24 °C Rethymno, GR
14/08/2022

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΔΙΤ

Ανέγερση νέου αμφιθεάτρου στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου αποφάσισε η Σύγκλητος

Τα μέλη της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Κρήτης στη χθεσινή τους συνεδρίαση, κατόπιν εισήγησης της διεύθυνσης οικονομικής διαχείρισης του ακαδημαϊκού  ιδρύματος, ενέκριναν την πρόταση της πρυτανικής αρχής για ανέγερση νέου αμφιθεάτρου στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών πανεπιστημίου Κρήτης».

Η απόφαση της Συγκλήτου έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που κατέληξαν την 1η Ιουλίου η πρυτανική αρχή, οι εκπρόσωποι της γενικής γραμματείας ΣΔΙΤ και οι πέντε ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υλοποίηση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει και την κατασκευή μεγάλου αμφιθεάτρου, όταν προέκριναν τη λύση της κατασκευής νέου αμφιθεάτρου αντί της αποπεράτωσης του παλιού κτιρίου της δεκαετίας του 1990.

Στην εισήγηση της προς τη σύγκλητο, η διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης, ανέλυσε εκτενώς τους λόγους για τους οποίους είναι προτιμητέα η ανέγερση νέου αμφιθεάτρου, κάνοντας ένα ιστορικό του παλιού ημιτελούς κτιρίου για το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1998 και διεκόπη τον Αύγουστο του 1999, μετά την κατάρρευση μίας δοκού της σκηνής κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το 2007 -2008 εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το 2008 μελέτη συμπλήρωσης – επικαιροποίησης μελετών για την αποπεράτωση του αμφιθεάτρου.

Το 2012 εγκρίθηκε μελέτη περιβάλλοντος χώρου και επικαιροποίησης των μελετών ύδρευσης αποχέτευσης και πυρόσβεσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 εκπονήθηκε έκθεση για την αποτίμηση στατικής επάρκειας – αποκατάστασης. Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκε μετά από εργαστηριακές δοκιμές, οξείδωση και μείωση διατομών οπλισμού περίπου σε ποσοστό 15% με ταυτόχρονη απώλεια συνάφειας χάλυβα σκυροδέματος και με αυξημένη πιθανότητα ψαθυρής συμπεριφοράς. Για την ολοκλήρωση της υπάρχουσας κατασκευής θα απαιτούνταν σύνταξη μελέτης στατικής ενίσχυσης – αποκατάστασης του Φ.Ο. και η εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών.

Φτάνοντας στο σήμερα και στο υπό υλοποίηση μεγάλο έργο ΣΔΙΤ ανέγερσης των νέων φοιτητικών εστιών, η διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης ανέφερε ότι: ο διαγωνισμός εξελίσσεται ομαλά και βρίσκεται στο Στάδιο Β του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις των προεπιλεγέντων εταιρειών στους χώρους του έργου στου Γάλλου. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ακούστηκαν από τους προεπιλεγέντες οι προβληματισμοί τους σχετικά με την αποπεράτωση του μεγάλου αμφιθεάτρου, δεδομένου ότι καλούνται να επενδύσουν σε ένα κτίριο που χρήζει επισκευών, ενώ ο Φ.Ο. του έχει εξαντλήσει ήδη το ήμισυ του προσδόκιμου χρόνου ζωής και το οποίο, ενώ δεν το έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι από την αρχή, θα πρέπει να το λειτουργούν και να το συντηρούν για τα επόμενα 30 χρόνια περίπου.

Σύμφωνα πάντα με την εισήγηση, οι προεπιλεγέντες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι, σε περίπτωση που δεν μεταβάλλονται τα οικονομικά δεδομένα του έργου, θα προτιμούσαν την ανέγερση νέου κτιρίου αμφιθεάτρου από την αποπεράτωση του υφιστάμενου αμφιθεάτρου.

Το πανεπιστήμιο Κρήτης, ως αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω και με γνώμονα το βέλτιστο σχεδιασμό και απόδοση του έργου, προτείνει τελικά την ανέγερση νέου κτιρίου αμφιθεάτρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου και σε θέση που θα χωροθετηθεί πλησίον του παλιού, καθώς:

  1. Διαπιστώθηκε ότι κατόπιν αναλυτικότερων και ακριβέστερων ενδεικτικών υπολογισμών με σημερινές τιμές, το κόστος για την ολοκλήρωση του υπάρχοντος αμφιθεάτρου είναι παρεμφερές με το κόστος για την ανέγερση νέου αμφιθεάτρου και επομένως δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού
  2. 2. Οι προεπιλεγέντες, στα πλαίσια της ΒΙ φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου, διατύπωσαν την άποψη ότι προτιμούν την ανέγερση νέου κτιρίου, δεδομένου ότι είναι χαμηλότερο το ρίσκο ασφάλισης και συντήρησής του για το χρονικό διάστημα της σύμβασης σε σχέση με την ασφάλιση και συντήρηση ενός παλαιού κτίσματος, με τις όποιες επισκευές και επιδιορθώσεις απαιτούνται λόγω της έκθεσής του, σε ημιτελή κατάσταση και για μεγάλο χρονικό, διάστημα στις καιρικές συνθήκες.
  3. 3. Η μελέτη νέου κτιρίου, χωρίς τον περιορισμό να ενταχθεί σε αυτήν η υπάρχουσα κατασκευή, δίνει την ελευθερία να σχεδιαστεί ένα σύγχρονο αμφιθέατρο με τη βέλτιστη χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας, του φυσικού φωτός και του φυσικού αερισμού, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό, με την ένταξη βιοκλιματικών παραμέτρων στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και ενεργειακά αποδοτικών υλικών, μεθόδων και συστημάτων.
  4. Το υπάρχον ημιτελές κτίριο θα αξιοποιηθεί από το πανεπιστήμιο Κρήτης για άλλη χρήση (υπαίθριες εκδηλώσεις), ενώ η χωροθέτηση του νέου κτιρίου εντός του δακτυλίου των υπόλοιπων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, δεν επηρεάζει τον αρχικό λειτουργικό του σχεδιασμό

Κατόπιν των παραπάνω και με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, το πανεπιστήμιο Κρήτης θα υποβάλει αίτημα προς την διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ, για μερική τροποποίηση της με αρ. 46/ 21.05.2019 απόφασής της, αναφορικά με το έργο «Υλοποίηση εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών πανεπιστημίου Κρήτης» σε ό,τι αφορά την αποπεράτωση του υφιστάμενου παλιού μεγάλου αμφιθεάτρου και να εγκρίνει την ανέγερση νέου κτιρίου αμφιθεάτρου.