17 °C Rethymno, GR
10/05/2021

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φωτοβολταϊκά στέγαστρα στα πάρκινγκ Τεσσάρων Μαρτύρων και μαρίνας

-Στόχος η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

Στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στεγάστρων στο δημοτικό πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων και στο χώρο της μαρίνας προχωρά η δημοτική αρχή μέσα από σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο ο δήμος συμμετέχει ως εταίρος. Πρόκειται για μια ακόμα δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και μέσα από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλάδο των μεταφορών και ειδικότερα στη ηλεκτροκίνηση.

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου μήνα, ενώ εκτός από τα στέγαστρα προβλέπεται έξω από τους χώρους που στάθμευσης και η δημιουργία σταθμών φορτιστής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο υπεύθυνος του τμήματος προγραμματισμού του Δήμου Ρεθύμνου Νίκος Βώβος, πρόκειται για μια δράση του δήμου που συμμετέχει στο έργο με τίτλος «Incircle», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και Εθνικούς Πόρους, εντάσσεται στον άξονα πρωτοβουλίας: «Προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομιάς» και στην θεματική ενότητα: «Βιώσιμος Τουρισμός» που προωθεί την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές των συμμετεχουσών χωρών της Μεσογείου.

«Μέσα από το πρόγραμμα που αφορά στη κυκλική οικονομία ο Δήμος Ρεθύμνου πρόβλεψε την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στεγάστρων σε μαρίνα και πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων με παράλληλη εγκατάσταση φορτιστή για τα ηλεκτρικά οχήματα. Στο χώρο της μαρίνας παράλληλα προβλέπεται ένας ακόμα σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του φωτοβολταϊκού και εμείς θα καταναλώνουμε ρεύμα άλλο από το φορτιστή, άρα το τελικό κόστος για τον Δήμο θα είναι μηδενικό και με όφελος μάλιστα γιατί η παραγωγή θα είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση. Θα καλύπτονται δηλαδή οι ανάγκες ηλεκτροδότησης των δημοτικών χωρών και φυσικά, θα γίνεται ένας συμψηφισμός με βάση τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επιδεικτική δράση που στόχο έχει την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης για τους δημότες μας. Στόχος είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και να την δίνουμε στην προκειμένη περίπτωση για χρήση στο πάρκινγκ και στη μαρίνα, είναι περισσότερο επιδεικτικό το έργο. Το έργο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Φλεβάρη» επεσήμανε ο κ. Βώβος.

Ειδικότερα τo εταιρικό σχήμα του έργου «Incircle» περιλαμβάνει, εκτός από το Δήμο Ρεθύμνης, και 14 εταίρους που εκπροσωπούν έξι χώρες της Μεσογείου. Με την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, το έργο στοχεύει στη μείωση του αντίκτυπου των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον στις νησιωτικές, παράκτιες και αραιοκατοικημένες περιοχές της Μεσογείου, μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών μέτρων για την αποτελεσματική διατήρηση των φυσικών πόρων.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ως εταίρος του «Incircle» και ως Νησιωτικός Δήμος που υποδέχεται περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως, υλοποιεί πιλοτική επιδεικτική δράση, η οποία επικεντρώνεται στους τρόπους αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στην ηλεκτροκίνηση.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Με το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 85.000€, ο Δήμος Ρεθύμνης θα προμηθεύτηκε και εγκαθιστά:

– Δύο φωτοβολταϊκά στέγαστρα για στάθμευση οκτώ (8) οχημάτων και τεσσάρων (4) οχημάτων, αντίστοιχα.

– Ένα Σταθμό Φόρτισης για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

– Διάταξη φόρτισης δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών και παράλληλα,

– Θα υλοποιήσει τις απαραίτητες διαγραμμίσεις και θα τοποθετήσει σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες.

Τα οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος και οι κάτοικοί του από το συγκεκριμένο έργο συνοψίζονται τα εξής:

– Τα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν θα παράγουν την ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού οχήματος για περίπου 225.000 χιλιόμετρα.

– Θα ενισχυθεί το κοινόχρηστο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

– Θα προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση και θα ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω οι δημότες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.