35 °C Rethymno, GR
01/08/2021

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΤΑΧΕΙ

Το μέλλον σου ανήκει

Μέσω πλατφόρμας που άνοιξε προχθές 19 Απριλίου 2021, θα δραστηριοποιηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, για να συμβάλλουν στον καθορισμό του μέλλοντος που επιθυμούν. Έτσι, πράσινο φως από το Συμβούλιο για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης επιτεύχθηκε και δημοσιοποιήθηκε με Δελτίο τύπου ήδη από τις 5 Μαρτίου 2021 1. Η Διάσκεψη αυτή έχει σκοπό να ωθήσει του Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σε ευρεία συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης κατά την προσεχή δεκαετία και μετά, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την πανδημία COVID-19. Η εφημερίδα μας έχει ως στόχο να ενημερώσει όλους τους αναγνώστες μας σε καθημερινή βάση με τα δεδομένα που απαιτούνται για να έχουμε όλοι μας μια ενεργή συμμετοχή στα πράγματα που αφορούν τη ζωή μας.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν κρίνουμε αναγκαίο να ενεργοποιήσουμε όσους περισσότερους αναγνώστες μας είναι δυνατόν, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, που αφορά το μέλλον της κοινωνικής και οικονομικής ζωής τους. Ο καθένας μας θα κληθεί να διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών και φιλοδοξιών της Ένωσης, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητά της. Ο ρόλος της εφημερίδας μας στο θέμα αυτό είναι να ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας επί των δράσεων που οργανώνει και χρηματοδοτεί η ΕΕ, οι επιπτώσεις των οποίων μας αφορούν.

Η όλη δράση αυτή στηρίζεται σε μια πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια -βασική αρχή της διάσκεψης-, καθώς όλες οι συμβολές και τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιεύονται. Οι βασικές ιδέες και συστάσεις που θα προκύψουν από την πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν τις συσκέψεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των ολομελειών, όπου θα συζητηθούν για να καταρτιστούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης.

Τονίζεται ότι η πλατφόρμα διαρθρώνεται γύρω από βασικά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· ισχυρότερη και δικαιότερη οικονομία· κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· μετανάστευση· και εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. Τα θέματα αυτά συμπληρώνονται από ένα «ανοικτό πλαίσιο» για άλλες και για οριζόντιες ιδέες («άλλες ιδέες»), καθώς οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εγείρουν οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν σημαντικό, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας πραγματικά «από τη βάση προς την κορυφή».

Οι φόβοι για το κράτος δικαίου στην ΕΕ, ενός Γερμανού δικαστή

Ο έγκριτος EUOBSERVER.COM δημοσιοποίησε στις 22/4/21 την άποψή του Γερμανού πρώην δικαστή DIRK WEDEL για το τι σημαίνει το κράτος δικαίου στην καθημερινή μας ζωή.

Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου 2021, ο Γερμανός πρώην δικαστής θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απειλή για οποιαδήποτε ένωση προέρχεται από μέσα. Οι κλειστές τάξεις μπορούν εύκολα να επιτευχθούν ενάντια σε εξωτερικές απειλές ή επιτιθέμενους. Αλλά τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από μια αυξανόμενη διάλυση στον πυρήνα της κοινότητας. Και στηρίζει την άποψή του στην αντιμετώπιση σειράς κρίσεων τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τη μετανάστευση, το ευρώ και επί του παρόντος την πανδημία Covid-19 2.

Και θεωρεί, ενδεχομένως μετά λόγου γνώσεως ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στοχεύει στην καρδιά της Ένωσης: την υπονόμευση του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη.

Και υπενθυμίζει τι είχε πει ο πρώην Καγκελάριος Αϊζενχάουερ για τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο για να δείξουμε τι σημαίνει το κράτος δικαίου για την καθημερινή μας ζωή είναι να θυμηθούμε τι συνέβη όταν δεν υπήρχε κράτος δικαίου.

Σε γενικές γραμμές τα σημεία αναφοράς του πρώην δικαστή αφορούν:

  • Τα έθνη με αξιοπιστία και αποτελεσματικά νομικά συστήματα είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις από τα έθνη με προβληματικά νομικά καθεστώτα.
  • Σε κατάσταση αυξανόμενης αυταρχικής οπισθοδρόμησης, είδαμε αποτυχίες διαφθοράς και απειλές σε ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους.
  • Ως πρώην υφυπουργός ο δικαστής αυτό σημειώνει τον ιδιαίτερο πόνο του για τυχόν περιορισμούς και αυταρχικούς ελέγχους εναντίον της δικαιοσύνης. Πιστεύει στην αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας που είναι μία από τις βασικές αξίες της ΕΕ, που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στις Συνθήκες.
  • Εξάλλου η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα πρότυπα του κράτους δικαίου είναι η βασική προϋπόθεση για τη δικαστική συνεργασία στην Ένωση. Η ΕΕ, όπως κάθε πολιτική κοινότητα, θα καταρρεύσει όταν οι θεμελιώδεις αξίες της δεν μοιράζονται πλέον όλοι.
  • Και προκαλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ενεργήσουν. Εάν θέλουμε να κυριαρχήσει η Ευρώπη και οι αξίες της, χρειαζόμαστε πρακτικές ιδέες για να προωθήσουμε μια θετική ανάπτυξη στις περιοχές μας.
  • Για παράδειγμα, η επαγρύπνηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στην πανδημία Covid είναι χαρακτηριστική με τη μη συμμόρφωση πάντοτε με το κράτος δικαίου.
  • Και καταλήγει ο πρώην δικαστής ότι ένα μέλλον που ευημερεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο από μέσα, με τις περιφέρειες να παίζουν το ρόλο της καρδιάς της Ευρώπης.

Βιντεοδιάσκεψη γεωργίας

Άτυπη βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Γεωργίας, θα λάβει χώρα στις 26 Απριλίου 2021 για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις γεωργικές αγορές και θέματα συναφή με το εμπόριο, κυρίως σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις των εν εξελίξει και των επικείμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων στον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με την πορεία της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)3.

Η Προεδρία θα παρουσιάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων «από το αγρόκτημα στο πιάτο» σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις ιδιαίτερα στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και την πράσινη αρχιτεκτονική. Η συζήτηση θα επεκταθεί και στην τρέχουσα κατάσταση στις γεωργικές αγορές και τις μελλοντικές προοπτικές τους.

Στο Ενημερωτικό γράφημα – Πανδημία COVID-19 φαίνεται η στήριξη της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

https://www.consilium.europa.eu/el/infographics/covid-19-agrifish/

  1. https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/03/05/the-conference-on-the-future-of-europe-gets-green-light-from-the-council/
  2. https://euobserver.com/opinion/151388
  3. https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/agrifish/2021/04/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%u0386%u03c4%u03c5%u03c0%u03b7+%u03b2%u03b9%u03bd%u03c4%u03b5%u03bf%u03b4%u03b9%u03ac%u03c3%u03ba%u03b5%u03c8%u03b7+%u03c4%u03c9%u03bd+%u03c5%u03c0%u03bf%u03c5%u03c1%u03b3%u03ce%u03bd+%u0393%u03b5%u03c9%u03c1%u03b3%u03af%u03b1%u03c2