27 °C Rethymno, GR
21/09/2021

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Εργαλείο ανάπτυξης για τον Δήμο Ρεθύμνου το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

-Το σχέδιο περιλαμβάνει δυο σενάρια για εναλλακτικές μετακινήσεις, ελεύθερους χώρους για τους πολίτες

Ως ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης για τον Δήμο Ρεθύμνου χαρακτηρίζεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που θα υιοθετήσει η δημοτική αρχή. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τη φιλοσοφία για το μέλλον της πόλης, ώστε αυτή να καταστεί ακόμα πιο φιλική προς τους πολίτες της, προσφέροντας ελεύθερους χώρους και τρόπους μετακίνησης φιλικούς προς το περιβάλλον αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Το Σχέδιο βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ρέθυμνου χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 65.000 ευρώ και ανατέθηκε σε εταιρία, η οποία κατάρτισε ένα πλάνο, το οποίο εμπεριέχει δυο σενάρια για τις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης. Μετά τη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε χθες με τους τοπικούς φορείς και τη δημοτική αρχή το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει ένα εκ τω δυο σεναρίων πάνω στο οποίο θα βασίσει τον σχεδιασμό ανάπτυξής της για τα επόμενα 15 και πλέον χρόνια.

Ουσιαστικά το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αφορά στην αλλαγή των συμβατικών συνηθειών μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης του Ρεθύμνου και στην παράλληλη αλλαγή των υποδομών και των επιμέρους πολιτικών και ρυθμίσεων.

Ο στόχος είναι ο μετασχηματισμός της πόλης του Ρεθύμνου σε μια πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και έξυπνη αναφορικά με τον τομέα των μετακινήσεων.

Σε μια πόλη, όπου το αυτοκίνητο δεν θα είναι ο αποκλειστικός τρόπος μετακίνησης, αντίθετα το κάθε μεταφορικό μέσο θα έχει το χώρο και τον ρόλο που του αρμόζει, συγκροτώντας ένα ενιαίο και λειτουργικό δίκτυο, οριοθετημένο και προστατευμένο κέντρο, σαφείς και προσβάσιμες περιφερειακές κεντρικότητες και ήσυχες γειτονιές που συνδέονται με αποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία και ασφαλείς και ελκυστικές υποδομές για περπάτημα, για ποδήλατο και για μετακινήσεις με μέσα κοινής χρήσης.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ είναι:

– Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ρύπανσης που αφορά στις μετακινήσεις,

– Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος,

– Βελτίωσης δημόσιας υγείας,

– Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση,

– Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου,

– Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα,

– Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας,

– Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων,

– Διαχείριση εποχικότητας στις μετακινήσεις – Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

– Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών,

– Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών.

Οι μελετητές αναπτύσσουν δυο σενάρια για το σχέδιο του Ρεθύμνου, ένα το οποίο χαρακτηρίζουν ήπιο / συντηρητικό και ένα δεύτερο όπου χαρακτηρίζεται ριζοσπαστικό. Κάθε σενάριο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων που επιχειρούν να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα.

Τα δύο σενάρια έχουν και κοινά μέτρα. Το ριζοσπαστικό σενάριο έχει όλα τα μέτρα του ήπιου σεναρίου και επιπλέον μέτρα…

Και για τα δύο σενάρια παρουσιάζονται θεματικές παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς:

– Νέα ιεράρχηση δικτύου με αποκλεισμό των διαμπερών ροών για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

– Περιοχές προστασίας | Π. Πόλη, περιφερειακά κέντρα, σχολεία, πλατείες (σχολικοί δακτύλιοι, περιοχές ήπιας Κ.).

– Σαφής προώθηση της συγκοινωνίας με απόδοση χώρου και προτεραιότητας.

– Ανακατανομή δημόσιου χώρου / Πράσινες διαδρομές • βελτίωση υποδομών για περπάτημα και ποδήλατο και σύνδεση δημόσιων χώρων, κεντρικών οικιστικών πυρήνων και χώρων πρασίνου.

– Αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων για ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας.

– Χώροι στάθμευσης και περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης.

– ΣΚΠ (bike-sharing) και θέσεις ΦΗΟ.

Ειδικότερα, το ήπιο σενάριο επικεντρώνεται σε σχετικά συντηρητικές παραδοχές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας.

– Παρουσιάζεται Νέα ιεράρχηση δικτύου με σημαντικό περιορισμό των διαμπερών ροών για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

– Προτείνονται Περιοχές προστασίας | κέντρο, περιφερειακά κέντρα, σχολεία, πλατείες – έμφαση στην Π. Πόλη και στις βασικές γειτονιές, δρόμοι έμπροσθεν σχολείων κ.α.

