15 °C Rethymno, GR
23/03/2023

ΕΝΩ ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Με επικαιροποιημένη μελέτη η δημοπράτηση του κεντρικού βιολογικού στον Πλακιά

- Η ολοκλήρωση του έργου θα θωρακίσει περιβαλλοντικά τον νότιο δήμο του νομού

Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την κατασκευή των δικτύων του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά του δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι οι δοκιμαστικές λειτουργίες τους. Παράλληλα, ο δήμος τις επόμενες μέρες θα παραδώσει τις επικαιροποιημένες μελέτες για το κεντρικό σύστημα του βιολογικού, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί, σύμφωνα με την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου Ελένη Ρανουτσάκη, το νέο έτος.
Ένα έργο καθοριστικής σημασίας για ολόκληρο τον νότιο δήμο του νομού, το οποίο αναμένεται να δώσει με την ολοκλήρωση του περιβαλλοντική ανάσα και θωράκιση σε μια κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή με διαρκώς αυξανόμενη κίνηση. Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί ζωτικής σημασίας για το νότιο Ρέθυμνο, καθώς στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές που θα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα τα λύματα κατέληγαν στις θάλασσες, τους ποταμούς και στα ρέματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.
Ωστόσο, το έργο αυτό έχει περάσει από σαράντα κύματα. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή του εξασφαλίστηκε το 2012, ενώ τα δυο υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 9.325.604 ευρώ, που αφορούσαν «Συλλογή, μεταφορά, και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά», δημοπρατήθηκαν 24 και 31 Δεκεμβρίου του 2013. Το έργο ξεκίνησε όμως λόγω των ημιτελών εργασιών και προκειμένου αυτό να μην τιναχθεί στον αέρα πέρασε ως έργο γέφυρα στο ΣΕΣ -νέο ΕΣΠΑ- προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου οι εργασίες που έχουν απομείνει είναι ελάχιστες και αφορούν επί της ουσίας σε σημειακές παρεμβάσεις και τελευταίες λεπτομέρειες και το έργο θα περατωθεί δίδοντας τέλος και στην αγωνία κατοίκων και επαγγελματιών των χωριών του δήμου Αγίου Βασιλείου, που τις τελευταίες δυο τουριστικές σεζόν «υπέφεραν» κατά την εκτέλεση των έργων, καθώς εκτός από τις σκόνες έρχονταν καθημερινά αντιμέτωποι με ανοιχτά χαντάκια, λακκούβες και παραιτημένα εργαλεία και άλλα υλικά, που εκτός όλων των άλλων έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων οδηγών και πεζών προκαλώντας διαμαρτυρίες και παράπονα από ντόπιους και επισκέπτες.
Χαρακτηριστικά, σε σχετικές δηλώσεις της η προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου Ελένη Ρανουτσάκη, ανέφερε: «Τα δίκτυα είναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, αυτήν την περίοδο γίνονται οι δοκιμαστικές λειτουργίες τους και αποκαταστάσεις από τους εργολάβους. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες ιδιαίτερα στο υποέργο που αφορά τα εσωτερικά δίκτυα όπου ο εργολάβος προχωρά με ρυθμούς χελώνας την αποκατάσταση που απαιτείται μέσα στα χωριά και εκκρεμεί η επικαιροποίηση της μελέτης για το κεντρικό σύστημα των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού από τον δήμο Αγίου Βασιλείου. Η μελέτη αυτή θα μας παραδοθεί τις επόμενες μέρες και άμεσα θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου».
Το έργο
Το έργο του βιολογικού του Πλακιά έχει τίτλο «Συλλογή, μεταφορά & επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης  περιοχής Πλακιά» και χωρίζεται στα παρακάτω υποέργα:
· 1ο υποέργο: «Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού: 4.216.524,41€. Η σύμβαση υπογράφτηκε με το ποσό των 2.014.947,13 ευρώ μετά την έκπτωση. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και αυτή την περίοδο γίνονται δοκιμές στο δίκτυο
· 2ο υποέργο: «Εσωτερικά δίκτυα συλλογής λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού 5.109.080,24 ευρώ. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφτηκε με το ποσό των 2.487.860,59 ευρώ. Οι εργασίες των δικτύων έχουν ολοκληρωθεί επίσης και γίνονται δοκιμαστικές λειτουργίες.
· 3o υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά δημοτικής ενότητας Φοίνικα» προϋπολογισμός: 3.831.000,00€
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:
– την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
– την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,
– την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
– την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
– περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής – μη αιχμής για χρονικό διάστημα 24 μηνών με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής ,
– υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (οικοδομικές άδειες, τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων κ.τ.λ.).
Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο παρατεταμένου αερισμού, ενώ ο σχεδιασμός πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που θα γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά το πέρας του ορίζοντα σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με το σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.
Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετώνται και σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν και στη β’ φάση (40ετία).
Συνεπώς ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του και τις υποδομές της β’ φάσης, οι οποίες δεν θα κατασκευαστούν από την α’ φάση.
Για το υποέργο αυτό εκκρεμεί η επικαιροποίηση της μελέτης από τον δήμο Αγίου Βασιλείου, η οποία αναμένεται να παραδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες ώστε η περιφέρεια να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου.
· Καταργήθηκε το 4ο υποέργο, δηλ. Η επισκευή-συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού.
· 5 Υποέργο: Εργασίες σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, προϋπολογισμού: 55.903,87ευρω. Το υποέργο αυτό έχει ολοκληρωθεί καθώς περιλαμβάνει την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ (που έχει πραγματοποιηθεί) για την μετατόπιση του δικτύου της όπου αυτό ήταν απαραίτητο καθώς και τη μεταφορά του στα αντλιοστάσια του έργου.
· 6 Υποέργο: Εργασίες επίβλεψης ανασκαφών από αρχαιολογία προϋπολογισμού: 15.000 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί καθώς περιελάμβανε την πληρωμή του αρχαιολόγου που είχε προσληφθεί για να επιβλέπει τις εκσκαφές των δικτύων.