30 °C Rethymno, GR
20/09/2021

Απόψεις του διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δεδομένα σχετικής έρευνας του κ. Μηνά Σαματά. Επιλεκτική παρουσίαση-σχόλια: ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΤΖΕΚΑΚΗΣ*

Μέρος Β’

Συνεχίζομε στο σημερινό φύλλο την επιλεκτική παρουσίαση των απαντήσεων που έδωσε ένα αξιόλογο μέρος του διδακτικού του Π.Κ. (περίπου το 1/3) στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο στα σχετικά ερωτήματα της έρευνας του κ. Μηνά Σαματά. Στο πρώτο μέρος του άρθρου που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 10.7 τρ. έτους, είδαμε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας σε θέματα που έχουν σχέση με το διδακτικό προσωπικό, όπως: ηλικιακά-οικογενειακά δεδομένα, κατοικία-διαμονή. Στο σημερινό φύλλο παρουσιάζονται στοιχεία και απόψεις του διδακτικού προσωπικού πάνω σε καίρια θέματα όπως η ποιότητα της ζωής στις πόλεις των σχολών τους (Ρέθυμνο-Ηράκλειο), η σχέση τους με την τοπική κοινότητα, ο βαθμός ικανοποίησης από το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, το επίπεδο των φοιτητών τους.

 • Ποιότητα ζωής

α) Θεωρείτε ότι η πόλη, που βρίσκεται η Σχολή σας (το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο), προσφέρει ικανοποιητικές συνθήκες ποιότητας ζωής (πολιτισμική και κοινωνική ευζωία);

Οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα έχουν ως εξής:

Πολύ: 39,5%. Λίγο: 52,5%. Καθόλου: 7,1%

β) Θεωρείτε ότι το επάγγελμά σας ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, σας επιτρέπει να έχετε αξιοπρεπές επίπεδο ποιότητας ζωής;

Οι απαντήσεις: Πολύ: 49,4%. Λίγο: 46,4%. Καθόλου: 4,2%.

 • Οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία

α) Συμμετέχετε σε εξω-πανεπιστημιακούς εθελοντικούς συλλόγους ή και σε εκδηλώσεις άσχετες με το πανεπιστήμιο

Καθόλου: 35,8%, Λίγο: 52,7%, Πολύ: 11,5%

β) Συμμετέχετε στη δημόσια σφαίρα με δημοσιεύσεις τοποθετήσεις, παρεμβάσεις, δημοσιεύσεις.

Καθόλου: 54,2%, Λίγο: 40,4%, Πολύ: 5,4%

Τα ίδια περίπου ποσοστά έχομε και στο ερώτημα γ) Συμβάλλετε με κάποιο τρόπο στην επίλυση τοπικών ζητημάτων της πόλης της Σχολής σας;.

δ) Βαθμός ικανοποίησης από την παρούσα θέση εργασίας σας στο Π.Κ.;

 1. Πολύ δυσαρεστημένος/η 2.2,5%
 2. λίγο δυσαρεστημένος/η 5,1%
 3. αδιάφορο 27,2%
 4. λίγο ικανοποιημένος/η 49,4%
 5. πολύ ικανοποιημένος/η 15,8%
 • Σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας στο Π.Κ.
 1. Άριστη: 0,7%, 2. Καλή: 10,2% 3. Μέτρια: 32,1%,
 2. όχι καλή: 29.9% 5. Απαράδεχτη: 27%

Σχόλιο: Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ότι σε γενικές γραμμές οι απαντήσεις του διδακτικού προσωπικού στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο σε σημαντικά θέματα όπως: η ποιότητα ζωής, οι σχέσεις με την τοπική κοινότητα, συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα, βαθμός ικανοποίησης από την εργασία τους, χρηματοδότηση της έρευνας δεν διαφέρουν σημαντικά. Επομένως αλλού θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια της αισθητής διαφοροποίησης των δεδομένων αυτών ως προς την κατοικία και τη διαμονή τους, που είδαμε στο πρώτο μέρος του άρθρου μας.

 • Το γενικό επίπεδο των φοιτητών-τριών τους:

Συνολικά: 1. Υψηλό 19,9%, 2. Μέτριο 42,4%, 3. Χαμηλό 37,7%.

Ανά Σχολή:

ΣΧ: ΚΕ: 1.Υψηλό 4,8%, 2. Μέτριο 38,1%, 3. Χαμηλό 57,1%

ΣΧ.: Φιλοσοφική: 1. Υψηλό 0%, 2. Μέτριο 50%, 3. Χαμηλό 50%

ΣΧ.: Αγωγής 1. Υψηλό 0%, 2. Μέτριο 57,9%, 3. Χαμηλό 42,1%

ΣΧ.: Ιατρική 1. Υψηλό 62,5%, 2 .Μέτριο 37,5%, 3. Χαμηλό 0%

ΣΧ.: Θετικών Επιστ. 1. Υψηλό 31%, 2. Μέτριο 38,1%, 3. Χαμηλό 31%

Σχόλιο: Ως προς το σημαντικό θέμα της ποιότητας των φοιτητών είναι αισθητή η διαφορά μεταξύ των Σχολών στις δύο πόλεις. Το καίριο αυτό ζήτημα που σχετίζεται με το ύψος των βάσεων ανά Σχολή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, είναι βεβαίως ενδοπανεπιστημιακό, και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το μέτρο του δυνατού και από τις τρεις Σχολές.

