21 °C Rethymno, GR
20/05/2022

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Βήματα για την αναβίωση της Σχολής Ασωμάτων Αμαρίου

Στο στάδιο της αξιολόγησης ο διαγωνισμός για την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονής

Δρομολογούνται σταδιακά από την Περιφέρεια Κρήτης οι πρώτες ενέργειες για την αναβίωση της Σχολής Ασωμάτων. Ήδη τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, με την Ανυφαντάκης Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Α.Ε., ο οποίος πρόεκυψε μετά από διαγωνισμό και έχει ήδη κατακυρωθεί από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, που θα ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες περίφραξης του χώρου της σχολής. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης με 200.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι και ο διαγωνισμός που αφορά στη μελέτη αναβίωσης της σχολής. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε πρόσφατα σε δηλώσεις της η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, στο περιθώριο της παρουσίασης του απολογισμού της Π.Ε.Ρ. για το 2021, σύντομα αναμένεται η πρόσληψη ενός ατόμου που θα αναλάβει τη διαχείριση της σχολής.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο το 2018 παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης η χρήσης 13 ακίνητων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων συνολικού εμβαδού 503 στρεμμάτων με τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις τους, που βρίσκονται στο Δήμο Αμαρίου του Νομού Ρεθύμνης.

Η παραχώρηση ορίστηκε για χρονικό διάστημα 25 έτη με δυνατότητα παράτασης για 10 έτη. Σκοπός της παραχώρησης είναι η αξιοποίηση – αναβάθμιση – επαναλειτουργία του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Ασωμάτων και η δημιουργία πρότυπου Αγροκτήματος επιδεικτικού χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην αναβίωση και αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων μέσα από την μετατροπή της σε πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου, αλλά και στην σύνδεση πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης για όλη την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιου του 2021 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό και στον Δήμο Αμαρίου, μέσω της οποίας καθορίστηκε το πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές», καθώς και η επαναλειτουργία της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων.

Τον περασμένο Αύγουστο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, ενέκρινε τη διακήρυξη της μελέτης που αφορά τις νέες κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό για την μετεγκατάσταση της Σχολής Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων Αμαρίου, διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων η γραφειοκρατία για την αξιολόγηση των προσφορών είναι χρονοβόρα, οπότε δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των κτιριακών έργων απαιτείται η εκπόνηση των πλήρων μελετών των κτιριακών έργων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου.

Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν σε δύο στάδια, οριστικής και εφαρμογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες (122.542,52€): Θεωρείται ότι ο μελετητής θα μελετήσει εξ’ αρχής το έργο με βάση το πρόγραμμα (Masterplan) που του παραδίδεται. Απαιτείται η εκπόνηση του σταδίου της οριστικής και της εφαρμογής.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες (15.025,35€): Αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Στατικές μελέτες (103.119,34€): εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (70.794,17€) εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. Περιλαμβάνουν τη μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ.

– Μελέτες Υδραυλικών έργων (98.572,30€): αφορούν μελέτες οριοθέτησης- διευθέτησης ρεμάτων και την Μελέτη Επεξεργασίας Αποβλήτων και εκπονούνται σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής με παράλειψη του σταδίου της προκαταρκτικής.

– Ενεργειακές Μελέτες (47.871,75€): αφορούν τη μελέτη Φ/Β Συστήματος.

– Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (33.452,10€).

– Γεωργικές Μελέτες (14.361,52€): αφορούν τη μελέτη του εξοπλισμού λειτουργίας της μονάδας.

Το κόστος για το σύνολο των μελετών ανέρχεται σε 721.183,91€ συν ΦΠΑ και θα καλυφτεί με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης των απαραιτήτων κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν τις λειτουργίες της Σχολής.

Τα υπάρχοντα κτίρια της παλαιάς Σχολής Ασωμάτων είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω παρωχημένου σχεδιασμού δεν μπορούν να στεγάσουν τις ανάγκες της νέας αναβαθμισμένης μονάδας.

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων μελετήθηκε, ώστε να σέβεται την υφιστάμενη εικόνα και φυσιογνωμία του σταθμού και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και της Αρχαιολογίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές εξυπηρετούν την εκπαίδευση αγροτών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας, επεξεργασίας του γάλακτος και βελτίωσης βοσκοτόπων και ζώων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο συστήθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων», ενώ ανοίχτηκε και τραπεζικός λογαριασμός στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (10/12/2021).

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει συνεδριάσει δυο φορές τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, όπου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για την πορεία του έργου και της εταιρείας, ενώ ορίστηκε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εκπρόσωπος για την διεκπεραίωση Τραπεζικών συναλλαγών και ορίστηκε και ο λογιστής.