30 °C Rethymno, GR
18/08/2022

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αυξημένο ενδιαφέρον για το έργο του δημοτικού φωτισμού του Ρεθύμνου

Τεράστιο ενδιαφέρον καταγράφεται από όλες τις μεγάλες εργολήπτριες εταιρείες της χώρας για το έργο του Δήμου Ρεθύμνου που αφορά στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού φωτισμού της πόλης και των οικισμών. Παράλληλα με το ενδιαφέρον όμως υπήρξαν και πολλά ερωτήματα σε σχέση με το περιεχόμενο της διακήρυξης και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λόγω καλοκαιριού πολλά εργοστάσια που παράγουν τα υλικά, που είναι προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ήταν κλειστά, αποφασίστηκε και δόθηκε παράταση τριών εβδομάδων για την υποβολή προσφορών, όπως εξήγησε στα «Ρ.Ν.» ο γενικός γραμματέας του δήμου Ρεθύμνου, Μαρίνος Ρουσιάς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προθεσμία έως και τις 4 Οκτωβρίου για να υποβάλλουν τις προσφορές για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

«Αποφασίστηκε και δόθηκε παράταση τριών εβδομάδων για το διαγωνισμό του έργου, που αφορά στο δημοτικό φωτισμό. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους υποψήφιους, οι οποίοι υπέβαλλαν σειρά ερωτημάτων προς τον δήμο σε σχέση με το έργο και αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Παράλληλα επειδή τα περισσότερα εργοστάσια ήταν κλειστά λόγω του καλοκαιριού και στις απαιτήσεις του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα υλικά οδηγηθήκαμε σε μια μικρή παράταση για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους υποψήφιους. Δε μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσες θα είναι οι προσφορές αλλά η πρώτη εικόνα από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για το έργο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική μιας και όλες οι μεγάλες εργολήπτριες εταιρίες της χώρας έχουν καταθέσει ερωτήματα» ανέφερε ο κ. Ρουσιάς.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 4.050.000 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), του ΥΠΕΚΑ που είναι τεχνικός σύμβουλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΚΑ. Το έργο του οδοφωτισμού αφορά σε όλες τις δημοτικές ενότητες, σε όλες τις έδρες των παλιών καποδιστριακών δήμων και εκτός από την πόλη οδοφωτισμός έχει προβλεφθεί και ακόμα σε 20 χωριά, όπου καταγράφονται μεγάλες καταναλώσεις και υπάρχουν μεγάλα δίκτυα οδοφωτισμού.

Περιλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση περισσότερων από 7.000 λαμπτήρων τύπου Led, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην πόλη, αλλά και στους οικισμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, έχει ως στόχο την εξασφάλιση ποιοτικού και επαρκή φωτισμού.

Ο οδοφωτισμός αφορά την πόλη και τους οικισμούς και θα καλύψει το μητροπολιτικό δήμο σε ποσοστό 70%. Ο χρόνος παράδοσής του έργου, όπως προβλέπεται στον διαγωνισμό είναι το ένα έτος, ωστόσο σε κάθε περιοχή που θα τοποθετείται αυτός θα δίδεται προς χρήση.

Η τεχνική περιγραφή

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη για την τεχνική περιγραφή του έργου η μελέτη αφορά:

α) στην αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με: – την προμήθεια και εγκατάσταση νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων διόδων εκπομπής φωτός (LED), σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων των οδών, – την προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων τεχνολογίας LED, σε αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε παραδοσιακά φωτιστικά σώματα της παλιάς πόλης, – την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών μονάδων LED εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων.

β) στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο.

Η αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού θα πρέπει να τηρεί κατ’ ελάχιστον τους κάτωθι όρους: α) τήρηση των κανονισμών φωτισμού, ·β) μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας με επίτευξη εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση ·γ) ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του συστήματος δημοτικού φωτισμού, και δ) βιωσιμότητα της παρούσας επένδυσης, που θα εξασφαλίζεται μέσω της εξοικονόμησης πόρων από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος δημοτικού φωτισμού.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης και ειδικότερα η προμήθεια, η τοποθέτηση / εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η τεχνική παρακολούθηση, και η συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων και του συστήματος ελέγχου διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης. Η προμήθεια χωροθετείται σε οδούς και πλατείες του Δήμου Ρεθύμνης, και θα καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου. Θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά στις οδούς του Δήμου και στην πλειοψηφία των πλατειών. Ειδικότερα, η υπό ανάθεση προμήθεια περιλαμβάνει: – την αποξήλωση των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων στα σημεία που θα υποδειχθούν, – την προμήθεια των νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, – την αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED σε παραδοσιακά φωτιστικά, – την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών μονάδων LED εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, – την προμήθεια συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού, τόσο του αναγκαίου λογισμικού (software) όσο και του εξοπλισμού (hardware), για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού μέσω Η/Υ, – την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών, πλέον των ρητά άνωθεν αναφερόμενων, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού, – τον ποιοτικό έλεγχο και την εκτέλεση κατάλληλων δοκιμών (testing) των φωτιστικών και των άλλων υλικών που θα εγκατασταθούν, – την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων και του επί μέρους εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού στην θέση των αποξηλωμένων παλαιών φωτιστικών σωμάτων, – την ηλεκτρολογική σύνδεση των νέων φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου δημοτικού φωτισμού, – τη ρύθμιση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού και την διασύνδεσή του με το σύστημα GIS του Δήμου Ρεθύμνης, – την θέση σε λειτουργία του νέου δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, – τη δοκιμαστική παρακολούθηση του συστήματος για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, – την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων και δοκιμών για τον προσδιορισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης κόστους του συστήματος δημοτικού φωτισμού, – την υποχρέωση ανταπόκρισης σε περίπτωση αστοχίας σε οτιδήποτε αφορά στην παρούσα προμήθεια ως αναφέρεται παραπάνω είτε αφορά στην αντικατάσταση του βλαβέντος εξοπλισμού με νέο είτε αφορά στην επαναρύθμιση τού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δημοτικού φωτισμού.