 • Έχουν βιώσει φαινόμενα ανομίας/παραβατικότητας ή βίας εναντίον τους από φοιτητές ή εξω-πανεπιστημιακά στοιχεία, ή σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία του Π.Κ.;
 1. Ναι 21% (γυναίκες 10,2%, άνδρες 28,6%)
 2. Όχι 79% (γυναίκες 89,8%, άνδρες 71,4%)

Ανά Σχολή:

ΣΧ. ΚΕ: 1. Ναι 23,1%, 2. Όχι 76,9%

ΣΧ. Φιλοσοφική: 1. Ναι 21,7%, 2. Όχι 78,3%

ΣΧ. Αγωγής: 1. Ναι 16,7%, 2. Όχι 83,9%

ΣΧ. Ιατρική: 1. Ναι 16,7%, 2. Όχι 83,3%

ΣΧ. Θετικών: 1. Ναι 23,1%, 2. Όχι 76,9%

Αν Ναι, παρακαλούμε εξηγείστε σύντομα:

 1. στις καταλήψεις με την παρεμπόδιση μετάβασης στα γραφεία
 2. στις διακοπές συνεδριάσεων της Συγκλήτου από διαμαρτυρόμενους φοιτητές
 3. «buling» κάποιων ΕΔΗΠ από κάποιους πρωτοβάθμιους
 • Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημά στην άσκηση των καθηκόντων σας στο Π.Κ.;
 1. ο μεγάλος αριθμός φοιτητών 53,9%
 2. οι υποδομές και η τεχνική υποστήριξη 28,7%
 3. οι σχέσεις μου με τους συναδέλφους 11,3%
 4. η συμπεριφορά ορισμένων φοιτητών 6,1%
 5. το χαμηλό επίπεδο φοιτητών 3%
 • Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κυριότερο πρόβλημα του Πανεπιστημίου Κρήτης γενικά;

α. Η δυσανάλογη αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού σε σχέση με την αύξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού 35,3%,

β. Υποχρηματοδότηση 40,4%,

γ. Η διασπορά σε δύο πανεπιστημιουπόλεις 11,8%

δ. Η «νησιωτικότητα»-επίπεδο φοιτητών 12,5%,

Σχόλιο: Είναι ενδιαφέρον ότι στην ιεράρχηση των τεσσάρων βασικών προβλημάτων που προβληματίζουν το διδακτικό προσωπικό στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο προηγείται με διαφορά το πρόβλημα της υποχρηματοδότης και της δυσαναλογίας μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών και δευτερευόντως τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διασπορά του Π.Κ. σε δύο πανεπιστημιουπόλεις, παραβατικότητας, τη βία ή το επίπεδο των φοιτητών.

 • Συμφωνείτε με τη μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια;
 1. διαφωνούν απόλυτα 51,1%
 2. διαφωνούν λίγο 24,1%
 3. αδιάφοροι 14,9%
 4. συμφωνούν λίγο 7,8%
 5. συμφωνούν απόλυτα 2,1%

Σχόλιο: Σχετικά με το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα και μάλιστα ειδικά για το Ρέθυμνο έχομε να κάνομε τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Προς τιμή του το Π.Κ. ήταν από τα πανεπιστήμια που αντέδρασαν σθεναρά στην κατά την Υπουργεία Γαβρόγλου προώθηση και ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.

Τα ΤΕΙ ήταν ένας ενδιάμεσος και πολύτιμος θεσμός ανάμεσα στη Μέση και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανταποκρινόταν σε ειδικές ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας και μάλιστα σε σχέση με την κρίσιμο ζήτημα της εκπαίδευσης και δημιουργίας τεχνικών στελεχών που έχει μεγάλη έλλειψη η χώρα μας, σε αντίθεση με τον πληθωρισμό των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που τελικά τους αναγκάζει να ζητούν εργασία στις πλούσιες χώρες της Δύσης. Ήταν σίγουρα ένα άφρον μέτρο που αφορούσε τα συνδικαλιστικά αιτήματα του κλάδου τους. Δεν πολιτικολογούμε. Πιστεύομε ότι εκεί θα κατέληγε και η σημερινή κυβέρνηση εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε από τη λαϊκή βάση.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι με τη νέα κατάσταση δημιουργούνται απαράδεκτες επικαλύψεις. Ένα απλό παράδειγμα: Ο εγγονός ενός φίλου στις φετινές πανελλήνιες πέρασε στο Οικονομικό Τμήμα του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, αλλά και στο αντίστοιχο Οικονομικό του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο. Γιατί να βάζομε τους Έλληνες σε τέτοια διλήμματα στο χώρο των Δημοσίων Πανεπιστημίων; Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει και τις δύο Πρυτανείες. Τα δύο Πανεπιστήμια θα πρέπει έστω και εκ των υστέρων να δουν το πρόβλημα και να συνεργαστούν στενά ώστε να συμπληρώνει το ένα το άλλο και μη λειτουργούν σε καμιά περίπτωση ανταγωνιστικά.

Ακολουθεί και Τρίτο Μέρος με τα γενικά συμπεράσματα.