27 °C Rethymno, GR
16/08/2022

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ MOVING

Αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης

-Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου, η Περιφέρεια Κρήτης μελετά την αλυσίδα αξίας του χαρουπιού

Την Πέμπτη 9/9/20121 και την Παρασκευή 10/9/2021 πραγματοποιήθηκαν (διαδικτυακά) οι κατευθυντήριες συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOVING, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετέχουν ως εταίροι.

Το σχέδιο «MOVING» (Αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης) είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία).

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, προκειμένου η Κρήτη να επωφεληθεί πραγματικά από τα αποτελέσματά του. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και από τους δύο εταίρους προϋποθέτουν τη στενή αλληλεπίδραση με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και τη συμμετοχή τους τόσο σε επίπεδο αποτύπωσης όσο και σε επίπεδο προσδιορισμού στόχων και επιδιώξεων για τους ίδιους αλλά και για το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο της η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, στις διήμερες συναντήσεις, συμμετείχαν 60 εμπειρογνώμονες από 23 οργανισμούς από 16 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένων 4 χωρών εκτός ΕΕ – Τουρκία, Σερβία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι εταίροι του σχεδίου είναι εκπρόσωποι διαφόρων τομέων και κλάδων, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καινοτομίας καθώς επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δικτύων, Περιφερειακών Αρχών και αγροτικών ορεινών περιοχών από τις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος.

Την 1η ημέρα παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις επιμέρους δράσεις (Πακέτα Εργασίας) του έργου και αναπτύχθηκαν συζητήσεις, μεταξύ άλλων για την ενσωμάτωση της έρευνας με δραστηριότητες διάδοσης, εκμετάλλευσης, επικοινωνίας και δράσης εξωστρέφειας, το εννοιολογικό και αναλυτικό πλαίσιο του έργου, την ανάπτυξη οπτικών εργαλείων διασύνδεσης επιστήμης-πολιτικής, την συμμετοχική εκτίμηση ευπάθειας και απόδοσης αλυσίδων αξίας κ.α.

Την 2η ημέρα έγινε εκτενής αναφορά για την οικονομική διαχείριση του έργου, ενώ παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τους εταίρους στις περιφερειακές πολυπαραγοντικές πλατφόρμες. Ειδικότερα η καθηγήτρια Ψυχολογίας Σοφία Τριλίβα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρουσίασε την ανάπτυξη της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων συναντήσεων οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν εκτενώς τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο επίπεδο της επιχειρούμενης έρευνας για τη συλλογή στοιχείων για την αλυσίδα αξίας που έχει επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια.

Η Περιφέρεια Κρήτης μελετά την αλυσίδα αξίας του χαρουπιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και έχει ήδη ξεκινήσει να συστήνει την Κοινότητα Πρακτικής η οποία πραγματοποίησε ήδη την πρώτη συνάντηση της τον περασμένο Ιούνιο.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η έρευνα πεδίου πάνω σε ημιδομημένα ερωτηματολόγια και η δημιουργία εργαστηρίων για την ανταλλαγή απόψεων πάνω στην αλυσίδα αξίας του χαρουπιού, σύμφωνα με την Π.Ε.Ρεθύμνου.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις συναντήσεις συμμετείχε ο Κωστής Πηγουνάκης, διδάκτορας μηχανικός, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Σήφης Καυκαλάς, διδάκτορας Οικονομολόγος και ο Ανδρέας Βάββος, υπ. διδάκτορας Τμ. Ψυχολογίας, ενώ από την Περιφέρεια Κρήτης η Δήμητρα Τσεκούρα οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος και στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης.

Συντονιστής του έργου για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο Βαγγέλης Τζουβέλας, καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών, ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης είναι ο Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης αν. προϊστ. Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης.