Ευκαρπίας έπαινος για τον Ιστορικό Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι»