25 °C Rethymno, GR
22/09/2021

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Από το φθινόπωρο οι εργασίες ανέγερσης του 16ου Δ.Σ. και η αποκατάσταση της Φιλαρμονικής

Το φθινόπωρο αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις για δυο μεγάλα έργα του Ρεθύμνου, τα οποία μετά από αρκετές καθυστερήσεις θα μπουν επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για το έργο ανέγερσης του 16ου δημοτικού σχολείου με προϋπολογισμό 3,6 εκ. ευρώ, καθώς και το έργο της αποκατάστασης της δημοτικής φιλαρμονικής προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ.

Τα δυο αυτά έργα έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» της αυτοδιοίκησης και αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο της γραφειοκρατίας. Ειδικότερα και για τα δυο έργα υπάρχει προσωρινός ανάδοχος, ωστόσο για το μεν 16ο δημοτικό σχολείο ο φάκελος της σύμβασης βρίσκεται στο Ελεγκτικό συνέδριο στην Αθήνα για προσυμβατικό έλεγχο και για το έργο αποκατάστασης της φιλαρμονικής εκκρεμεί η έγκριση της σύμβασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να σταλεί στην συνέχεια και αυτή στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα για την σχετική έγκριση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και την καλοκαιρινή ραστώνη, εκτιμάται ότι οι διαδικασίες των εγκρίσεων θα έχουν ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο για να ακολουθήσουν οι υπογραφές των συμβάσεων και κυρίως η έναρξη των εργασιών που εδώ και χρόνια περιμένει η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.

Επταθέσιο σχολείο 270 μαθητών

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το 16ο δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί και έχει εγκριθεί προβλέπεται η ανέγερση διώροφου κτιρίου, με υπόγειο, με βάση όλες τις νόμιμες και σύγχρονες προδιαγραφές και με έμφαση στη διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος, τη βέλτιστη ενεργειακά απόδοση του κτιρίου και την πλήρωση όλων των κριτηρίων προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, θα ανεγερθεί ένα υπερσύγχρονο, διώροφο κτίριο.

Η νέα σχολική μονάδα θα φιλοξενήσει τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 16ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης, οι οποίοι μέχρι σήμερα ταλαιπωρούνταν σε μια σχολική δομή που δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Σημειώνεται ότι η οικοπεδική γη, ιδιοκτησίας του δήμου Ρεθύμνης και εμβαδού 4689,37 τ.μ., όπου θα αναγερθεί το νέο σχολείο, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ήδη υπάρχον διδακτήριο, είναι εντός τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Ρεθύμνης, στην περιοχή Τίμιος Σταυρός. Αναμένεται δε, ότι η ανέγερση του νέου διδακτηρίου, θα αποσυμφορήσει τις όμορες σχολικές μονάδες, αφού θα επιτρέψει την ομοιόμορφη και πιο λειτουργική κατανομή του μαθητικού δυναμικού της περιοχής.

Το νέο 16ο δημοτικό σχολείο που θα κατασκευαστεί στον Τίμιο Σταυρό θα είναι 7/θέσιο με δυνατότητα ωστόσο να γίνει 9/θέσιο και δυναμικότητα φιλοξενίας έως και 270 μαθητών.

Στοιχεία δόμησης

Η συνολική επιφάνεια κάλυψη του είναι 992,64 m2

Δόμηση Ισογείου: 794,18 m2

Δόμηση Α’ Ορόφου: 538,03 m2

Απόληξη κλιμακ.: 39,25 m2

Η συνολική επιφάνεια: 1.371,46 m2

Υπόγειο: 830,15 m2

Η/Χ: 181,44 m2

Όγκος: 5.146,13 m2

Περιβάλλων χώρος: 3.813,62 m2

Αποκατάσταση του κτιρίου της δημοτικής φιλαρμονικής

Σε ό,τι αφορά το κτίριο της Φιλαρμονικής θα γίνουν εργασίες στατικής ενίσχυσής του, με γνώμονα τη μέγιστη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, καθώς και παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν τον λειτουργικό και αισθητικό ανασχεδιασμό του, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής του δήμου Ρεθύμνης.

Τα προβλήματα στατικής επάρκειας που παρουσίασε το υφιστάμενο κτίριο, στο οποίο φιλοξενείται η λειτουργία των σημαντικών πολιτιστικών δομών της Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Ωδείου, επέβαλαν τη μεταστέγασή τους κι έκαναν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την αποκατάσταση του κτιρίου. Οι εργασίες αποκατάστασης του εν λόγω κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Κουντουριώτη, θα επικεντρωθούν αφενός στη στατική ενίσχυσή του και, αφετέρου στο λειτουργικό και αισθητικό ανασχεδιασμό του προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής του δήμου Ρεθύμνης.

