έξι τμημάτων και ζητεί την στήριξη της πολιτείας για τη λειτουργία τους.

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, επί των προτάσεων του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια και αναφορικά με την σχετική επιστολή της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως, κατέθεσε μακροσκελές κείμενο με τις δικές του θέσεις. Παράλληλα, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ζητά την στήριξη της πολιτείας προκειμένου να λειτουργήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια τα έξι τμήματα των οποίων την λειτουργία ανέστειλε το υπουργείο Παιδείας.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία προς το Υπουργείο:

1) Θεωρούμε ότι η ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας έχει ανάγκη από ένα λιτό, σταθερό θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν τα δημόσια Πανεπιστήμια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις του στην ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, όσον αφορά κυρίως στη διδασκαλία, στην έρευνα, αλλά και στη διοίκηση των Ιδρυμάτων. Δεν είμαστε, ως Σύγκλητος, σύμφωνοι με τις διαρκείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς με αυτό τον τρόπο δημιουργείται στα Πανεπιστήμια ένα κλίμα εσωστρέφειας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η ακαδημαϊκή κοινότητα να αφοσιωθεί στο έργο της.

2) Είναι σαφές ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να στηριχθούν από την Πολιτεία για να επιτελέσουν το συνταγματικό τους καθήκον: την παροχή δημόσιας δωρεάν ποιοτικής ανώτατης εκπαίδευσης στους Έλληνες πολίτες. Το κύριο πρόβλημα των Πανεπιστημίων σήμερα είναι η υποχρηματοδότηση και η σημαντικότατη υποστελέχωσή τους σε ακαδημαϊκό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η αναλογία αριθμός φοιτητών / μέλος ΔΕΠ να απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ειδικά για ορισμένα Πανεπιστήμια. Η κατανομή περίπου 1.650 μελών ΔΕΠ τα τελευταία 3 έτη, ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι πιστώσεις για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ πρέπει να συνεχιστούν, ενώ κάθε μέλος ΔΕΠ που αφυπηρετεί πρέπει να συνεχίσει να αντικαθίσταται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

3) Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το νόμο 4610/07.05.2019, περιλαμβάνει νέες ακαδημαϊκές δομές μεταξύ των οποίων έξι νέα Τμήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια μετά από τεκμηριωμένη απόφαση της Συγκλήτου, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με έξι ερευνητικά Ινστιτούτα, Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο Κρήτης, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την υλοποίηση των διετών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τις απαιτούμενες διοικητικές δομές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Αυτές οι νέες δομές καθιστούν απαραίτητη τη στήριξη της Πολιτείας και την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου για να εκπληρώσει το φιλόδοξο στρατηγικό αναπτυξιακό του σχέδιο.

Ειδικότερα ως προς την δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως τα νέα Τμήματα, η Σύγκλητος τονίζει:

«Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το νόμο 4610/07.05.2019 και αποτελείται από 11 ακαδημαϊκά Τμήματα που υποδέχτηκαν τους πρώτους τους φοιτητές τον Οκτώβριο του 2019, και έξι ακόμη νέα Τμήματα, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν ακαδημαϊκά μέσα στα επόμενα χρόνια, με βάση απόφαση της Συγκλήτου, για το αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και στα μέλη ΔΕΠ για κάθε Τμήμα.

Το Ίδρυμά μας εκπονεί στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των νέων Τμημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ έχουν συσταθεί επιτροπές από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας και άλλων Πανεπιστημίων, οι οποίες έχουν ήδη καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν έως το Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρωμένες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και τα προγράμματα σπουδών για τα νέα αυτά Τμήματα.

Η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως τα νέα Τμήματα / Σχολές, το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με έξι ερευνητικά Ινστιτούτα, το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο Κρήτης και οι απαιτούμενες διοικητικές δομές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθιστούν απαραίτητη τη στήριξη της Πολιτείας και την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου για να εκπληρώσει το φιλόδοξο στρατηγικό αναπτυξιακό του σχέδιο.

Επίσης, επιβάλλεται ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός του Ιδρύματος στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς το Πανεπιστήμιο εδρεύει σήμερα σε πέντε πόλεις της Κρήτης και αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολη και απαιτητική την ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία. Απαιτείται συνεπώς άμεσα να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί η αναβάθμιση και ενιαιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και η μετάβαση του Ιδρύματος σε ένα καθεστώς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αναβάθμιση των δικτύων για τη διασύνδεση μεταξύ των 5 πόλεων, η υποστήριξη του Πανεπιστημίου με ισχυρή υπολογιστική υποδομή και σύγχρονες κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, η προβολή του Πανεπιστημίου μέσω δράσεων ηλεκτρονικής αναβάθμισης και η ολοκλήρωση του νέου οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος».