26 °C Rethymno, GR
19/08/2022

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΧΕ

Αρχές του έτους οι εργασίες βιοκλιματικής ανάπλασης κάθετων κεντρικών οδών του Ρεθύμνου

Στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου, αναμένεται να κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου βιοκλιματικής ανάπλασης των κεντρικών δρόμων της πόλης του Ρεθύμνου. Η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι έτοιμη για να σταλεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» (ΟΧΕ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.235.000 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ εκτιμάται πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του χρόνου.

Η νέα ανάπλαση που σχεδιάζει ο Δήμος Ρεθύμνου αφορά σε επτά κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις οδούς Δασκαλάκη, Χατζηδάκη, Πρεβελάκη, Καζαντζάκη, Καστρινάκη, Ασκούτση και Παρρέν Σιγανού, που συνδέονται με τις αναπλασμένες οδούς Μοάτσου και Λεωφόρου Κουντουριώτου -καθώς και την οδό Παρρέν Σιγανού- που συνδέει τις οδούς Πρεβελάκη και Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με το έργο μεταξύ άλλων, κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια με ελάχιστο πλάτος σε κάποια σημεία το 1 μέτρο και 60 εκατοστά, τοποθετείται λωρίδα όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες, χρησιμοποιούνται στις διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών τσιμεντοκυβόλιθοι, ενώ το ελάχιστο πλάτος διέλευσης οχημάτων είναι τα 3.20 μέτρα. Το μέγιστο είναι τα 3.50 μέτρα.

Όπως έχει επανειλημμένως τονίσει ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Ρεθύμνου, Άγγελος Μαλάς, το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο, καθώς πρόκειται ανάπλαση κεντρικών οδών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της ευρύτερης φιλοσοφίας του δήμου για την βιώσιμη κινητικότητα. Οι κεντρικές αυτές οδοί θα συνδέονται με το σχεδιαζόμενο βιοκλιματικό έργο κατασκευής του υπόγειου πάρκινγκ στους Τέσσερις Μάρτυρες.

Τεχνική περιγραφή

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανάλογα με αυτά των υφισταμένων αναπλάσεων με κύριο υλικό τον κυβόλιθο. Ειδικότερα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση 7 οδών στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου. Οι 6 από αυτές συνδέουν κάθετα τις ήδη αναπλασμένες κεντρικές αρτηρίες της πόλης Λεωφόρο Κουντουριώτου και οδό Μοάτσου. Ο 7 δρόμος (Παρρέν Σιγανού) είναι παράλληλος των κεντρικών αρτηριών.

Το συνολικό μήκος ανάπλασης και των 7 δρόμων είναι περίπου 800 μέτρα. Η συνολική επιφάνεια ανάπλασης και των 7 δρόμων είναι περίπου 9.000 τ.μ.

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την ανάπλαση των οδών, την διευκόλυνση κίνησης στον πεζό, την άνετη πρόσβαση όλων των οδών από Α.Μ.Ε.Α., τη διατήρηση κατά το δυνατόν θέσεων στάθμευσης και τη δημιουργία εσοχών – θέσεων στάθμευσης σε δίκυκλα.

Σε όλες τις οδούς κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος αυτών τα 1.60 μ. Στη μία πλευρά, ανάλογα με το εκάστοτε πλάτος, τοποθετείται λωρίδα όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες.

Υλικά: Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι κατά κύριο λόγο όμοια με αυτά των αναπλάσεων της Λεωφόρο Κουντουριώτου και της οδού Μοάτσου.

Συγκεκριμένα:

Τσιμεντοκυβόλιθος χρώματος γκρι διαστάσεων 10×10 και 10×20, βιομηχανικό δάπεδο (μπετόν), χρώματος γκρι με κύρια χρήση σε ράμπες – προσβάσεις σε γκαράζ, κράσπεδα από τσιμέντο. Ειδικά στο ανατολικό τμήμα ανάπλασης της οδού Ασκούτση, κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος από βιομηχανικό χρωματιστό μπετόν και ο κυβόλιθος που περιβάλλει τον ποδηλατόδρομο, διακόπτεται από λωρίδες λευκού μαρμάρου πλάτους 10 εκατοστών.

Να σημειωθεί ότι:

Όλες οι διαβάσεις πεζών και οι διασταυρώσεις οδών είναι υπερυψωμένες και με επίστρωση από τσιμεντοκυβόλιθο 2 αποχρώσεων.

Σε όλο το μήκος των δρόμων χρησιμοποιείται άσφαλτος, με εξαίρεση την οδό Παρρέν Σιγανού που επιλέχτηκε, ως δρόμος γειτονιάς, να επιστρωθεί σε όλο το μήκος με τσιμεντοκυβόλιθο.

Ο τσιμεντοκυβόλιθος χρησιμοποιείται ως υλικό και για την επίστρωση όλων των εσοχών που δημιουργούνται για θέσεις στάθμευσης.

Στο τμήμα του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού Πρεβελάκη με αρχή από Λεωφόρο Κουντουριώτου και για 35 περίπου μέτρα προτείνεται η ανακατασκευή του υφιστάμενου διαχωριστικού τοίχου του εκεί Δημοτικού Σχολείου με στόχο τη μεγαλύτερη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου.

Το ελάχιστο πλάτος διέλευσης αυτοκινήτων είναι τα 3,20 μέτρα (Πρεβελάκη – Σιγανού – Καστρινάκη) και το μέγιστο πλάτος διέλευσης αυτοκινήτων είναι τα 3,50 μέτρα (Δασκαλάκη – Χατζηδάκη – Καζαντζάκη – Ασκούτση).

Αστικός εξοπλισμός: Κάδοι μικρο-απορριμμάτων, καθιστικά από μεταλλικό σκελετό και πλάτη – κάθισμα από ξύλινες πήχεις, φωτιστικά σε μεταλλικό ιστό.

Φύτευση: Εκατέρωθεν όλων των εσοχών δημιουργούνται ζαρντινιέρες για χαμηλό πράσινο και σε πεζοδρόμια με υφιστάμενες δενδροστοιχίες δημιουργούνται, όπου αυτό είναι εφικτό (οδοί Δασκαλάκη, Χατζηδάκη), ενιαίοι χώροι χώματος (ζαρντινιέρες) για διευκόλυνση ανάπτυξης των δένδρων.

Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ: Σε όλη την περιοχή παρέμβασης υπάρχει πρόβλεψη για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προβλέπεται όδευση τυφλών στη μία πλευρά του δρόμου (δυτικό ή ανατολικό πεζοδρόμιο), διαβάσεις με τις απαιτούμενες ράμπες ώστε να μην υπάρχει υψομετρική διαφορά σε σχέση με την επιφάνεια των δρόμων.