13 °C Rethymno, GR
22/03/2023

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Θωρακίζονται περιβαλλοντικά τα χωριά του δήμου Αγίου Βασιλείου

Σειρά έργων που στόχο έχουν τη περιβαλλοντική θωράκιση του τουριστικού δήμου Αγίου Βασιλείου είναι σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή.

Το μεγάλο έργο κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς αυτή την περίοδο εκτελείται το κομμάτι που αφορά στο κεντρικό σύστημα του βιολογικού, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρωθήκαν δυο ακόμα υποέργα, που αφορούν στα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα. Αυτή την περίοδο το έργο υλοποιείται σε σημεία στα οποία δεν προκαλείται όχληση,ενώ δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ούτε την περίοδο της τουριστικής σεζόν που ξεκινά τον Απρίλιο, καθώς και εκείνους τους μήνες θα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υποχρεωτικό «φρένο» μπαίνει σε τμήμα του έργου εξαιτίας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων πολίτη που διεκδικεί ως ιδιόκτητη , έκταση, η οποία όμως είναι δημοτική, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, που υποστηρίζει οτι την έχει αγοράσει για την υλοποίηση του έργου..Τα ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον ίδιο θα εκδικαστούν στις 11 του Φλεβάρη.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο υποέργο του μεγάλου έργου του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά, περιλαμβάνει την εγκατάσταση επεξεργασίας της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα της Π.Ε. Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 4.533.650,00€.

Το έργο δημοπρατήθηκε στα 4,34 εκατομμύρια ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 3,6 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ) και το ανέλαβε η Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία πετυχαίνοντας έκπτωση της τάξης του 2,7% επί της αρχικής τιμής μεταξύ 3 προσφορών.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στου 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2021, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλάνου (ΠΕΠ) Κρήτης.

Προβλέπει τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά. Σημειώνεται ότι η κατασκευή της σύγχρονης μονάδας του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχής της Γυαλιάς, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα «καλύπτεται» από τον βιολογικό που διαθέτει η Αγία Γαλήνη, καθώς και από τον «μικρό» βιολογικό του Πλακιά, ο οποίος όμως εξυπηρετεί τις ανάγκες μόλις λίγων χιλιάδων κατοίκων, τη στιγμή που ο νέος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες πάνω από δώδεκα χιλιάδων ατόμων.

Το νέο σύγχρονο έργο θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των νότιων περιοχών του Ρεθύμνου, καθώς θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, στόχος του έργου ήταν από την πρώτη στιγμή η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα χωριά που θα εξυπηρετήσει ο νέος βιολογικός του Πλακιά είναι οι κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου και μάλιστα πρόκειται για τους οικισμούς, Ασώματος, Λευκόγεια, Μαριού, Μύρθιος και Δαμνόνι στα ανατολικά, η περιοχή της Σούδας και ο οικισμός των Σελλίων στα δυτικά, καθώς και η παραθαλάσσια οικοδομική ενότητα του Πλακιά.

Η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού αποτελεί ένα αναγκαίο έργο που προστατεύει την δημόσια υγεία αλλά και το φυσικό περιβάλλον σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου βιολογικού θα υπάρχει ποσοστό κάλυψης του 95% του πληθυσμού της δημοτικής ενότητας Φοίνικα.

 

Η τεχνική περιγραφή του έργου

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

– Την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς.

– Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς.

– Τα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, με τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

– Περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

– Υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει, θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης, αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά από το πέρας του ορίζοντος σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με τον σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.

 

Προτεραιότητα για τον δήμο η διαχείριση των λυμάτων

Την ίδια στιγμή για τη θωράκιση των περιοχών της δημοτικής ενότητας Λάμπης και συγκεκριμένα σε Κοξαρέ, Λαμπινή, Μυξόρουμα και Αγία Πελαγία.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης μιλώντας στα «ΡΝ» τόνισε πως στο σύνολο του το πρόγραμμα του δήμου στηρίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Οι κατασκευές των βασικών υποδομών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες των βιολογικών είναι βασική προτεραιότητα μας και στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση λυμάτων των οικισμών και βέβαια στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Έχουμε καταφέρει να εντάξουμε (ή αναμένουμε ένταξη) σε προγράμματα χρηματοδότησης σειρά αντίστοιχων έργων σε ολόκληρο τον δήμο τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων του 74,5 % του μόνιμου πληθυσμού. Ειδικότερα, αυτή την περίοδο υλοποιείται το μεγάλο έργου του βιολογικού καθαρισμού στον Πλακιά που θωρακίσει τόσο την τουριστική ζώνη του Πλακιά όσο και τα χωριά Σελλιά, Μαριού, Λευκόγεια, Μύρθιος και Ασώματος, τα οποία θα εξυπηρετούνται από πλήρη βιολογικό καθαρισμό. Το έργο προχωράει, ωστόσο έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα αναφορικά με ένα οικόπεδο το οποίο ο δήμος μας το έχει αγοράσει, από κάποιον όπου ισχυρίζεται ότι το οικόπεδο είναι δικό του. Η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί στις 11 του μήνα. Κατά τα άλλα όμως το έργο προχωράει και από την πληροφόρηση που έχω από την περιφέρεια, οι εργασίες βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων από τη σύμβαση χρονοδιαγραμμάτων. Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο υποέργο για την ολοκλήρωση του βιολογικού του. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου και με τα υπόλοιπα έργα – τους άλλους βιολογικούς καθαρισμούς – που έχουμε κάνει ως δήμος συμπεριλαμβανομένου του έργου βιολογικού Κοξαρές, Λαμπινής, Μυξόρουμα, Αγίας Πελαγίας, Παλέ προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα «Α.τριτσης» (που έχει δημοπρατηθεί) και το βιολογικό καθαρισμού του Ροδάκινου με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ από το υπουργείο υποδομών και 700.000ευρω από το πρόγραμμα «Α.Τριτσης» (έχει δημοπρατηθεί), η πρώην δημοτική ενότητα Φοίνικα, θα έχει καλυφθεί με βιολογικούς σε ποσοστό 90-92% γιατί έχουμε ήδη ολοκληρώσει τους βιολογικούς καθαρισμούς σε Αγκουσελιανά, Καλή Συκιά, ο βιολογικός του Πλακιά καλύπτει τα υπόλοιπα χωριά. Στη δημοτική ενότητα Λάμπης έχουμε κάνει βιολογικούς σε Σπήλι, Ακούμια, Αγία Γαλήνη που λειτουργούν ήδη .Τώρα θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται οι βιολογικοί σε Μιξόρρουμα Λαμπινή, Αγία Πελαγία , και ετοιμάζουμε τώρα μελέτες βιολογικών για τη Μουρνέ, τα Κεραμέ και την Αγία Παρασκευή. Εκτιμώ ότι το επόμενο τρίμηνο θα είμαστε έτοιμοι για την δημοπράτηση τους. Όσο το δυνατόν μπορούμε θα κάνουμε έργα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς έχουμε θέσει ως προτεραιότητα έργα και δράσεις που θα προασπίζονται την προστασία του περιβάλλοντος».