– Ήπια προώθηση της συγκοινωνίας με νέες συνδέσεις περιοχών και συνδέσεις προς το κέντρο.

– Προτείνονται οδοί για Ανακατανομή δημόσιου χώρου / Πράσινες διαδρομές • βελτίωση υποδομών για περπάτημα και λίγες διαδρομές ποδηλατοδρόμων (9,6km πράσινων διαδρομών και 12,1km διαδρομές ποδηλατοδρόμων).

– Προτείνεται η αναδιαμόρφωση 17 διασταυρώσεων για ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας.

– Προτείνονται 3 νέοι χώροι στάθμευσης γειτονιάς, αξιοποίηση 14 υφιστάμενων χώρων, 5 νέοι περιμετρικοί χώροι στάθμευσης και 35 περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης.

– Προτείνονται 34 ΣΚΠ (σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων) και 25 θέσεις ΦΗΟ.

Τελικός χρονικός ορίζοντας – 15ετία.

Το ριζοσπαστικό σενάριο επικεντρώνεται σε συντηρητικές παραδοχές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας. Παρουσιάζεται Νέα ιεράρχηση δικτύου με αποκλεισμό των διαμπερών ροών για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Προτείνονται εκτεταμένες Περιοχές προστασίας | κέντρο, περιφερειακά κέντρα, σχολεία, πλατείες. Δραστική προώθηση της συγκοινωνίας με νέες συνδέσεις περιοχών και ενίσχυση των υφιστάμενων. Προτείνονται οδοί για Ανακατανομή δημόσιου χώρου / Πράσινες διαδρομές • βελτίωση υποδομών για σαφή ενίσχυση περπατήματος και διαδρομές ποδηλατοδρόμων (24 km πράσινων διαδρομών και 29 Km διαδρομές ποδηλατοδρόμων).

– Προτείνεται η αναδιαμόρφωση 27 διασταυρώσεων για ενίσχυση Οδική Ασφάλεια.

– Προτείνονται τέσσερις νέοι χώροι στάθμευσης γειτονιάς, αξιοποίηση 19 υφιστάμενων χώρων, 8 νέοι περιμετρικοί χώροι στάθμευσης και 9 περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης.

Προτείνονται 54 ΣΚΠ και 39 θέσεις ΦΗΟ (φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων).

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, Άγγελος Μαλάς, μιλώντας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστική Κινητικότητας ανέφερε: «Παρουσιάζονται διαφορές προτάσεις με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε σενάριο και από κει και πέρα γίνεται μια ανάλυση σε σχέση με το πόσο ρεαλιστική είναι η κάθε πρόταση ανάλογα με την εποχή του κάθε σχεδιασμού. Προφανέστατα μπορούν να ακολουθηθούν άλλοι τρόποι για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες μας είναι ότι επειδή ο Δήμος τις πρακτικές αυτές τις ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια και είναι σε πρωτοποριακό επίπεδο για όλη την Ελλάδα, ένα κομμάτι από όσα προβλέπονται στο ΣΒΑΚ έχει ήδη εφαρμοστεί και το βλέπουμε ήδη στην πόλη μας.

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ αφορά ένα μακρόπνοο σχεδιασμό μέσα από το οποίον θα μπορέσει το δημοτικό συμβούλιο να επιλέξει το κατάλληλο σχέδιο για αυτό δίδονται και εναλλακτικές που επιθυμούμε να κινηθεί η πόλη μας τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, βλέπουμε ήδη τα οφέλη της αστικής κινητικότητας στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα σε συνάρτηση με τον τουρισμό που αφορά το στενό αστικό κέντρο. Το κομμάτι που εκπονούμε τώρα είναι συνολικότερο και περιλαμβάνει τις νέες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την νομοθεσία και ευελπιστούμε ότι μετά την κατάρτισης και του τελικού ΣΒΑΚ θα έχουμε ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα βάζουμε προδιαγραφές στους άξονες σε οτιδήποτε έργο εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα και γενικότερα στον σχεδιασμό του δήμου μας. Υπάρχουν δυο πλάνα που προτείνει το σχέδιο και το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να επιλέξει ποιο θα υιοθετήσει. Πρόκειται για μια φιλοσοφία, ένα «ευαγγέλιο» με άξονες και στόχους και εμείς θα επιλέξουμε τους τρόπους που θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».