17 °C Rethymno, GR
30/11/2021

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Νέοι δρόμοι για την καινοτομία στην εκπαίδευση: Επιμόρφωση Ευρωπαίων καθηγητών στο Ρέθυμνο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ρέθυμνο η τετραήμερη επιμόρφωση 16 Ευρωπαίων καθηγητών στo πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA226 με τίτλο: Καινοτόμα Σχολεία – Νέες μέθοδοι διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια Ψηφιακών Εργαστηρίων STEM (Innovative Schools: Teaching & Learning in the Digital Stem Labs).

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης με αντίστοιχους υπεύθυνους τον φυσικό κ. Βαγγέλη Άλτα και τον καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Δημήτρη Σταύρου.

Στην Ελλάδα, με βάση τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης, το κυρίως ζητούμενο είναι οι λεγόμενες «σκληρές» δεξιότητες, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αρίθμηση και η απομνημόνευση. Τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται συνήθως με παλαιού τύπου δασκαλοκεντρικές διδακτικές μεθόδους που υποθάλπουν την παθητική πρόσληψη της γνώσης από την πλευρά των μαθητών.

Αντιθέτως, οι διδακτικές προσεγγίσεις τύπου STEM καλλιεργούν έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας όπου η επίλυση πραγματικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής και η διερευνητική μάθηση διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και προϋποθέτουν τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά αποκτώντας δεξιότητες που έχουν τεθεί ως προτεραιότητες της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τους νέους του 21ου αιώνα. Πρόκειται για δεξιότητες που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την ομαδική εργασία, τον τεχνολογικό εγγραμματισμό και την επικοινωνία.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε από τη 1 έως τις 5 Νοεμβρίου στους χώρους του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (στου Γάλλου), στον Κόμβο Επιστήμης και Τεχνολογίας (στην πρώην δημοτική βιβλιοθήκη στην Αγ. Βαρβάρα), στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ρεθύμνου (στην Αργυρούπολη) και στους χώρους των Εργαστηρίων του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου της πόλης μας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε παρουσίαση πειραμάτων και εφαρμογών που είχαν σχεδιαστεί και οργανωθεί σύμφωνα με την φιλοσοφία STEM με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας.

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, καθώς από φέτος εισάγεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας το μάθημα του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων. Σε αυτό το μάθημα η προσέγγιση STEM εμφανίζεται στη θεματική ενότητα Δημιουργία-Καινοτομία.

Δεδομένου ότι η Εκπαίδευση αλλάζει παγκοσμίως με ταχείς ρυθμούς, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε τέτοια ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα θα αποτελέσει δίαυλο διάδοσης των νέων μεθόδων διδασκαλίας με την βοήθεια της τεχνολογίας. Παράλληλα, θα συμβάλει στην προσαρμογή των νέων μαθητών σε πιο ελκυστικούς και δημιουργικούς τρόπους μάθησης.

Την όλη εκδήλωση χαιρέτησε η αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, ενώ σημαντική ενεργό συμμετοχή είχαν ο διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών κ. Κώστας Χαλκιαδάκης, η καθηγήτρια Βιολογίας του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου Δρ. Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη και ο καθηγητής φυσικής του 3ου Λυκείου κ. Γιάννης Σγουρός.