18 °C Rethymno, GR
30/11/2021

ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ

Απαλλάσσεται των καθηκόντων του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης,αρχίζουν οι διαδικασίες διαδοχής του

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης,κατόπιν της πιστοποίησης από την τριμελή ιατρική επιτροπή ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.Ειρηναίος αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας μη αναστρέψιμα,κατέληξε στην απόφαση να τον απαλλάξει από τα καθήκοντα του.Η απόφαση εστάλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο και αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου.

Σε σημερινό ανακοινωθέν της,η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αναφέρει:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μεῖζον θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί λήψη Ἀπόφασης, σχετικῶς πρός ὅσα ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων καί μή ἀναστρέψιμων προβλημάτων τῆς ὑγείας του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψη τίς ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν ἔνορκες πιστοποιήσεις τῶν τριῶν ἰατρῶν – Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ὁμόφωνα ἀποφαίνεται περί τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀπό τά καθήκοντά του καί ἀποστέλλει τήν ἀπόφασή Της, πρός ἔγκριση ἤ μή, πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο, τήν προσφορά καί τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου Της κ. Εἰρηναίου, ἔλαβε ὁμόφωνα τή δύσκολη αὐτή Ἀπόφαση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέσα στίς δυσκολίες τῆς πανδημίας, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ ὑπευθυνότητα καί σύνεση νά σταθοῦμε ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιου κινδύνου καί νά συμβάλομε ὅλοι μαζί, μέ ὅσα μέσα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη προσφέρει, καί μέ τήν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, μέ πνεῦμα ἑνότητας καί ἀλληλοσεβασμοῦ, στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί στήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς της.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, καλεῖ τόν πιστό λαό τῆς Ἐκκλησίας μέ προσευχή, σύνεση καί προσοχή, νά διέλθουμε τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν καί νά φθάσουμε αἰσίως νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη Χριστιανική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων».

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω ανακοινωθέν,η απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου κ.Ειρηναίου από τα καθήκοντα του,θα αποσταλεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί.Κατά πληροφορίες εστάλη ήδη . Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα λάβει έγκριση η Συνοδική απόφαση και ως εκ τούτου η θέση του Αρχιεπισκόπου θα κηρυχθεί χηρεύουσα και άμεσα θα δρομολογηθούν τα προβλεπόμενα για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

Μέσα σε χρονικό περιθώριο ενός μήνα από την Πατριαρχική έγκριση,και αφού αναλάβει καθήκοντα Τοποτηρητή ο Μητροπολίτης που έχει τα πρεσβεία αρχιερωσύνης από τους οκτώ εν ενεργεία Μητροπολίτες ( εν προκειμένω ο Λάμπης,Συβρίτου και Σφακίων κ.Ειρηναίος), θα συνέλθει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Στην Συνεδρία αυτή, υπό την προεδρία του Τοποτηρητή, χωρίς διακοπή, θα πρέπει να καταρτίσει η Σύνοδος με μυστική ψηφοφορία, το τριπρόσωπο για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κρήτης, από τους οκτώ εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης.Κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Στην συνέχεια, αυθημερόν,θα αποσταλεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη το καταρτισθέν Τριπρόσωπο, προκειμένου από αυτό η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,κατά την πρώτη Συνεδρία της,να εκλέξει το νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.