29 °C Rethymno, GR
31/07/2021

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ψήφισμα για τους δασικούς χάρτες από τον Δήμο Αγ. Βασιλείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Βασιλείου στη συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2021 εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Σώμα με 19 ψήφους στο 21μελες Δ.Σ. και θα κατατεθεί προς το αρμόδιο υπουργείο, προτείνονται τα παρακάτω:

«1) Να αποσυρθούν οι δασικοί χάρτες, να διορθωθούν τα πρόδηλα σφάλματα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αναρτηθούν εκ νέου.

2) Ενημέρωση των ιδιοκτητών για τους τίτλους ιδιοκτησίας που γίνονται αποδεκτοί και μέχρι ποια χρονολογία, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώτος του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 και οι εξαιρέσεις που αφορούν την Κρήτη για το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου.

Τίτλοι που το δημόσιο δεν θα εγείρει ενστάσεις επί της κυριότητας των ιδιοκτησιών είναι:

Α) συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια αγοραπωλησίας, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, συμβόλαιο δωρεάς κ.λπ.) μετεγγραμμένες στο Υποθηκοφυλακείο για τις οποίες δηλώνεται ως λόγος κτήσεως και η χρησικτησία,

Β) συμβολαιογραφικά μισθωτήρια μετεγγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο των οποίων η κυριότητα αναγνωρίζεται είτε με συμβολαιογραφικές πράξεις είτε με χρησικτησία,

Γ) τα παραπάνω αποδεικτικά νομής ακινήτου που θα συναφθούν και θα μετεγγραφούν μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών.

3) Να αποσαφηνιστεί ο χαρακτηρισμός «χορτολιβαδική έκταση» με βάση τις ιδιαιτερότητες της χλωρίδας της Κρήτης, ώστε να μην χαρακτηρίζεται δασικές εκτάσεις εκείνες που έχουν το φυτό «ασπάλαθος» (Callicotome Villosa L.), το οποίο συναντάται κατά κόρον στο νησί μας.

4) Να ληφθούν υπόψη ως «γεωργικές» οι εκτάσεις που αξιοποιήθηκαν (π.χ. εκχερσώσεις) από αγρότες και επιχορηγήθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χωρίς να τους έχουν ζητηθεί εγκρίσεις από τις Διευθύνσεις Δασών.

5) Να ενσωματωθούν στους Δασικούς Χάρτες καλλιεργούμενες εκτάσεις καταχωρημένες στο ελαιουργικό μητρώο, το αμπελουργικό μητρώο και βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ.

6) Να εξαιρεθούν εκτάσεις εποικισμού και εφέδρων πολεμιστών.

7) Να ληφθούν υπόψη οι εκτάσεις που ήταν γεωργικές μέχρι το 1945 αλλά εγκαταλείφτηκαν λόγω μετανάστευσης, μετεγκατάστασης και μείωσης του αγροτικού πληθυσμού με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται με έντονη βλάστηση.

8) Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις από τους Δήμους εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορεί να εξυπηρετεί του πολίτες στην ανεύρεση των ακινήτων τους, στην συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

9) Επαναπροσδιορισμός και μείωση των τελών για την άσκηση αντιρρήσεων».

Τα 2 μέλη της παράταξης της αντιπολίτευσης «Λαϊκή Συσπείρωση», κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι: «Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγίου Βασιλείου χαιρετίζει και στηρίζει την μαζική αγωνιστική απάντηση των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων στα σχέδια των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. να απαλλοτριώσουν την γη τους. Να την παραδώσουν στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, σε βάρος του περιβάλλοντος, του δασικού πλούτου της χώρας και των δικαιωμάτων του λαού.

Είναι επικίνδυνη αφέλεια και όπλο στα χέρια της κυβέρνησης, να πιστεύει κανείς ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών θα είναι «εργαλείο» αναπτυξιακής πολιτικής σε όφελος των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και του λαού. Ότι τα δήθεν «λάθη», οι ασφυκτικές προθεσμίες, οι δαιδαλώδεις διαδικασίες, τα υψηλά κόστη είναι τάχατες διαβολικές συμπτώσεις κι όχι συνειδητές επιλογές, που υπηρετούν τον κεντρικό αντιλαϊκό σχεδιασμό».

Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ζητά με το ψήφισμά της από δημοτική αρχή να πάρει τα αναγκαία μέτρα και τις πρωτοβουλίες ούτως ώστε:

  1. Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει όλες τις κατηγορίες προβλημάτων που προκύπτουν και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα για τις αντιρρήσεις (παράβολα κλπ).
  2. Όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός τους χαρακτήρας και να αναγνωριστεί ότι κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
  3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παραταθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων δωρεάν για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε όλες τις περιοχές που αναρτήθηκαν Δασικοί χάρτες και να δοθεί ανάλογο δικαίωμα και για τις παλιές αναρτήσεις.
  4. Να μην επιστραφούν ενισχύσεις που έλαβαν μικρομεσαίοι, βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, επειδή οι εκτάσεις που βοσκούν δεν εντάχθηκαν -και πρέπει να ενταχθούν- στις βοσκήσιμες γαίες, καθώς και βιοπαλαιστές αγρότες που παίρνουν ενισχύσεις, καλλιεργώντας γεωργικές εκτάσεις που χαρακτηρίζονται στους χάρτες ως δασικές.
  5. Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική και η πολιτική γης, ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και επιτάχυνσης των κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων.
  6. Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.
  7. Να προσληφθεί άμεσα το αναγκαίο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, και να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα μέσα και πόροι στις κρατικές Δασικές Υπηρεσίες για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
  8. Να μην αναγνωρισθούν και στους Δασικούς χάρτες οι καταπατήσεις μεγαλοαγροτών, μεγαλοκτηνοτρόφων, μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοκατασκευαστών.
  9. Να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των δασικών εκτάσεων που κατά το παρελθόν εκχερσώθηκαν και καλλιεργούνται για λόγους επιβίωσης, από βιοπαλαιστές αγρότες, χωρίς κανένα τυπικό νομιμοποιητικό στοιχείο της αλλαγής χρήσης.