Ο εσωτερικός και εξωτερικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των χώρων στο κτίριο, έγιναν με γνώμονα τη μέγιστη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και πρόκειται να επιτευχθεί βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατά 3 κατηγορίες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, η μελέτη αποσκοπεί αφ’ ενός στη στατική ενίσχυση του κτιρίου, αφ’ ετέρου στο λειτουργικό και αισθητικό ανασχεδιασμό του, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής του δήμου Ρεθύμνης. Στόχος είναι η λειτουργική αναδιάταξη των κατόψεων, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και προδιαγραφές και η ανάδειξη των αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων των όψεων με παράλληλη προσπάθεια διαφοροποίησης της απλοποιημένης νέας επέμβασης στον όροφο από το ισόγειο. Πιο συγκεκριμένα:

Εξωτερικές παρεμβάσεις:

Αντικαθίσταται η υπάρχουσα δίρριχτη στέγη με τετράρριχτη στέγη με μεταλλικό ζευκτό. Στον όροφο τα ανοίγματα αναδιατάσσονται σε αντιστοιχία με αυτά του ισογείου. Τα αρχικά κουφώματα του κτιρίου είναι ξύλινα ανοιγόμενα με φεγγίτη και γαλλικά εξώφυλλα, τα νέα ανοίγματα θα ανακατασκευαστούν από ανοδιωμένο αλουμίνο πάνω στην αρχική μορφή χωρίς τα καϊτια και χωρίς εξώφυλλα. Τα παράθυρα που είχαν σφραγιστεί στο ισόγειο ανοίγουν εκ νέου και σε αυτά θα μπουν τα ίδια κουφώματα. Οι πόρτες θα ανακατασκευαστούν κι αυτές από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε απλοποιημένη μορφή. Τα παράθυρα του ορόφου θα είναι στις ίδιες χωρίς το φεγγίτη διαστάσεις με αυτά του ισογείου, οι φεγγίτες αφαιρούνται ώστε να διαφοροποιηθούν τα ανοίγματα των δύο διαφορετικών φάσεων του κτιρίου. Τα δύο ανοίγματα στη δυτική πλευρά του υπογείου για στατικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της κλίμακας εισόδου και της περίφραξης συντηρούνται και βάφονται. Μπροστά από τη νότια πόρτα του ισογείου στη νότια όψη προστίθεται μεταλλικό κιγκλίδωμα απλής μορφής. Ο δυτικός τοίχος του ακαλύπτου χώρου επί της νότιας όψης καθαιρείται καθώς στη θέση αυτή θα διαμορφωθεί κλίμακα ανόδου στο κτίριο, ενώ από ανοικτό αναβατόριο με χαμηλό περιμετρικό στηθαίο στη δυτική πλευρά θα γίνεται η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην είσοδο Β. Τέλος η εξωτερική μεταλλική κλίμακα θα απομακρυνθεί καθώς δεν απαιτείται πια σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Β, 4 του ΦΕΚ 2326Β/2015 για την πυροπροστασία των κτιρίων. Από την εξωτερική σκάλα της κύριας εισόδου θα απομακρυνθούν τα κεραμικά πλακίδια και θα επιστρωθεί με μάρμαρο που θα αδροποιηθεί η επιφάνειά του. Θα απομακρυνθούν τα μεταγενέστερα σκιάδια από λαμαρίνα πάνω από τα ανοίγματα της βόρειας όψης και όλα τα εξωτερικά κουτιά από τις Η/Μ εγκαταστάσεις δεν θα τοποθετηθούν πάνω στο κτίριο.

Εσωτερικές παρεμβάσεις:

Οι χώροι του κτιρίου αναδιατάσσονται ώστε να φιλοξενήσουν τις χρήσεις του κτιρίου σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη:

Στο ισόγειο περιλαμβάνονται οι εξής χώροι:

  • Γραφείο Ι, Γραφείο ΙΙ με γραμματεία, Κουζίνα, Αίθουσα διδασκαλίας Ω1 (ΑΜΕΑ), Αίθουσα πρόβας, Αποθήκη ΙΣ.1, Αποθήκη ΙΣ.2, WC ΑΜΕΑ, WC ανδρών, WC γυναικών, κλιμακοστάσιο.

Στον όροφο: Αίθουσες διδασκαλίας Ω2, Ω3 , Ω4, Ω5, Ω6, Αίθουσες διδασκαλίας Φ1, Φ2, Φ3, Φ4,

Φ5, Φ6 Αποθήκη ΟΡ.1, Αποθήκη ΟΡ.2, WC ανδρών, WC γυναικών.

Στο υπόγειο:

  • Αποθήκη.ΥΠ.1, Αποθήκη.ΥΠ.2, Αποθήκη.ΥΠ.3, Η/Μ Χώρος 1, Η/Μ Χώρος 2.