6 °C Rethymno, GR
26/01/2022

Η «Γραφοτεχνική Κρήτης» παρούσα στη νέα «πράσινη» εποχή

Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά την έλευση της πανδημίας, οι πράσινες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μεγάλη άνοδο σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την υιοθέτηση και εφαρμογή των δεκαεπτά (17) στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει διακηρύξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στην ήπια και κοινωνικότερη προσαρμογή των πολιτών και των κρατών στις συνθήκες αγοράς που έχει δημιουργήσει η παγκοσμιοποίηση. Ειδικά, η περίοδος της πανδημίας έδειξε ότι οι πολίτες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα «πράσινα» διακυβεύματα και ουσιαστικά καλούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην ανάγκη τους για τη διαφύλαξη θεμελιωδών αξιών που αφορούν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ένας λόγος παραπάνω για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα σαν την Ελλάδα και σε έναν τόπο σαν την Κρήτη, όπου το φυσικό περιβάλλον βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων, στη διατήρηση της υγείας των οικοσυστημάτων, στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και των αποβλήτων και στον περιορισμό των εκπομπών αερίου που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στην παροχή πράσινων αγαθών και υπηρεσιών. Ένας τόπος, δηλαδή, και μια οικονομία που ευνοούν την επένδυση στην αντίληψη και πρακτική της οικολογικής υπευθυνότητας και της καλλιέργειας ατομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών συμπεριφορών που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και το περιβάλλον που ζει και θα ζήσουν οι επόμενες γενιές.

Υπό αυτό το επιχειρηματικό και αναπτυξιακό πρίσμα, η εταιρεία «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε.» προχώρησε στην εγκατάσταση στην έδρα της στο Ρέθυμνο φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Net Metering ισχύος 100 KW, με την εκτιμώμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού σταθμού να ανέρχεται στις 160.000 kwh/έτος, το οποίο θα αποσοβήσει περίπου 180 τόνους διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή ολοκλήρωσε η «ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα». Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου σταθμού προβλέπονται μειωμένες απώλειες κατά τη μερική σκίαση και υψηλότερη απόδοση μέσω της περισσότερης αντανάκλασης στην επιφάνεια του κυττάρου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Net Metering, σύμφωνα με την εταιρεία εγκατάστασης, αποτελεί στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης στης Ελλάδας, την καλύτερη επιλογή για ενεργοβόρους καταναλωτές, γιατί πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος πετυχαίνει και τη μείωση του κόστους του ρεύματος που καταναλώνουν. Το ενδιαφέρον που έχουν δείξει οι κρητικές επιχειρήσεις για την πράσινη μετάβαση και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως η «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ», έχουν οδηγήσει στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης της υπουργικής απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας για την επέκταση του ορίου του Net-Metering στο νησί από 100 kW σε 3 MW, κάτι που θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, επόμενη μέρα της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, στη «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ» θα παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα από τον φωτοβολταϊκό σταθμό που κοσμεί την οροφή των εγκαταστάσεων της, που πέρα από μια εντυπωσιακή εικόνα, προσφέρει το δικό του λιθαράκι στο ενεργειακό μέλλον του Ρεθύμνου, της Κρήτης και της χώρας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινή παγκόσμια προσπάθεια για διεύρυνση της πράσινης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη.